Year 2015, Volume 5, Issue 3, Pages 242 - 265 2015-12-15

Student Views on the 4MAT Teaching Model Application in the Two Dimensional Art Studio Classes in the Fine Arts High School

Handan Bülbül [1] , Vedat Özsoy [2]

391 899

The aim of this study is to determine the effect of the 4MAT teaching model on students in fine arts high school two dimensional art studio classes. This study was designed as a model case sample and it was conducted in a two dimensional art studio class in a fine arts high school. The study case consisted of eight 9th graders and after 14-week of practice process, the students perceptions and reactions about the model were assessed. The data were collected by the researchers by a semi-structured interview and an open-ended questionnaire after the interview. Content analysis method was used to analyze the data. The students stated that the 4MAT teaching model had a positive effect on them and they would like their classes in the following years if it was organized according to this model.

 • Açıkgöz Ün, K. (2005). Etkili öğrenme ve öğretme. (6. basım). İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
 • Aktaş, İ. (2011) 4MAT modeline dayalı öğretimin yedinci sınıf öğrencilerinin maddenin yapısı ve özellikleri ünitesindeki başarı, motivasyon ve öğrenme stillerine etkisi (Masters’ Thesis). Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
 • Appel, C.J. (1991). The effect of the 4MAT system of instruction on academic achievement and attitude in the elementary music classroom (Masters’ Thesis). University of Oregon.
 • Blair, D & Judah, S.S. (1990). Need a strong fountation for an interdisciplinary program? Try 4MAT. Educational leadership, 48 (2), 37-38.
 • Buyurgan, S. (2007). Anadolu güzel sanatlar liseleri resim bölümü öğretmenlerinin bölümlerinde uygulanan sanat eğitimi ile ilgili görüşleri, Milli Eğitim, (175), 143-160. Web: http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Eğitim_Dergisi/175.pdf
 • Buyurgan, S. (2000). Anadolu güzel sanatlar liseleri resim bölümü mezunlarının yüksek öğrenimdeki başarı durumları ile ilgili bir değerlendirme, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, (19), 32-42. Web: http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/200019SERAP%20BUYURGAN.pdf
 • Caine, R.N. & Caine, G. (2002). Beyin temelli öğrenme, (Çev. G. Ülgen, O. Turgut, H. Ergen, O.Y. Uğur), (1. basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Demirkaya, H. (2003). Coğrafya öğretiminde 4MAT öğretim sisteminin lise coğrafya derslerindeki başarı ve tutumlar üzerine etkisi (PhD Thesis). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Denison, B & Kirk, R. (1990). Do, review, apply: A simple guide to experimental learning. Oxford: Basil Blackwell.
 • Dikkartın, F.T. (2006). Geometri öğretiminde 4MAT öğretim modelinin öğrenci başarısı ve tutumları üzerine etkisi (Masters’ Thesis). Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Duman, B. (2007). Neden beyin temelli öğrenme?, (1. basım). Ankara: Pagema Yayıncılık.
 • Ekici, G. (2003). Öğrenme sitiline dayalı öğretim ve biyoloji dersi öğretimine yönelik ders planı örnekleri. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Erden, M. & Altun, S. (2006). Öğrenme stilleri. (1. basım) İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Ergin, S. (2011). Fizik eğitiminde 4MAT öğretim yönteminin farklı öğrenme stillerine sahip lise öğrencilerinin iş, güç ve enerji konusundaki başarısına etkisi (PhD Thesis). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Fuller, C. (2002). Ben farklıyım çocuğunuzun öğrenme tarzını keşfedin. (Çev. G. Öztürk). (1. basım). İstanbul: Selis Kitaplar.
 • Jackson, P. R. (2001). The effects of teaching methods and 4MAT learning styles on community college students’ achievements, attitudes and retention in introductory microbiology (PhD Thesis). Lynn University, USA.
 • Johnson, P. A. (2005). A short guide to action research. (Second edition). Pearson Education, Inc.
 • Keefe, J. W. & Ferrell, B.G. (1990). Developing a defensible learning style paradigm. Educational Leadership, 48 (1), 57-61.
 • Kırışoğlu, O.T. (2005). Sanatta eğitim görmek öğrenmek yaratmak, (3. basım) Ankara: Pagema Yayıncılık.
 • Kolb, D. A. (1984). Experiential learning experiencies as the source of learning and development. New Jersey: Prentice Hall.
 • Kuş, E. (2003). Nicel- nitel araştırma teknikleri. sosyal bilimlerde araştırma teknikleri nicel mi? Nitel mi?. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Langa, M.A. & Yost, J.L. (2007). Curriculum mapping for differentiated instruction, k-8. California: A sage Puplications Company.
 • McCarthy, B. (1982). Improving staff development through CBAM and 4MAT, Educational Leadeship, 40 (1), 20-25.
 • McCarthy, B. (1987). The 4MAT system: teaching to learning styles with right / left mode techniques. Barrington:Excel Inc.
 • McCarthy, B. (1997). A tale of four learners, Educational Leadeship, 54 (6), 46-51.
 • McCarthy, B. (2000). About teaching 4MAT in the classroom. Illionois: About Learning Inc.
 • McCarthy, B. & McCarthy, D. (2006). Teaching around the 4MATcycle:Desinging instruction for divers learning styles, California: Corwin Pres.
 • Mills, G.E. (2007). Action research: A guide for the teacher researcher. (Third edition). New Jersey: Pearson Education, Inc.
 • Mutlu, M. (2004). İlköğretim 8. Sınıf fen bilgisi dersinde fotosentez- hücresel solunum konusunun 4MAT öğretim modeli kullanılarak öğretilmesinin öğrenci tutum ve başarısı üzerine etkisi (PhD Thesis). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • O’Banion, T. (1997). A learning collage for the 21st century. Phoneix: American Council on Education Oryx Press.
 • Özsoy, V. (2003). Görsel sanatlar eğitimi. (1. basım) Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Öztürk, Z. (2007). Öğrenme stilleri ve 4MAT modeline dayalı öğretimin lise tarih derslerindeki öğrenci başarısına etkisi (Masters’ Thesis). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Paxcia-Bibbins, N. (1993). The effects of the 4MAT system of instruction on the attitudes and achievement of elemantry children in music listening lesson (PhD Thesis). Ball State University, Muncie, Indiana.
 • Peker, M. (2003). Öğrenme stilleri ve 4MAT yönteminin öğrencilerin matematik tutum ve başarılarına etkisi (PhD Thesis). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • San, İ. (2004). Sanat ve eğitim yaratıcılık temel sanat kuramları sanat eleştirisi yaklaşımları. (3. basım). Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Stinespring, J. & Kennedy, L. (1993). Using the 4MAT learning style inventory in the art classroom, Paper presented at 32nd Annual Conference of the Texas Art Education Association, Texas.
 • Stringer, E.T. (2008). Action research. (Second edition). USA: Pearson Education NJ
 • Tatar, E. (2006). İkili işlem kavramı ile ilgili öğrenme güçlüklerinin belirlenmesi ve 4MAT öğretim yönteminin başarıya etkisi, (PhD Thesis). Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Ursin, V. D. (1995). Effects of the 4MAT system of instruction on achievement, products and attitudes toward science of ninth grade students (PhD Thesis). The University of Connecticut, USA.
 • Uysal, F. (2009). İlköğretim 6. Sınıf matematik dersi “kesirler” konusunun öğretiminde 4MAT öğrenme stili modelinin öğrenci başarısına etkisi (Masters’ Thesis). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Wilkerson, R.M. (1986). An evaluation of the effects of the 4MAT system of instruction academic achievement and retention of learning (hemisphericity) (PhD Thesis). The University of North Carolina at Capel Hill, USA.
 • Wilkerson, R.M. & White, K.P. (1988). Effects of the 4MAT system of instruction on student’s achievement, retention and attitudes. The Elementary School Journal, 88(4), 357-368.
 • Yavuz, S. (2010). İki boyutlu sanat atölye dersinde yapılandırmacı yaklaşıma dayalı öğretim uygulamalarına ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri (Ordu güzel sanatlar ve spor lisesi örneği) (Masters’ Thesis). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Yıldırım, A & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, (6. basım). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language en
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Handan Bülbül

Author: Vedat Özsoy

Bibtex @ { ajesi18801, journal = {Anadolu Journal Of Educational Sciences International}, issn = {2146-4014}, address = {Anadolu University}, year = {2015}, volume = {5}, pages = {242 - 265}, doi = {10.18039/ajesi.16296}, title = {Student Views on the 4MAT Teaching Model Application in the Two Dimensional Art Studio Classes in the Fine Arts High School}, key = {cite}, author = {Bülbül, Handan and Özsoy, Vedat} }
APA Bülbül, H , Özsoy, V . (2015). Student Views on the 4MAT Teaching Model Application in the Two Dimensional Art Studio Classes in the Fine Arts High School. Anadolu Journal Of Educational Sciences International, 5 (3), 242-265. DOI: 10.18039/ajesi.16296
MLA Bülbül, H , Özsoy, V . "Student Views on the 4MAT Teaching Model Application in the Two Dimensional Art Studio Classes in the Fine Arts High School". Anadolu Journal Of Educational Sciences International 5 (2015): 242-265 <http://dergipark.gov.tr/ajesi/issue/1534/18801>
Chicago Bülbül, H , Özsoy, V . "Student Views on the 4MAT Teaching Model Application in the Two Dimensional Art Studio Classes in the Fine Arts High School". Anadolu Journal Of Educational Sciences International 5 (2015): 242-265
RIS TY - JOUR T1 - Student Views on the 4MAT Teaching Model Application in the Two Dimensional Art Studio Classes in the Fine Arts High School AU - Handan Bülbül , Vedat Özsoy Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.18039/ajesi.16296 DO - 10.18039/ajesi.16296 T2 - Anadolu Journal Of Educational Sciences International JF - Journal JO - JOR SP - 242 EP - 265 VL - 5 IS - 3 SN - 2146-4014- M3 - doi: 10.18039/ajesi.16296 UR - https://doi.org/10.18039/ajesi.16296 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Anadolu Journal Of Educational Sciences International Student Views on the 4MAT Teaching Model Application in the Two Dimensional Art Studio Classes in the Fine Arts High School %A Handan Bülbül , Vedat Özsoy %T Student Views on the 4MAT Teaching Model Application in the Two Dimensional Art Studio Classes in the Fine Arts High School %D 2015 %J Anadolu Journal Of Educational Sciences International %P 2146-4014- %V 5 %N 3 %R doi: 10.18039/ajesi.16296 %U 10.18039/ajesi.16296
ISNAD Bülbül, Handan , Özsoy, Vedat . "Student Views on the 4MAT Teaching Model Application in the Two Dimensional Art Studio Classes in the Fine Arts High School". Anadolu Journal Of Educational Sciences International 5 / 3 (December 2015): 242-265. https://doi.org/10.18039/ajesi.16296