Year 2016, Volume 6, Issue 1, Pages 0 - 0 2016-02-11

Students’ Opinions on Online ‘Instructional Planning and Evaluation’ Course
Çevrimiçi Ortamda Yürütülen Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Dersine Yönelik Öğrenci Görüşleri

Meral Güven [1]

891 782

The aim of this study is to reveal the students’ opinions on the aim, content, learning-teaching processes, and evaluation processes of the online ‘Instructional Planning and Assessment’ course. This survey research was conducted with the voluntary participation of 69 PhD students who took the ‘Instructional Planning and Assessment’ online course offered by Anadolu University Institute of Educational Sciences in 2014-2015 fall and spring semesters. In this research, the data collected through open-ended questionnaires were analyzed with descriptive data analysis technique. As a result of the study, doctoral students stated positive opinions about the aims, content, learning-teaching process and evaluation processes of ‘Instructional Planning and Evaluation’ course. Doctoral students stated that the aims of the course are sufficient, effective, comprehensible and reachable; the content of the course is useful, interesting, comprehensible, clear and sufficient; the online learning-teaching process is positive, clear, interaction-based and informative; evaluation of the course is sufficient, congruent with the aims and objective.

Bu araştırmanın amacı, çevrimiçi ortamda düzenlenen “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme” dersinin amaç, içerik, öğretme- öğrenme süreci ve değerlendirme süreçlerine yönelik öğrenci görüşlerini belirlemektir. Tarama yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen bu çalışma, 2014-2015 öğretim yılında güz-bahar  dönemlerinde Anadolu Üniversitesi  Eğitim Bilimleri Enstitüsünde açılan Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersini alan gönüllülük esasına göre görüşlerine başvurulan  69 doktora öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada açık uçlu anket aracılığıyla toplanan veriler betimsel analiz tekniğine göre çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, doktora öğrencileri Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersinin amaçlarına, içeriğine, öğrenme- öğretme sürecine ve değerlendirme süreçlerine yönelik genel olarak olumlu görüş bildirmişlerdir. Doktora öğrencilerinin dersin amaçlarına yönelik yeterli, etkili, anlaşılır, ulaşılır olduğu biçiminde, içeriğine yönelik faydalı, ilgi çekici, anlaşılır, açık, net ve yeterli gibi görüşleri, öğrenme – öğretme sürecine yönelik online olmasının olumlu olduğu, açık, etkileşime dayalı, öğretici olduğu gibi görüşleri ve değerlendirmeye yönelik ise yeterli olduğu, değerlendirmenin amacına uygun, objektif  olduğu yönünde görüşleri bulunmaktadır.
 • Aydın, C. H. (2002). Çevrimiçi (Online) Öğrenme Toplulukları. Açıköğretim Fakültesi 20. Kuruluş Yılı Nedeniyle Uluslararası Katkılı Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumunda Sunulan Bildiri.
 • Bender, T. (2003). Discussion-Basen Online Teachning. To Enhance Student Learning: Theory, Practice and Assessment. Virginia: Stylus Publishing.
 • Chorfi, H. ve Jemni, M. (2004). PERSO: Towards and adaptive e-learning system. Journal of Interactive Learning Research, 15(4). 28.12. 2015 tarihinde http://www.editlib.org/INDEX.CFM?fuseaction=Reader.ViewFullText&paper_id=18900 adresinden erişilmiştir.
 • Çardak, Ç. S. (2012). Harmanlanmış Öğrenme Sürecinde Öğrencilerin Etkileşimlerinin ve Öğrenme Düzeylerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Eskişehir.
 • Çalışkan, H. (2002). Çevrimiçi (Online) Eğitimde Öğrenci Etkileşimi. Açıköğretim Fakültesi 20. Kuruluş Yılı Nedeniyle Uluslararası Katkılı Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumunda Sunulan Bildiri.
 • Çelen, F. K., Çelik, A. ve Seferoğlu, S. S. (2011). Yükseköğretimde çevrim-içi öğrenme: Sistemde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. Journal of European Education, 1(1), 25-34.
 • Demirel, Ö. (2004). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme – Öğretme Sanatı. Ankara: PEGEM Yayıncılık.
 • Gülbahar, Y.(2009). E-Öğrenme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Karasar, N. (2015). Bilimsel araştırma yöntemi. 28.basım. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Miles, M. ve Huberman, M. (1994). Qualitative Data Analysis. İkinci Basım. USA: Sage Publications.
 • Senemoğlu, N. (1997). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Ankara.
 • Tanyıldızı, M. ve Semerci, Ç. (2005). Çevrimiçi eğitim uygulamalarına ilişkin öğretim elemanı ve öğrenci görüşlerinin belirlenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 192-216.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 9. Basım. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • YÖK. (1998). Eğitim fakülteleri öğretmen yetiştirme programlarının yeniden düzenlenmesi raporu, Ankara. www.yok.gov.tr.
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Meral Güven

Bibtex @ { ajesi291370, journal = {Anadolu Journal Of Educational Sciences International}, issn = {2146-4014}, address = {Anadolu University}, year = {2016}, volume = {6}, pages = {0 - 0}, doi = {10.18039/ajesi.29898}, title = {Students’ Opinions on Online ‘Instructional Planning and Evaluation’ Course}, key = {cite}, author = {Güven, Meral} }
APA Güven, M . (2016). Students’ Opinions on Online ‘Instructional Planning and Evaluation’ Course. Anadolu Journal Of Educational Sciences International, 6 (1), 0-0. DOI: 10.18039/ajesi.29898
MLA Güven, M . "Students’ Opinions on Online ‘Instructional Planning and Evaluation’ Course". Anadolu Journal Of Educational Sciences International 6 (2016): 0-0 <http://dergipark.gov.tr/ajesi/issue/27646/291370>
Chicago Güven, M . "Students’ Opinions on Online ‘Instructional Planning and Evaluation’ Course". Anadolu Journal Of Educational Sciences International 6 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Students’ Opinions on Online ‘Instructional Planning and Evaluation’ Course AU - Meral Güven Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.18039/ajesi.29898 DO - 10.18039/ajesi.29898 T2 - Anadolu Journal Of Educational Sciences International JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 6 IS - 1 SN - 2146-4014- M3 - doi: 10.18039/ajesi.29898 UR - https://doi.org/10.18039/ajesi.29898 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Anadolu Journal Of Educational Sciences International Students’ Opinions on Online ‘Instructional Planning and Evaluation’ Course %A Meral Güven %T Students’ Opinions on Online ‘Instructional Planning and Evaluation’ Course %D 2016 %J Anadolu Journal Of Educational Sciences International %P 2146-4014- %V 6 %N 1 %R doi: 10.18039/ajesi.29898 %U 10.18039/ajesi.29898
ISNAD Güven, Meral . "Students’ Opinions on Online ‘Instructional Planning and Evaluation’ Course". Anadolu Journal Of Educational Sciences International 6 / 1 (February 2016): 0-0. https://doi.org/10.18039/ajesi.29898