Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1309-856X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Çankırı Karatekin Üniversitesi |

Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, ormanlar ve ormancılıkla ilgili orijinal makaleleri yayınlayan bilimsel bir dergidir.

Derginin kapsamı; silvikültür, orman planlaması, orman işletmeciliği ve ekonomisi, orman botaniği ve zoolojisi, orman yangınları, orman ekolojisi ve ormanlardan faydalanma gibi temel konulardan oluşmaktadır. Diğer taraftan, sürdürülebilir ormancılık ve orman yönetimi, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik, toprak ve su koruma gibi konuları içeren makaleler dergide yayınlanma açısından öncelikli ve büyük bir öneme sahiptir.

Derginin okuyucu kitlesi olarak; araştırmacılar, bilim adamları, mühendisler, resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler hedeflenmektedir.

Dergide yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. Yüksek kalitedeki araştırma makalelerinin yayınlanmasına editör ve yayın kurulu karar verir. Dergide yayınlanacak makalelerin daha önce hiçbir bilimsel dergide yayınlanmamış veya yayınlanma sürecinde olmaması zorunludur. Dergi yazım kurallarına uymayan veya derginin kapsamı dışındaki konulardan oluşan makaleler hakem değerlendirme sürecine girmeden reddedilir.

Her makale için, gerekli kurallara göre doldurulmuş ve yazar veya yazarların hepsi tarafından imzalanmış olan Telif Hakkı Devir Formu, makale yayınlanmadan önce dergi editörüne gönderilmelidir.

Dergiye gönderilecek makaleler ve süreç ile ilgili her türlü yazışmalar, doğrudan internet ortamında, dergi internet web sitesi ile yapılmalıdır.Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi

ISSN 1309-856X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Çankırı Karatekin Üniversitesi |
Kapak Resmi

5.281

15.331

Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, ormanlar ve ormancılıkla ilgili orijinal makaleleri yayınlayan bilimsel bir dergidir.

Derginin kapsamı; silvikültür, orman planlaması, orman işletmeciliği ve ekonomisi, orman botaniği ve zoolojisi, orman yangınları, orman ekolojisi ve ormanlardan faydalanma gibi temel konulardan oluşmaktadır. Diğer taraftan, sürdürülebilir ormancılık ve orman yönetimi, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik, toprak ve su koruma gibi konuları içeren makaleler dergide yayınlanma açısından öncelikli ve büyük bir öneme sahiptir.

Derginin okuyucu kitlesi olarak; araştırmacılar, bilim adamları, mühendisler, resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler hedeflenmektedir.

Dergide yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. Yüksek kalitedeki araştırma makalelerinin yayınlanmasına editör ve yayın kurulu karar verir. Dergide yayınlanacak makalelerin daha önce hiçbir bilimsel dergide yayınlanmamış veya yayınlanma sürecinde olmaması zorunludur. Dergi yazım kurallarına uymayan veya derginin kapsamı dışındaki konulardan oluşan makaleler hakem değerlendirme sürecine girmeden reddedilir.

Her makale için, gerekli kurallara göre doldurulmuş ve yazar veya yazarların hepsi tarafından imzalanmış olan Telif Hakkı Devir Formu, makale yayınlanmadan önce dergi editörüne gönderilmelidir.

Dergiye gönderilecek makaleler ve süreç ile ilgili her türlü yazışmalar, doğrudan internet ortamında, dergi internet web sitesi ile yapılmalıdır.Cilt 3: Sayı: 2 Son Sayı
Cilt 3 - Sayı 2 - Ara 2017
 1. KAMUSAL DIŞ MEKÂNLARDA ENGELLİLER İÇİN TASARIM: ANKARA, SEĞMENLER PARKI ÖRNEĞİ
  Sayfalar 93 - 110
  Nazan Kuter, Mihriye Çakmak
 2. Çankırı Yöresi Ormandan Stebe Geçiş Kuşağındaki Meşcere Kuruluş Özellikleri
  Sayfalar 111 - 121
  Figen Çakır, Ferhat Bozkuş
 3. Gümüşhane-Zigana Havzasının Agroforestry Uygulamaları Açısından Önemi
  Sayfalar 122 - 129
  İbrahim Turna, Nebahat Yıldırım
 4. Çankırı (Eldivan) Karaçam Orman topraklarında saptanan bazı mikrofungusların in vitro koşullarda antagonistik etkileşimlerinin belirlenmesi
  Sayfalar 130 - 138
  Funda Oskay, Ziya Şimşek
 5. Küçükyalı Arkeopark’ta Floristik İncelemeler
  Sayfalar 139 - 166
  Şükran Ayalp
 6. Küresel Orman Kaynaklarının Durumu ve Eğilimlerdeki Değişimler: 1990-2015 Dönemi Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 167 - 182
  Hasan Emre ÜNAL, Üstüner BİRBEN
 7. Orman Genel Müdürlüğü Sübvansiyon Uygulamaları ve Döner Sermaye Gelirlerine Etkisi: Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Örneği
  Sayfalar 183 - 199
  Atakan Öztürk, Mustafa Fehmi Türker, Gülfe Merttürk
 8. Landsat TM Uydu Görüntüsü Yardımıyla Bazı Meşcere Parametrelerinin Tahmin Edilmesi (Reşadiye Orman İşletme Şefliği Örneği)
  Sayfalar 200 - 209
  Muammer ŞENYURT, Cem YILMAZ, Alkan GÜNLÜ
 9. Çankırı (Eldivan) Karaçam Orman Alanında Bulunan Çam Keseböceği [Thaumetopoea pityocampa (Den.&Schiff.) (Lepidoptera: Thaumetopoeidae)]’nin Yumurta Parazitoitlerinin Tespiti ile Etkinliği Üzerinde Araştırmalar
  Sayfalar 210 - 218
  Ziya Şimşek, Yalçın Kondur, Erkan Yurt