Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1309-856X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Çankırı Karatekin Üniversitesi |

Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, ormanlar ve ormancılıkla ilgili orijinal makaleleri yayınlayan bilimsel bir dergidir.

Derginin kapsamı; silvikültür, orman planlaması, orman işletmeciliği ve ekonomisi, orman botaniği ve zoolojisi, orman yangınları, orman ekolojisi ve ormanlardan faydalanma gibi temel konulardan oluşmaktadır. Diğer taraftan, sürdürülebilir ormancılık ve orman yönetimi, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik, toprak ve su koruma gibi konuları içeren makaleler dergide yayınlanma açısından öncelikli ve büyük bir öneme sahiptir.

Derginin okuyucu kitlesi olarak; araştırmacılar, bilim adamları, mühendisler, resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler hedeflenmektedir.

Dergide yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. Yüksek kalitedeki araştırma makalelerinin yayınlanmasına editör ve yayın kurulu karar verir. Dergide yayınlanacak makalelerin daha önce hiçbir bilimsel dergide yayınlanmamış veya yayınlanma sürecinde olmaması zorunludur. Dergi yazım kurallarına uymayan veya derginin kapsamı dışındaki konulardan oluşan makaleler hakem değerlendirme sürecine girmeden reddedilir.

Her makale için, gerekli kurallara göre doldurulmuş ve yazar veya yazarların hepsi tarafından imzalanmış olan Telif Hakkı Devir Formu, makale yayınlanmadan önce dergi editörüne gönderilmelidir.

Dergiye gönderilecek makaleler ve süreç ile ilgili her türlü yazışmalar, doğrudan internet ortamında, dergi internet web sitesi ile yapılmalıdır.Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi

ISSN 1309-856X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Çankırı Karatekin Üniversitesi |
Kapak Resmi

6.667

23.447

Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, ormanlar ve ormancılıkla ilgili orijinal makaleleri yayınlayan bilimsel bir dergidir.

Derginin kapsamı; silvikültür, orman planlaması, orman işletmeciliği ve ekonomisi, orman botaniği ve zoolojisi, orman yangınları, orman ekolojisi ve ormanlardan faydalanma gibi temel konulardan oluşmaktadır. Diğer taraftan, sürdürülebilir ormancılık ve orman yönetimi, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik, toprak ve su koruma gibi konuları içeren makaleler dergide yayınlanma açısından öncelikli ve büyük bir öneme sahiptir.

Derginin okuyucu kitlesi olarak; araştırmacılar, bilim adamları, mühendisler, resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler hedeflenmektedir.

Dergide yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. Yüksek kalitedeki araştırma makalelerinin yayınlanmasına editör ve yayın kurulu karar verir. Dergide yayınlanacak makalelerin daha önce hiçbir bilimsel dergide yayınlanmamış veya yayınlanma sürecinde olmaması zorunludur. Dergi yazım kurallarına uymayan veya derginin kapsamı dışındaki konulardan oluşan makaleler hakem değerlendirme sürecine girmeden reddedilir.

Her makale için, gerekli kurallara göre doldurulmuş ve yazar veya yazarların hepsi tarafından imzalanmış olan Telif Hakkı Devir Formu, makale yayınlanmadan önce dergi editörüne gönderilmelidir.

Dergiye gönderilecek makaleler ve süreç ile ilgili her türlü yazışmalar, doğrudan internet ortamında, dergi internet web sitesi ile yapılmalıdır.