Editör

Prof.Dr. Sabit ERŞAHİN

Turkey
acapsu@gmail.com
Konular: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri,Orman Mühendisliği,Çevre Bilimleri ve Mühendisliği,Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ

Editör Kurulu

Prof.Dr. Sedat KELEŞ

Turkey
dr.sedatkeles@gmail.com
Konular: Orman Amenajmanı ve Hasılatı,Orman Mühendisliği
Kurum: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Meriç ÇAKIR

Turkey
mericcakir@karatekin.edu.tr
Konular: Toprak Ekolojisi,Orman Mühendisliği,Orman Ekolojisi
Kurum: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ

Yrd.Doç.Dr. Serhat URSAVAŞ

Turkey
serhatursavas@gmail.com
Konular: Orman Botaniği,Tohumsuz Bitkiler Sistematiği,Bitki Sistematiği
Kurum: Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi, Çankırı, Türkiye

Prof.Dr. M.Nuri ÖNER

Turkey
nurioner@gmail.com
Konular: Orman Mühendisliği
Kurum: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ

Yrd.Doç.Dr. Arda ÖZEN

Turkey
ardaozen@gmail.com
Konular: Su Ürünleri,Orman Mühendisliği,Çevre Bilimleri ve Mühendisliği,Biyoloji,Mühendislik,Fen Bilimleri ve Matematik
Kurum: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Ender BUĞDAY

Turkey
ebugday@karatekin.edu.tr
Konular: Coğrafi Bilgi Sistemleri,Uzaktan Algılama,Orman Ürünleri Transportu,Orman Amenajmanı ve Hasılatı,Havza Yönetimi,Orman Mühendisliği,Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri,Orman Mühendisliği
Kurum: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

Doç.Dr. İlker ERCANLI

Turkey
ilkerercanli@karatekin.edu.tr
Konular: Orman Mühendisliği,İstatistik
Kurum: Çankırı Karatekin Üniveristesi orman Fakültesi

Yrd.Doç.Dr. Üstüner BİRBEN

Turkey
birben@karatekin.edu.tr
Konular: Orman Mühendisliği
Kurum: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Yalçın KONDUR

Turkey
yalcinkondur@karatekin.edu.tr
Konular: Orman Mühendisliği
Kurum: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ

Danışma Kurulu

Prof.Dr. Abdullah Emin AKAY

Turkey
abdullah.akay@btu.edu.tr
Konular: Orman Mühendisliği
Kurum: BURSA TECHNICAL UNIVERSITY

Prof.Dr. Ünal AKKEMİK

Turkey
uakkemik@istanbul.edu.tr
Konular: Orman Botaniği
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ORMAN BOTANİĞİ ANABİLİM DALI

Prof.Dr. Serdar CARUS

Turkey
serdarcarus@sdu.edu.tr
Konular: Orman Mühendisliği

Prof.Dr. Murat DEMİR

Turkey
mdemir@istanbul.edu.tr
Konular: Orman Mühendisliği,Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: İstanbul Üniveristesi

Timothy O. RANDHİR

United States
randhir@eco.umass.edu
Konular: Çevre Bilimleri ve Mühendisliği

Prof.Dr. Temel SARIYILDIZ

Turkey
tsariyildiz@kastamonu.edu.tr
Konular: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri,Orman Mühendisliği,Çevre Bilimleri ve Mühendisliği,Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Salih TERZİOĞLU

Turkey
sterzi@ktu.edu.tr
Konular: Orman Botaniği
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ

Prof.Dr. Aydın TÜFEKÇİOĞLU

Turkey
atufekci27@hotmail.com
Konular: Orman Mühendisliği
Kurum: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER

Turkey
mft@ktu.edu.tr
Konular: Orman Mühendisliği
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ORMAN EKONOMİSİ ANABİLİM DALI

Seyran PALABAŞ UZUN

Turkey
seyran@ksu.edu.tr
Konular: Orman Botaniği,Bitki Sistematiği
Kurum: ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ