Başeditör
Ad: Sedat KELEŞ
E-posta: dr.sedatkeles@gmail.com
Başeditör
Ad: Sedat KELEŞ
E-posta: dr.sedatkeles@gmail.com
Telefon: +905545282986
Adres:

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi

18200 Çankırı/TURKEY