Yıl 2016, Cilt 2, Sayı 1-2, Sayfalar 25 - 31 2016-12-15

A Computer-Based Model For Uneven-Aged Forest Management Planning
Değişikyaşlı Orman Amenajman Planlamasında Bilgisayar Destekli Model

Sinan BULUT [1] , Sedat KELEŞ [2] , Alkan GÜNLÜ [3]

176 296

The percentage of uneven-aged forests in Turkey is about 2.4%. This low ratio is a result of the wood-based forest planning approach applied in the past. Because more appropriate forest formation is even-aged forest for wood production, satisfactory attention has not been given to uneven-aged forests. But the importance of non-timber forest ecosystem values are now being known, and multiple-use forest planning approach has been adopted and applied in the entire world. In this context, computer-based forest management planning models are extremely important for sustainable management and planning of forest ecosystems. Those models are indispensable to generate planning alternatives and determine optimal one among them. The purpose of this study is to present a computer-based forest planning model for uneven-aged forests, which is embedded into ETÇAP (Ecosystem-based multiple-use forest planning) decision support system. It is concluded that the planning model developed for uneven-aged forests will be used in the implementation of forest management planning process, scientific studies and forestry education

Türkiye’de değişikyaşlı ormanların alansal yüzdesi yaklaşık olarak %2.4’tür. Bu düşük oran, geçmişte uygulanan odun üretimine dayalı orman planlaması yaklaşımının bir sonucudur. Aynıyaşlı ormanlar odun üretimi için daha uygun orman formuna sahip olduğu için değişikyaşlı ormanlara gereken ilgi gösterilmemiştir. Ancak günümüzde ormanların odun dışı ekosistem değerleri anlaşılmış ve tüm dünyada çok amaçlı orman planlama yaklaşımı benimsenerek uygulamasına geçilmiştir. Bu bağlamda bilgisayar tabanlı orman amenajman planlama modelleri, orman ekosistemlerinin sürdürülebilir yönetimi ve planlanması için son derece önemlidir. Bu modeller, planlama alternatifleri üretmek ve aralarından en uygun olanı belirlemek için vazgeçilmezdir. Bu çalışmanın amacı, ETÇAP (Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Planlama) karar destek sistemine entegre edilmiş olan değişikyaşlı ormanlar için hazırlanmış bilgisayar destekli planlama modelini sunmaktır. Sonuç olarak, değişikyaşlı ormanlar için geliştirilen bu planlama modeli orman amenajman planlama sürecinin uygulaması, bilimsel çalışmalar ve ormancılık eğitimlerinde kullanılabilecektir. 

 • Anonim, 2014. Ekosistem tabanlı fonksiyonel orman amenajman planlarının düzenlenmesine ait usul ve esaslar. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı, 199 s., Ankara.
 • Asan, Ü. ve Şengönül, K. 1987. Orman formlarının fonksiyonel açıdan karşılaştırılması. İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, 37(4); 52-67.
 • Baker, James B., Cain, Michael D., Guldin, James M., Murphy, Paul A. and Shelton, Michael G. 1996. Uneven-aged silviculture for the loblolly and shortleaf pine forest cover types. Gen. Tech. Rep. SO-118. Asheville, NC: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Southern Research Station. 65 p., America.
 • Başkent, E.Z., Köse, S., Terzioğlu, S., Başkaya, Ş. ve Altun, L. 2005. Biyolojik çeşitliliğin orman amenajman planlarıyla bütünleştirilmesi: GEF projesi yansımaları-II (yaygınlaştırma stratejileri). Orman Mühendisliği Dergisi, 42; 7-9.
 • Başkent, E.Z., Kadıoğulları, A. İ. ve Kırış, R. 2010. Ekosistem tabanlı çok amaçlı planlama (ETÇAP) modelinin geliştirilmesi ve uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, s. 302-313, Artvin.
 • Boncina, A. 2011. History, current status and future prospects of uneven-aged forest management ın the Dinaric region: an overview. An International Journal of Forest Research. Forestry, 84(5); 467-478.
 • Bragg, D.C. and Guldin, J.M. 2010. Estimating long-term carbon sequestration patterns in even and uneven-aged southern pine stands. USDA Forest Service Proceedings, 61; 111-123.
 • Brang, P. 2001. Resistance and elasticity: promising concepts for the management of protection forests in the European Alps. For. Ecol. Manage. 145; 107–119.
 • Clatterbuck, W.K., Stringer, J.W. and Tankersley, L. 2010. Uneven-age management in mixed species, southern hardwoods: Is it feasible and sustainable? Professional Hardwood Notes. Publication PB1798. Knoxville, TN: University of Tennessee Extension, Institute of Agriculture. 16 p., America
 • Kadıoğulları, A.İ. 2009. Orman amenajman planlarının hazırlanmasında konumsal yapının kombine optimizasyon teknikleri ile kontrolü: konumsal planlama. KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora tezi, 174 s., Trabzon.
 • Keleş, S. 2008. Orman amenajman planlarının hazırlanmasına yönelik karar destek sisteminin tasarımı ve prototip modelinin geliştirilmesi. KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora tezi, 211 s., Trabzon.
 • Keleş, S. ve Bulut, S. 2014. Aynıyaşlı ve değişikyaşlı orman formlarının orman ekosistem fonksiyonları kapsamında karşılaştırılması. II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, s. 136-146, Isparta.
 • Nilsen, P. and Strand, L.T. 2013. Carbon stores and fluxes in even and uneven-aged norway spruce stands. Silva Fennica vol. 47(4); 1-15.
 • Sivrikaya, F. 2008. Türkiye’de orman amenajman planlama model yazılımının geliştirilmesi. Doktora tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 167 s., Trabzon.
 • Şahin, G. 2014. Sözlü görüşme. Türkiye Cumhuriyeti Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Beştepe Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No: 71, Ankara
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Sinan BULUT
E-posta: sbulut@karatekin.edu.tr
Kurum: Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Çankırı
Ülke: Turkey


Yazar: Sedat KELEŞ
E-posta: sedatkeles@karatekin.edu.tr
Kurum: Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Çankırı
Ülke: Turkey


Yazar: Alkan GÜNLÜ
E-posta: a_gunlu@hotmail.com
Kurum: Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Çankırı
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ajfr283245, journal = {Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi}, issn = {1309-856X}, address = {Çankırı Karatekin Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {2}, pages = {25 - 31}, doi = {}, title = {Değişikyaşlı Orman Amenajman Planlamasında Bilgisayar Destekli Model}, key = {cite}, author = {BULUT, Sinan and KELEŞ, Sedat and GÜNLÜ, Alkan} }
APA BULUT, S , KELEŞ, S , GÜNLÜ, A . (2016). Değişikyaşlı Orman Amenajman Planlamasında Bilgisayar Destekli Model. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 2 (1-2), 25-31. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ajfr/issue/26952/283245
MLA BULUT, S , KELEŞ, S , GÜNLÜ, A . "Değişikyaşlı Orman Amenajman Planlamasında Bilgisayar Destekli Model". Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi 2 (2016): 25-31 <http://dergipark.gov.tr/ajfr/issue/26952/283245>
Chicago BULUT, S , KELEŞ, S , GÜNLÜ, A . "Değişikyaşlı Orman Amenajman Planlamasında Bilgisayar Destekli Model". Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi 2 (2016): 25-31
RIS TY - JOUR T1 - Değişikyaşlı Orman Amenajman Planlamasında Bilgisayar Destekli Model AU - Sinan BULUT , Sedat KELEŞ , Alkan GÜNLÜ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 31 VL - 2 IS - 1-2 SN - 1309-856X- M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi Değişikyaşlı Orman Amenajman Planlamasında Bilgisayar Destekli Model %A Sinan BULUT , Sedat KELEŞ , Alkan GÜNLÜ %T Değişikyaşlı Orman Amenajman Planlamasında Bilgisayar Destekli Model %D 2016 %J Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi %P 1309-856X- %V 2 %N 1-2 %R %U