Yıl 2016, Cilt 2, Sayı 1-2, Sayfalar 54 - 57 2016-12-15

Harvesting Planning in Forestry and Precision Forestry Approach
Ormancılıkta Üretimin Planlaması ve Hassas Ormancılık Anlayışı

Ender BUĞDAY [1]

214 453

Forest harvesting activities are one of the most complex processes in forestry activities. It is necessary to move to the nearest road from the place where the cutting tree is located, and from there to the transportation vehicles that will be stored and handled. In this process, the practitioner will make the least damage to the environment and produced wood raw; climate, vegetation cover, topography, social structure, subtraction techniques, logging method, amount of production, existing forest road network, market conditions and to decide according to these factors. In order for the practitioner to be able to make more effective and more environmentally sensitive decisions, he needs quality information that can be obtained within the framework of precision forestry understanding. The quality and reliability of information in forest harvesting planning will increase the success of planning to that extent and provide a significant advantage in the decision making process. In this study, forestry harvesting activities and harvesting planning applied in Turkey, and awareness of precision forestry, which is increasingly aware of today, and process automation of this understanding are emphasized. 

Ormancılıkta üretim çalışmaları, ormancılık faaliyetleri içerisinde en karmaşık yapıya sahip süreçlerden biridir. Kesilen ağacın bulunduğu yerden en yakın yola, buradan da uzak nakliyat araçlarına yüklenerek depolanacağı ve işleneceği alanlara taşınması gerekmektedir. Bu süreçte uygulayıcı çevreye ve üretilen odun hammaddesine en az zarar verecek biçimde; iklim, bitki örtüsü, topoğrafya, sosyal yapı, bölmeden çıkarma teknikleri, üretim metodu, üretim miktarı, mevcut orman yol ağı, piyasa şartları vb. gibi çeşitli faktörleri göz önünde bulundurmak ve bu faktörlere göre karar vermek zorundadır. Uygulayıcının daha etkin ve çevreye daha duyarlı karar verebilmesi için hassas ormancılık anlayışı kapsamında elde edilebilecek olan kaliteli bilgiye ihtiyaç duymaktadır. Ormancılık üretiminin planlanmasında bilginin hem kaliteli hem de daha güvenilir olması, planlamanın başarısını o ölçüde artıracak ve karar verme sürecinde önemli bir avantaj sağlayacaktır. Bu çalışmada, Türkiye’de uygulanan ormancılık üretim çalışmaları ve üretimin planlanması ile günümüzde farkındalığı giderek artan hassas ormancılık anlayışı ve bu anlayışa ait süreç otomasyonu üzerinde durulmuştur. 

 • Acar, H. H., Eker, M. (2001). Ormancılıkta Karar Verme Süreçlerinde Orman Yol ve Üretim Planlarının Değerlendirilmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2(1), 67-74.
 • Acar, H. H., Erdaş, O., Eker, M. 2014. Orman Ürünleri Transport Tekniği Ders Kitabı. KTÜ Orman Fakültesi Yayınları, 233, 39.
 • Akay, A. E., Oğuz, H., Karas, I. R., Aruga, K. 2009. Using LiDAR technology in forestry activities. Environmental monitoring and assessment, 151(1-4), 117-125.
 • Anonim, 1996. Asli Orman Ürünlerinin Üretim İşlerine Ait 288 Sayılı Tebliğ. Orman Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Anonim, 2014. Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Orman Amenajman Planlarının Düzenlenmesine Ait Usul ve Esaslar. 299 sayılı Tebliğ. OGM, Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı, Ankara.
 • Bare, B.B. 2001. Keynote speaker in symposium. Proceedings of the First International Precision Forestry Cooperative Symposium. University of Washington, College of Forest Resources.
 • Buğday, E. 2015. Sertifikalı orman işletmelerinde odun hammaddesi üretim planlarının oluşturulması (Daday Orman İşletme Müdürlüğü Örneği). Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 184. Syf. Çankırı.
 • Buğday, E., 2011. Ormancılık Üretim Çalışmalarının Çevresel Zararları. Yükseklisans Tezi. Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çankırı.
 • Eker, M., Özer, D. 2015. Üretim işlerinde hassas ormancılık yaklaşımı: Kavramsal çerçeve. Turkish Journal of Forestry, 16(2): 183194.
 • Erdaş O., Acar H.H., Eker M., 2014. "Orman Ürünleri Transport Teknikleri, KTÜ Yayın No:233, Orman Fakültesi Yayın No:39,504s. Trabzon.
 • Erdaş, O. 1986. Odun hammaddesi üretimi, bölmeden çıkarma ve taşıma safhalarında sistem seçimi. Journal of KTU Forestry Faculty, 9, 1-2.
 • Gülci, N., Akay, A. E., Erdaş, O., Gülci, S. 2015. Forest operations planning by using RTK-GPS based digital elevation model. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University (JFFIU), 65(2), 59-68.
 • Gümüş, S. 1997. Orman Yol Geçkilerinin Belirlenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinden Yararlanma İmkanları Üzerine Araştırmalar. Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Holopainen, M., Vastaranta, M. Hyyppä, J. 2014. Outlook for the next generation’s precision forestry in Finland. Forests, 5(7), 1682-1694.
 • Kovácsová, P., Antalová, M. 2010. Precision forestry–definition and technologies. Šumarski list, 134(11-12), 603-610.
 • Lindroos, O., Ringdahl, O., La Hera, P., Hohnloser, P., Hellström, T. H. 2015. Estimating the Position of the Harvester Head–a Key Step towards the Precision Forestry of the Future?. Croatian Journal of Forest Engineering, 36(2), 147-164.
 • Menemencioğlu, K., 2006. Ilgaz-Devrez Orman İşletme Şefliğinde Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Yardımıyla Orman Hasat Zararlarını Azaltıcı Transport Planlaması. Doktora Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak.
 • Olmsted, F. E., 1920. National Forest Policies: A Critical Review of the Several Plans. Journal of Forestry, 18(6), 598-609.
 • Öztürk, T., 2003. Çukur Üretim Alanında Bölmeden Çıkarma Çalışmaları Üzerine Bir Araştırma. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 4(1), 103-110.
 • Taylor, S. E., Veal, M. W., Grift, T. E., McDonald, T. P., Corley, F. W. 2002. Precision Forestry: Operational tactics for today and tomorrow. In International Meeting of the Council on Forest Engineering Vol. 23.
 • URL-1. Web sitesi. https://www.ogm.gov.tr/Baskanliklar/OrmanIdaresivePlanlama/Sayfalar/ Orman_idaresi_ve_Planlama.aspx. Erişim tarihi: 30/11/2016
 • Zhang, H., Zheng, J., Dorr, G., Zhou, H., Ge, Y. 2014. Testing of GPS accuracy for precision forestry applications. Arabian Journal for Science and Engineering, 39(1), 237-245.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ender BUĞDAY
E-posta: ebugday@karatekin.edu.tr
Kurum: Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Çankırı
Ülke: Turkey


Bibtex @derleme { ajfr283268, journal = {Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi}, issn = {1309-856X}, address = {Çankırı Karatekin Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {2}, pages = {54 - 57}, doi = {}, title = {Ormancılıkta Üretimin Planlaması ve Hassas Ormancılık Anlayışı}, key = {cite}, author = {BUĞDAY, Ender} }
APA BUĞDAY, E . (2016). Ormancılıkta Üretimin Planlaması ve Hassas Ormancılık Anlayışı. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 2 (1-2), 54-57. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ajfr/issue/26952/283268
MLA BUĞDAY, E . "Ormancılıkta Üretimin Planlaması ve Hassas Ormancılık Anlayışı". Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi 2 (2016): 54-57 <http://dergipark.gov.tr/ajfr/issue/26952/283268>
Chicago BUĞDAY, E . "Ormancılıkta Üretimin Planlaması ve Hassas Ormancılık Anlayışı". Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi 2 (2016): 54-57
RIS TY - JOUR T1 - Ormancılıkta Üretimin Planlaması ve Hassas Ormancılık Anlayışı AU - Ender BUĞDAY Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 54 EP - 57 VL - 2 IS - 1-2 SN - 1309-856X- M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi Ormancılıkta Üretimin Planlaması ve Hassas Ormancılık Anlayışı %A Ender BUĞDAY %T Ormancılıkta Üretimin Planlaması ve Hassas Ormancılık Anlayışı %D 2016 %J Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi %P 1309-856X- %V 2 %N 1-2 %R %U