Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi
Cover Image
ISSN 2618-6349 | e-ISSN 2618-6349 | Period Tri-annual | Founded: 2017 | Publisher Mehmet ÖZDEMİR | http://dergipark.gov.tr/akaded


DOI

Dergimizde  yayımlanmış ve sonraki sayılarda yayımlanacak olan makaleler için DOI başvurumuz sonuçlanmıştır. Önceki sayılarda yayımlanan makaleler için DOI numarası tanımlanmıştır. Nisan ve sonraki sayılarımızda yayımlanmak üzere süreci tamamlanan makalaler için de DOI uygulanacaktır.

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi

ISSN 2618-6349 | e-ISSN 2618-6349 | Period Tri-annual | Founded: 2017 | Publisher Mehmet ÖZDEMİR | http://dergipark.gov.tr/akaded
Cover Image

5.532

16.433


DOI

Dergimizde  yayımlanmış ve sonraki sayılarda yayımlanacak olan makaleler için DOI başvurumuz sonuçlanmıştır. Önceki sayılarda yayımlanan makaleler için DOI numarası tanımlanmıştır. Nisan ve sonraki sayılarımızda yayımlanmak üzere süreci tamamlanan makalaler için de DOI uygulanacaktır.

TEBDİZ ÖZEL SAYISI Last Issue
Volume 2 - Issue 4 - Dec 2019
 1. TEZKİRE TERİMLERİ SÖZLÜĞÜNE DÂİR
  Pages 1 - 13
  Atabey Atabey KILIÇ
 2. SAATÇİ GÜZELİ
  Pages 14 - 21
  İsmail Hakkı Aksoyak
 3. “SÂZ” SÖZCÜĞÜNÜN FARKLI BİR KULLANIMINA DAİR
  Pages 22 - 30
  Beyhan Kesik
 4. "NEYZEN BAKIŞI" TABİRİNİN ŞİİRDEKİ ANLAM ÇERÇEVESİ
  Pages 31 - 42
  Ahmet TANYILDIZ
 5. KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE “ZEHRİ YEDİ TASTAN GEÇMEK” DEYİMİNİN KÖKENİ ÜZERİNE
  Pages 43 - 50
  Ayşe YILDIZ
 6. NÂİLÎ-İ KADÎM’İN “ANDELÎB” REDİFLİ GAZELİ ÜZERİNE
  Pages 51 - 61
  Halit Biltekin
 7. TAŞLICALI YAHYA BEY’İN ŞİİRLERİNDE DEVLET ADAMI KİMLİĞİNİN İZLERİ
  Pages 62 - 72
  Tuba Onat Çakıroğlu
 8. TUHFE-İ MURÂDÎ’DE “CANAVAR” KELİMESİNİN BAĞLAMI ÜZERİNE
  Pages 73 - 84
  Selim GÖK
 9. "DİL YARASI EN ACI BİR YARA İMİŞ"
  Pages 85 - 92
  Zeynep Dinçer Berdibek
 10. NEDÎM’İN FARSÇA RUBAİLERİNDE HAYYÂM’IN ETKİSİ
  Pages 93 - 109
  Sara Behzad
 11. HOCA TAHSİN EFENDİ’NİN HEY’ET İLMİ ÜZERİNE BİR MANZUMESİ
  Pages 110 - 120
  Mesut ALGÜL
 12. BİR TEZKİRECİLİK TABİRİ OLARAK “SÂF-DİL/SÂDE-DİL”
  Pages 121 - 126
  Bilal GÜZEL
 13. AZMÎ-ZÂDE HÂLETÎ DİVANI’NDA “HALKA” KELİMESİNİN KULLANIM BAĞLAMLARI
  Pages 127 - 141
  ASLIHAN ÖZTÜRK
 14. MEŞÂ’İRÜ’Ş-ŞU’ARÂ’DA “HAYÂL TASARIMLARI”
  Pages 142 - 155
  Duygu Bingöl
 15. SALÂMÂN U ABSÂL MESNEVİSİNDEKİ ABSÂL’IN KÖKENİ ÜZERİNE
  Pages 156 - 166
  Esra Kılıç
 16. KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNDE “DAİRE ÇEKMEK/ÇİZMEK” DEYİMİNİN KÜLTÜREL KÖKENLERİNE DAİR
  Pages 167 - 171
  Hanım Yılmaz
 17. KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE ŞÜTÜR-İ ÇARH İLE AVESTA’YA YOLCULUK
  Pages 172 - 186
  Mustafa Kılıc
 18. KAVRAMLARIN ANLAMLANDIRILMASINDA ŞERHLERİN YERİ: SÛDÎ’NİN ŞERH-İ DÎVÂN-I HÂFIZ’I ÖRNEĞİ
  Pages 187 - 194
  Saniye ERASLAN
 19. KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE KUHL-İ CEVÂHİR VE TÛTİYÂ ÜZERİNE BAZI DİKKATLER
  Pages 195 - 200
  Zeynep Buçukcu
 20. KIYÂFETÜ’L-İNSÂNİYYE FÎ ŞEMÂİLİ’L-OSMÂNİYYE’DEN HAREKETLE OSMANLI PADİŞAHLARININ GERÇEK PORTRESİ
  Pages 201 - 212
  Özgenay İNANAN
 21. MİHRÎ HATUN DİVANI’NDA TESPİT EDİLEN ÖZGÜN KELİME KULLANIMLARI VE BAĞLAMSAL AÇIDAN FARKLI BİR BAĞDAŞTIRMA ÖRNEĞİ
  Pages 213 - 221
  Tuğba Bıyık
 22. ŞEHRENGİZE FARKLI BİR BAKIŞ: AZÎZÎ VE LEBÎBÎ’YE AİT ŞEHRENGİZLERİN MUKAYESELİ İNCELEMESİ
  Pages 222 - 228
  MEHMET ALTINOVA
 23. TARİH VE EDEBİYAT METİNLERİ BAĞLAMLI DİZİN VE İŞLEVSEL SÖZLÜĞÜ SİSTEMİ (TEBDİZ) ÜZERİNDE YENİ GELİŞMELER: HIZLI TRANSKRİPSİYON VE METİN TAMİRİ
  Pages 229 - 237
  Fatih Özer