Yıl 2017, Cilt 15, Sayı 4, Sayfalar 337 - 343 2017-12-24

Zeytinyağı Ekstraksiyon İşleminin Yanıt Yüzey Metodu ile Optimizasyonu
Optimization of Olive Oil Extraction Process by Response Surface Methodology

Serife Cevik [1] , Sedef Aydin [2] , Onur S. Sermet [3] , Gulcan Ozkan [4] , Erkan Karacabey [5]

169 150

Zeytinyağının ekstraksiyon verimi ve kalitesi başlıca meyve olgunluğu ve işleme metotları gibi farklı faktörlere bağlıdır. Bu çalışmada yoğurma işleminin yağ verimi ve kalite parametreleri bakımından yanıt yüzey yöntemi ile optimizasyonu amaçlanmıştır. Örnek olarak iki farklı olgunlukta (mor ve siyah dönemler) zeytin meyvesi kullanılmıştır. Yanıtların tahmininde ikinci dereceden regresyon eşitliği kullanılmış ve her bir model için model yeterliliğini değerlendirmek için regresyon parametrelerine bakılmıştır. Yağ verimi ve bazı kalite parametrelerine yönelik önerilen modellerin deneysel sonuçları tahmin etmede yeterli düzeyde oldukları bulunmuştur. Serbest asitlik ve peroksit değeri natürel sızma zeytinyağı için belirlenmiş olan değerlerin altında tutulurken, yağ verimi maksimize edilmiştir. Optimum yoğurma şartları ise mor dönem zeytinyağları için 30°C, 45 dakika, siyah dönem zeytinyağları için 28°C, 55 dakika olarak bulunmuştur.

Extraction yield and product quality of olive oil depend on various factors, particularly fruit’s maturity and processing methods. In this present study, kneading process was optimized by response surface methodology in terms of oil yield and quality parameters. As a sample, olive fruits were used at two different maturity stages (purple versus black stages). Prediction of response was proposed with a full quadratic second order regression equation, and regression parameters were checked for each model in order to evaluate model’s adequacy. Proposed models for yield and some quality parameters of olive oil were good enough for a successful prediction of experimental results. Oil yield was maximized as free acidity and peroxide value were controlled under the specified corresponding values for “extra virgin olive oil”. Optimal kneading conditions for oil production were at 30°C for 45 min for purple fruits and 28°C for 55 min for black counterparts.

 • [1] García, J.M., Gutiérrez, F., Castellano, J.M., Perdiguero, S., Morilla, A., Albi, M.A., 1996. Influence of storage temperature on fruit ripening and olive oil quality. Journal of Agricultural and Food Chemistry 44(1): 264-267.
 • [2] Boskou, D., 1996. Olive oil quality. In Olive oil: Chemistry and technology, Edited by D. Boskou, AOCS Press, Champaign, Illinois, 101–120p.
 • [3] Gutiérrez, F., Jimenez, B., Ruiz, A., Albi, M., 1999. Effect of olive ripeness on the oxidative stability of virgin olive oil extracted from the varieties Picual and Hojiblanca and on the different components involved. Journal of Agricultural and Food Chemistry 47(1): 121-127.
 • [4] Finotti, E., Beye, C., Nardo, N., Quaglia, G.B., Milin, C., Giacometti, J., 2001. Physico-chemical characteristics of olives and olive oil from two mono-cultivars during various ripening phases. Food / Nahrung 45(5): 350-352.
 • [5] Ayton, J., Mailer, R.J., Robards, K., Orchard, B., Vonarx, M., 2001. Oil concentration and composition of olives during fruit maturation in south-western New South Wales. Australian Journal of Experimental Agriculture 41(6): 815-821.
 • [6] Salvador, M., Aranda, F., Fregapane, G., 2001. Influence of fruit ripening on ‘Cornicabra’ virgin olive oil quality A study of four successive crop seasons. Food Chemistry 73(1): 45-53.
 • [7] Baccouri, B., Zarrouk, W., Krichene, D., Nouairi, I., 2007. Influence of fruit ripening and crop yield on chemical properties of virgin olive oils from seven selected oleasters (Olea europea L.). Journal of Agronomy 6(3): 388-396.
 • [8] Espínola, F., Moya, M., Fernández, D.G., Castro, E., 2009. Improved extraction of virgin olive oil using calcium carbonate as coadjuvant extractant. Journal of Food Engineering 92(1): 112-118.
 • [9] Menz, G., Vriesekoop, F., 2010. Physical and chemical changes during the maturation of Gordal Sevillana olives (Olea europaea L., cv. Gordal Sevillana). Journal of Agricultural and Food Chemistry 58(8): 4934-4938.
 • [10] Lazzez, A., Vichi, S., Kammoun, N.G., Arous, M.N., Khlif, M., Romero, A., Cossentini, M., 2011. A four year study to determine the optimal harvesting period for Tunisian Chemlali olives. European Journal of Lipid Science and Technology 113(6): 796-807.
 • [11] Espínola, F., Moya, M., Fernández, D.G., Castro, E., 2011. Modelling of virgin olive oil extraction using response surface methodology. International Journal of Food Science & Technology 46(12): 2576-2583.
 • [12] Rotondi, A., Bendini, A., Cerretani, L., Mari, M., Lercker, G., Toschi, T.G., 2004. Effect of olive ripening degree on the oxidative stability and organoleptic properties of cv. Nostrana di Brisighella extra virgin olive oil. Journal of Agricultural and Food Chemistry 52(11): 3649-3654.
 • [13] Baccouri, O., Guerfel, M., Baccouri, B., Cerretani, L., Bendini, A., Lercker, G., Zarrouk, M., Daoud Ben Miled, D., 2008. Chemical composition and oxidative stability of Tunisian monovarietal virgin olive oils with regard to fruit ripening. Food Chemistry 109(4): 743-754.
 • [14] Youssef, N.B., Zarrouk, W., Carrasco‐Pancorbo, A., Ouni, Y., Segura‐Carretero, A., Fernández‐Gutiérrez, A., Daoud, D., Zarrouk, M., 2010. Effect of olive ripeness on chemical properties and phenolic composition of chétoui virgin olive oil. Journal of the Science of Food and Agriculture 90(2): 199-204.
 • [15] Vekiari, S.A., Koutsaftakis, A., 2002. The effect of different processing stages of olive fruit on the extracted olive oil polyphenol content. Grasas y Aceites 53(3): 5.
 • [16] Ranalli, A., Ferrante, M., De Mattia, G., Costantini, N., 1999. Analytical evaluation of virgin olive oil of first and second extraction. Journal of Agricultural and Food Chemistry 47(2): 417-424.
 • [17] Olias, J.M., Perez, A.G., Rios, J.J., Sanz, L.C., 1993. Aroma of virgin olive oil: biogenesis of the" green" odor notes. Journal of Agricultural and Food Chemistry 41(12): 2368-2373.
 • [18] Kalua, C.M., Bedgood, D.R., Bishop, A.G., Prenzler, P.D., 2006. Changes in volatile and phenolic compounds with malaxation time and temperature during virgin olive oil production. Journal of Agricultural and Food Chemistry 54(20): 7641-7651.
 • [19] Di Giovacchino, L., Costantini, N., Ferrante, M.L., Serraiocco, A., 2002. Influence of malaxation time of olive paste on oil extraction yields and chemical and organoleptic characteristics of virgin olive oil obtained by a centrifugal decanter at water saving. Grasas y Aceites 53(2): 8.
 • [20] Myers, R.H., Montgomery, D.C., Anderson-Cook, C.M., 2009. Response surface methodology: process and product optimization using designed experiments. John Wiley & Sons, New Jersey, U.S.A.
 • [21] ASTM, 2007. D6304-04: standard test method for determination of water in petroleum products, lubricating oils, and additive by coulometric Karl Fischer titration in: Annual book of ASTM standards. ASTM International, West Conshohocken, PA, U.S.A.
 • [22] AOCS, 1989. Official Methods and Recommended Practices of the American Oil Chemists’ Society. Champaign, Illinois, U.S.A.
 • [23] Tunç, İ., Çalışkan, F., Özkan, G., Karacabey, E., 2014. Mikrodalga destekli soxhlet cihazı ile fındık yağı ekstraksiyonunun yanıt yüzey yöntemi ile optimizasyonu. Akademik Gıda 12(1): 20-28.
 • [24] Dalgıç, L., Sermet, S.O., Büyükateş, K., Canlı, F., Özkan, G., 2013. Olgunlaşma sürecinin erken hasat memecik zeytinyağlarının raf ömrü ve bazı kalite kriterlerine etkileri. Z&Z Akdeniz Kültürü Dergisi 2911.
 • [25] Ranalli, A., Contento, S., Schiavone, C., Simone, N., 2001. Malaxing temperature affects volatile and phenol composition as well as other analytical features of virgin olive oil. European Journal of Lipid Science and Technology 103(4): 228-238.
 • [26] Nergiz, C., Ergönül, P.G., 2009. Organic acid content and composition of the olive fruits during ripening and its relationship with oil and sugar. Scientia Horticulturae 122(2): 216-220.
Konular Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7377-298X
Yazar: Serife Cevik

Orcid: 0000-0003-0457-7731
Yazar: Sedef Aydin

Orcid: 0000-0003-4462-5902
Yazar: Onur S. Sermet

Orcid: 0000-0002-3333-7537
Yazar: Gulcan Ozkan (Sorumlu Yazar)

Orcid: 0000-0002-0428-2039
Yazar: Erkan Karacabey

Bibtex @araştırma makalesi { akademik-gida370090, journal = {Akademik Gıda}, issn = {1304-7582}, eissn = {2148-015X}, address = {Sidas Medya Ajans Tanıtım Danışmanlık Ltd. Şti.}, year = {2017}, volume = {15}, pages = {337 - 343}, doi = {10.24323/akademik-gida.370090}, title = {Zeytinyağı Ekstraksiyon İşleminin Yanıt Yüzey Metodu ile Optimizasyonu}, key = {cite}, author = {Cevik, Serife and Aydin, Sedef and Sermet, Onur S. and Ozkan, Gulcan and Karacabey, Erkan} }
APA Cevik, S , Aydin, S , Sermet, O , Ozkan, G , Karacabey, E . (2017). Zeytinyağı Ekstraksiyon İşleminin Yanıt Yüzey Metodu ile Optimizasyonu. Akademik Gıda, 15 (4), 337-343. DOI: 10.24323/akademik-gida.370090
MLA Cevik, S , Aydin, S , Sermet, O , Ozkan, G , Karacabey, E . "Zeytinyağı Ekstraksiyon İşleminin Yanıt Yüzey Metodu ile Optimizasyonu". Akademik Gıda 15 (2017): 337-343 <http://dergipark.gov.tr/akademik-gida/issue/33245/370090>
Chicago Cevik, S , Aydin, S , Sermet, O , Ozkan, G , Karacabey, E . "Zeytinyağı Ekstraksiyon İşleminin Yanıt Yüzey Metodu ile Optimizasyonu". Akademik Gıda 15 (2017): 337-343
RIS TY - JOUR T1 - Zeytinyağı Ekstraksiyon İşleminin Yanıt Yüzey Metodu ile Optimizasyonu AU - Serife Cevik , Sedef Aydin , Onur S. Sermet , Gulcan Ozkan , Erkan Karacabey Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.24323/akademik-gida.370090 DO - 10.24323/akademik-gida.370090 T2 - Akademik Gıda JF - Journal JO - JOR SP - 337 EP - 343 VL - 15 IS - 4 SN - 1304-7582-2148-015X M3 - doi: 10.24323/akademik-gida.370090 UR - http://dx.doi.org/10.24323/akademik-gida.370090 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Akademik Gıda Zeytinyağı Ekstraksiyon İşleminin Yanıt Yüzey Metodu ile Optimizasyonu %A Serife Cevik , Sedef Aydin , Onur S. Sermet , Gulcan Ozkan , Erkan Karacabey %T Zeytinyağı Ekstraksiyon İşleminin Yanıt Yüzey Metodu ile Optimizasyonu %D 2017 %J Akademik Gıda %P 1304-7582-2148-015X %V 15 %N 4 %R doi: 10.24323/akademik-gida.370090 %U 10.24323/akademik-gida.370090
ISNAD Cevik, Serife , Aydin, Sedef , Sermet, Onur S. , Ozkan, Gulcan , Karacabey, Erkan . "Zeytinyağı Ekstraksiyon İşleminin Yanıt Yüzey Metodu ile Optimizasyonu". Akademik Gıda 15 / 4 (Aralık 2017): 337-343. http://dx.doi.org/10.24323/akademik-gida.370090