Yıl 2017, Cilt 15, Sayı 4, Sayfalar 377 - 385 2017-12-24

Organik ve Konvansiyonel Fındıkların (Corylus avellana L.) Bazı Fiziksel Özellikleri
Some Physical Properties of Organic and Conventional Hazelnuts (Corylus avellana L.)

Hasan Karaosmanoğlu [1] , Nebahat Şule Üstün [2]

257 177

Son yıllarda bilimsel çalışmalar ışığında beslenme-sağlık ilişkisi açık bir şekilde ortaya koyulmuştur. Bunun neticesinde tüketicilerde daha sağlıklı gıda arayışı doğmuş ve bu talebin karşılanması için organik (ekolojik) tarım ve organik gıda uygulamaları ortaya çıkmıştır. Organik fındık tarımı sınırlı üretimin yanında birçok organik üründe olduğu gibi artış eğilimindedir. Bu çalışmada organik ve konvansiyonel fındık üretiminin yapıldığı Karadeniz Bölgesi’nden (Trabzon, Ordu, Samsun, Düzce) ticari öneme sahip Tombul, Foşa, Sivri, Çakıldak, Mincane ve Palaz çeşitlerine ait örnekler üzerinde çeşitli pomolojik analizler yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda meyve genişliği, iç meyve uzunluğu, iç meyve genişliği, iç meyve kalınlığı, meyve ağırlığı, iç ağırlığı ve kabuk kalınlığı değerlerinde konvansiyonel örneklerin daha yüksek değerlere sahip olduğu görülmüştür. Meyve uzunluğu, meyve kalınlığı, göbek boşluğu, randıman, sağlam iç oranı ve kusurlu iç oranlarında uygulamalar arasında fark tespit edilmemiştir.

In recent years, the relationship between nutrition and health has been clearly presented in the light of scientific studies. Recently, consumers have been demanding for healthier foods; therefore, organic (ecological) agriculture and organic food applications have emerged to meet this demand. Organic hazelnut production has limited and its agriculture tends to increase gradually in recent years. In this study, various pomological analyses were carried out on samples belonging to Tombul, Foşa, Sivri, Çakıldak, Mincane and Palaz varieties of commercial importance grown in the Black Sea Region of Turkey (Trabzon, Ordu, Samsun and Düzce cities) where organic and conventional hazelnut production was located. Results indicated that conventional samples had higher values in terms of nut width, kernel length, kernel width, kernel thickness, nut weight, kernel weight and shell thickness values. There was no difference in nut length, nut thickness, internal cavity, kernel percentage, good kernels and the rate of defected kernel between two types of hazelnuts.

 • [1] Alasalvar, C., Amaral, J.,S., Satır, G., Shahidi, F., 2009. Lipid characteristics and essential minerals of native Turkish hazelnut varieties (Corylus avellana L.). Food Chemistry 113: 919–925.
 • [2] Tunç, İ., Çalışkan, F., Özkan, G., Karacabey, E., 2014. Mikrodalga destekli Soxhlet cihazı ile fındık yağı ekstraksiyonunun yanıt yüzey yöntemi ile optimizasyonu. Akademik Gıda 12(1): 20-28.
 • [3] Seyhan, F., Ozay, G., Saklar, S., Ertaş, E., Satır, G., Alasalvar, C., 2007. Chemical changes of three native Turkish hazelnut varieties (Corylus avellana L.) during fruit development. Food Chemistry 105: 590–596.
 • [4] Anonim, 2017a. Fındık Raporu. http://www.zmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=26370&tipi=17&sube=0.(Erişim Tarihi: 06.12.2017).
 • [5] Jakopic, J., Petkovsek, M. M., Likozar, A., Solar, A., Stampar, F., Veberic, R., 2011. HPLC–MS identification of phenols in hazelnut (Corylus avellana L.) kernels. Food Chemistry 124: 1100–1106.
 • [6] Kıralan, S., Yorulmaz, A., Şimşek, A., Tekin, A., 2015. Classification of Turkish hazelnut oils based on their triacylglycerol structures by chemometric analysis. European Food Research and Technology 240: 679–688.
 • [7] Mexis, S., F., Kontominas M. G., 2009. Effect of γ-irradiation on the physicochemical and sensory properties of hazelnuts (Corylus avellana L.). Radiation Physics and Chemistry 78: 407–413.
 • [8] Pelvan, E., Alasalvar, C., Uzman, S., 2012. Effects of Roasting on the Antioxidant Status and Phenolic Profiles of Commercial Turkish Hazelnut Varieties (Corylus avellana L.). Journal of Agricultural and Food Chemistry. 60: 1218−1223.
 • [9] Anonim, 2012. Türkiye organik tarım stratejik plan (2012–2016). T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü.
 • [10] Özyazıcı, G., Özdemir O., Özyazıcı M. A., Üstün G. Y., Turan, A., 2010. Bazı organik materyallerin ve toprak düzenleyicilerin organik fındık yetiştiriciliğinde verim ve toprak özellikleri üzerine etkileri. Türkiye 4. Organik Tarım Sempozyumu, 28 Haziran-1 Temmuz, Bildiriler Kitabı, Erzurum, Türkiye, 368-372s.
 • [11] Anonim, 2017b. (http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1001) (Erişim Tarihi:06.12.2017).
 • [12] Anonim, 2016. 2015-2016 Sezonu çalışma raporu ve faaliyet planı. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği. İzmir.
 • [13] Turan A, Ruşen M, İslam A., Kurt H., Ak K., Sezer A., Sarıoğlu M., Kalyoncu İ.H., Kalkışım Ö., 2010. Giresun koşullarında organik fındık üretim imkanlarının araştırılması. Türkiye 4. Organik Tarım Sempozyumu, 28 Haziran-1 Temmuz, Bildiriler Kitabı, Erzurum, Türkiye, 123-129s.
 • [14] Turan, A., Sezer, A., Ak, K., 2007. Bazı organik materyallerin fındıkta verim ve kalite üzerine etkisi. Türkiye 5. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 04-07 Eylül, Bildiriler Kitabı 1. Cilt Meyvecilik, Erzurum, Türkiye, 607-610s.
 • [15] Ayfer, M., Uzun, A., Baş, F., 1986. Türk fındık çeşitleri. Karadeniz Bölgesi Fındık İhracatçıları Birliği Yayınları, Ankara, 95s.
 • [16] Turan, A., 2007. Giresun İli Bulancak İlçesi Tombul Fındık Klon Seleksiyonu. Yüksek Lisans Tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun, 99s.
 • [17] Balta, M. F., Yarılgaç, T., Aşkın, M. A., Kuçuk, M., Balta, F., Özrenk, K., 2006. Determination of fatty acid compositions, oil contents and some quality traits of hazelnut genetic resources grown in eastern Anatolia of Turkey. Journal of Food Composition and Analysis 19: 681–686.
 • [18] Ozdemir, F., Akinci, I., 2004. Physical and nutritional properties of four major commercial Turkish hazelnut varieties. Journal of Food Engineering 63: 341–347.
 • [19] Xu, Y. X., Hanna, M. A., 2010. Evaluation of Nebraska hybrid hazelnuts: Nut/kernel characteristics, kernel proximate composition, and oil and protein properties. Industrial Crops and Products 31: 84–91.
 • [20] Aydin, C., 2002. Physical properties of hazel nuts. Biosystems Engineering 82 (3): 297-303.
 • [21] Ercisli, S., Ozturk, I., Kara, M., Kalkan, F., Seker, H., Duyar, O., Erturk, Y., 2011. Physical properties of hazelnuts. International Agrophysics 25: 115-121.
 • [22] Kalkisim, O., Turan A., Okcu, Z., Ozdes D., 2016. Evaluation of the effect of different harvest time on the fruit quality of foşa nut. Erwerbs-Obstbau 58: 89–92.
 • [23] Erdogan, V., Aygun, A., 2005. Fatty acid composition and physical properties of Turkish tree hazelnuts. Chemistry of Natural Compounds 41(4): 378-381.
 • [24] Oliveira, I., Sousa, A., Morais, J.S., Ferreira, I.C.F.R., Bento, A., Estevinho, L., Pereira, J.A., 2008. Chemical composition, and antioxidant and antimicrobial activities of three hazelnut (Corylus avellana L.) cultivars. Food and Chemical Toxicology 46: 1801–1807.
 • [25] Delprete, C., Sesana, R., 2014. Mechanical characterization of kernel and shell of hazelnuts: Proposal of an experimental procedure. Journal of Food Engineering 124: 28–34.
 • [26] Turan, A., 2017. Fındıkta kurutma yöntemlerinin meyve kalitesi ve muhafazası üzerine etkileri. Doktora Tezi. Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Ordu, 240s.
 • [27] İslam, A., Turan, A., Kurt, H., 2005. Effect of ocak and single trunk training systems on yield and nut quality. Proceedings of the VI. International Congress on Hazelnut. Editors: J., Tous, M., Rovira, A., Romero. June 14-18. Tarragona-Reus,Spain, 259-262s.
Konular Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0132-1581
Yazar: Hasan Karaosmanoğlu (Sorumlu Yazar)

Orcid: 0000-0002-0132-1581
Yazar: Nebahat Şule Üstün

Bibtex @araştırma makalesi { akademik-gida370107, journal = {Akademik Gıda}, issn = {1304-7582}, eissn = {2148-015X}, address = {Sidas Medya Ajans Tanıtım Danışmanlık Ltd. Şti.}, year = {2017}, volume = {15}, pages = {377 - 385}, doi = {10.24323/akademik-gida.370107}, title = {Organik ve Konvansiyonel Fındıkların (Corylus avellana L.) Bazı Fiziksel Özellikleri}, key = {cite}, author = {Üstün, Nebahat Şule and Karaosmanoğlu, Hasan} }
APA Karaosmanoğlu, H , Üstün, N . (2017). Organik ve Konvansiyonel Fındıkların (Corylus avellana L.) Bazı Fiziksel Özellikleri. Akademik Gıda, 15 (4), 377-385. DOI: 10.24323/akademik-gida.370107
MLA Karaosmanoğlu, H , Üstün, N . "Organik ve Konvansiyonel Fındıkların (Corylus avellana L.) Bazı Fiziksel Özellikleri". Akademik Gıda 15 (2017): 377-385 <http://dergipark.gov.tr/akademik-gida/issue/33245/370107>
Chicago Karaosmanoğlu, H , Üstün, N . "Organik ve Konvansiyonel Fındıkların (Corylus avellana L.) Bazı Fiziksel Özellikleri". Akademik Gıda 15 (2017): 377-385
RIS TY - JOUR T1 - Organik ve Konvansiyonel Fındıkların (Corylus avellana L.) Bazı Fiziksel Özellikleri AU - Hasan Karaosmanoğlu , Nebahat Şule Üstün Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.24323/akademik-gida.370107 DO - 10.24323/akademik-gida.370107 T2 - Akademik Gıda JF - Journal JO - JOR SP - 377 EP - 385 VL - 15 IS - 4 SN - 1304-7582-2148-015X M3 - doi: 10.24323/akademik-gida.370107 UR - http://dx.doi.org/10.24323/akademik-gida.370107 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Akademik Gıda Organik ve Konvansiyonel Fındıkların (Corylus avellana L.) Bazı Fiziksel Özellikleri %A Hasan Karaosmanoğlu , Nebahat Şule Üstün %T Organik ve Konvansiyonel Fındıkların (Corylus avellana L.) Bazı Fiziksel Özellikleri %D 2017 %J Akademik Gıda %P 1304-7582-2148-015X %V 15 %N 4 %R doi: 10.24323/akademik-gida.370107 %U 10.24323/akademik-gida.370107
ISNAD Karaosmanoğlu, Hasan , Üstün, Nebahat Şule . "Organik ve Konvansiyonel Fındıkların (Corylus avellana L.) Bazı Fiziksel Özellikleri". Akademik Gıda 15 / 4 (Aralık 2017): 377-385. http://dx.doi.org/10.24323/akademik-gida.370107