Sosyal Bilimler alanında yayın yapan "Akademik Hassasiyetler Dergisi" akademik düşüncenin gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan entellektüel bir düşünce platformudur.


    Dergimiz ulusal hakemli bir dergi olup SOBİAD tarafından taranmaktadır.7. SAYI

Editörden

Ulusal ve uluslararası gündemi çok hızlı değişen Türkiye’nin zengin gündeminin ele alınması göz ardı edilemez bir yükümlülük, gelecek için ise bir zorunluluğa dönüşmektedir. Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı durumları ve süreçleri bilimsel ve entelektüel mana da ele alma konusunda duyarlılık gösteren dergimizin bu sayısında ilginizi çekeceğini umduğumuz makalelerle 7. Sayımızı çıkarıyoruz.

Bu sayımıza çalışmalarıyla katkıda bulunan yazarlarımız ve çalışmalarının içerikleri şu şekilde oluştu.

Uluslararası hukukta oldukça tartışmalı bir konu olan devlet dışı silahlı aktörler üzerine bir çalışma yapan Fatma Taşdemir, sivillerin korunmasını sağlamak için devlet dışı silahlı aktörlerinde uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukukuna bağlı olması ve saygı göstermesi gerekliliği üzerine duran çalışmasıyla; Türkiye’de yüksek cari açık oranının bir ekonomik krize yol açacağı endişesini hatırlatan Fatih Sarıoğlu ise cari açığın azaltılmasına yönelik tedbirler üzerine durarak tasarruflar ve vergi kanunları üzerine yoğunlaşan makalesiyle bu sayımıza katkıda bulundular. Gonca Bayraktar Durgun ve Haluk Yaman ise dil, ideoloji ve sembolün yoğun olarak kullanıldığı alanların başında yer alan medyanın siyasi temsildeki yerine değinerek medyanın kitleler üzerindeki gücüne dikkati çeken bir çalışma gerçekleştirdiler. Fatma Taşdemir ve Adem Özer Türkiye’nin sınırlarını, vatandaşlarını ve bekasını korumak için gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Operasyonunu uluslararası hukuk açısından meşruiyeti üzerine bir çalışmayla; Ebubekir Güngör ise Kırgızistan’ın 1917 Bolşevik İhtilali sonrası yaşadığı siyasal süreci özellikle de Bolşevik komiteleri üzerine; Timur Kozukulov ise SSCB dönemi ve sonrasında Kırgızistan’da dini yaşamı ve bağımsızlık sonrasında devletin din politikası ve özelliklerinin ayrıntıları üzerindeki çalışmalarıyla bu sayımıza katkıda bulundular. Bayram Kaya ve Aslı Özlem Tarakçıoğlu Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Huzur” romanının özgün hali ile İngilizce çevirisinin mukayese edilmesi ve çeviri bilimsel olarak tahlil edilmesi üzerine bir çalışmayla; Bağdatlı Rûhî’nin şiirlerinde geçen Osmanlı savaş kültürüne ait ögeler üzerinde duran Erdem Sarıkaya ise şairin şiir sanatındaki yeri üzerinde duran yazısıyla, Ebru Güvenen’de Derleme Sözlüğü’nde görülen “ğ” eksenli ses olayları üzerinde durduğu araştırmasında ses olaylarının Anadolu ağızlarındaki durumu üzerine çalışmasıyla bu sayımıza katkıda bulundular.

7. Sayımıza birbirinden kıymetli çalışmalarla katkıda bulunan yazarlarımıza teşekkür ediyoruz. Aralık 2017’de çıkacak olan 8. Sayımızda buluşmak dileğiyle… 

 


Son Sayı
Cilt 4 - Sayı 7 - May 2017