Akademik Hassasiyetler
Kapak Resmi
ISSN 2148-5933 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Ticaret Ltd. Şti. |

DERGİMİZİN 10. SAYISI (ARALIK 2018) YAYIMLANMIŞTIR.  

BU SAYIYA KATKIDA BULUNAN TÜM YAZAR VE ARAŞTIRMACILARA TEŞEKKÜR EDERİZ.


11. SAYIMIZ MAYIS 2019'DA ÇIKACAKTIR. 

   Dergimiz ulusal hakemli bir dergi olup 

TR Dizin (ULAKBİM), SOBİAD ve ASOS İNDEX tarafından taranmaktadır.

 Sosyal Bilimler alanında yayın yapan "Akademik Hassasiyetler" akademik düşüncenin gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan entellektüel bir düşünce platformudur.

Dergimize gönderilen makalelerde 750-1000 kelime aralığında İngilizce uzun özetin (Extended Abstract) eklenmesi gerekmektedir.

    Dergimize gönderilen makaleler Turnitin İntihal Engelleme Programından geçirilmektedir.
    

           10. SAYI

           Editörden

Genç düşüncenin dergilerde kanat çırptığını söyleyen Cemil Meriç, dergiyi kitap ve gazeteden ayırır. Çünkü kitap zamanın dışında sizinle birlikte yaşarken, gazete ise “an”ın kendisidir ve okununca biter. Bu sebeple kitap fazla ciddi, gazete ise fazla sorumsuzdur Cemil Meriç’e göre. Dergi ise hür tefekkürün kalesidir. Dergi belki serseridir ama taze ve sıcak bir tefekkürdür. Kitap daha çok tek insanın eseri iken, dergi bir zekalar topluluğunun… Akademik ve entelektüel düşüncenin gelişimi için bir imkân olarak hayatını devam ettiren Akademik Hassasiyetler, Cemil Meriç’in dergi için vurguladığı özellikleri Türkiye’nin siyasal, ekonomik ve kültürel vb. alanlarındaki mevzuları incelerken farklı düşünce ve disiplinlerden insanları bir araya getirmekte, sizlerle yapılan çalışmaları paylaşmaktadır. Dergimiz, ULAKBİM (TR Dizin) ve SOBİAD’dan sonra ASOS İndex’te de taranmaya başlamıştır.

Bu sayımızda her zamankinden daha yoğun bir yazar ve konu zenginliğiyle 10. Sayımızı çıkarıyoruz. Bu sayımızda yer alan yazarlar ve yaptıkları çalışmalar şu şekilde.

Kazım Uğur Kızılaslan, Türkiye’de sivil-asker ilişkilerinin serüvenini bu konuda yapılan araştırmaların ortak kavram ve parametreleri üzerine bir çalışmayla ele aldı. Hakkı Göker Önen, demokratik sistemlerde rejimin devamlılığı gereği ordu üzerinde kurulan sivil denetime bağlı olarak sivil-asker ilişkileri arasındaki çok boyutlu ilişkileri inceledi. Yusuf Ziya Bölükbaşı, Türkçü-Turancı milliyetçilik tasavvurunun güçlü bir milliyetçilik anlayışı inşa edilmesinde siyasal ve toplumsal yaşamı etkileyen yönlerini anlattı. Fatma Begüm Özel ve Alper Mumyakmaz küreselleşme süreci ile birlikte tüketerek varlığını inşa eden insan düşüncesine bağlı tüketim kültürünü Max Horkheimer ve Theodor W. Adorno’un eleştirel teorileri çerçevesinde değerlendirdi. Küreselleşmeyle birlikte artan terör eylemlerinin ekonomik, siyasal ve çevresel tehditlerin, dünya ülkelerinin ortak bir güvenlik sorununu oluşturduğunu belirten Tarık Ak, modern bir devletin ihtiyaç duyacağı iç güvenlik yaklaşımı üzerine çalıştı. Yaşar Pınar Özmen birbirini tamamlayan ve güçlendiren iki kavram olarak demokrasi ve kalkınma arasındaki ilişkinin içinde barındırdığı kırılganlığı inceledi. Selman Özdan, uluslararası boyutta ortaya çıkan tehdit unsurlarına çözüm oluşturabilecek uluslararası örgütlerin meşru zeminini tesis etme yolundaki gereksinimleri açıklamaya çalıştı. Alihan Limoncuoğlu, Millet Partisi’nin ideolojik tutumunu dikkate alarak siyasi serüvenini anlattı. Bilge Kağan Şakacı, Peyami Safa’nınYalnızız” adlı romanındaki simeranya ve ütopya kavramlarının özelliklerini karşılaştırmalı analiz yöntemiyle açıklamaya çalıştı. Gülgün Çiğdem, 1980-2016 yılları arasında Körfez ekonomilerinin cari hesap fazlasının sürdürülebilirliğini araştırdı. Kemal Erkişi, yabancı yatırımlar, ticari serbestleşme ve iktisadi büyüme arasındaki nedensellik ilişkisini ele aldı. Erdem Bağcı, Türkiye’de 2001-2017 yılları arasındaki veri seti ile bütçe açığı, ticari kredi faiz oranları ve özel sektör sabit yatırımlarının ilişkisini analiz etti. Firdevs Sena Öcal, sermaye yapısının finans literatüründeki önemini vurgulayarak sermaye yapısı üzerindeki iktisadi etkiyi sektörel bazda açıkladı. İlyas Sözen ve Tunay Elüstün, liman işletmeleri çalışanları kapsamında personel güçlendirme ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi araştırdı. Azalan emek-gelir payının ardındaki nedenleri ele alan Onur Özdemir, bu nedenleri bölüşüm-dağılım belirleyicilerinin bağlantısı üzerinden açıkladı. Abdülnaim Temur, Türkiye’de 2010-2017 yılları arasında trafik sigortaları branşının zararlarının sektör karlılığına olan etkisini ve bu konudaki çözüm önerileri üzerine çalıştı. Oğuzhan Bilgin, Türk Milliyetçiliği’nin Kemalizm’e olan eleştirileri ve Kemalizm’den ayrılan noktalarını tarihsel bir perspektif ışığında ele alarak Türk Milliyetçiliğinin ideolojik öncülerinin söylemlerini analiz etti. Zafer Boge Erinç, pazarlama anlayışının işlemselden ilişkisel pazarlama anlayışına kayışının ayrıntılarını yazdı. Son olarak ise Hatice Güzel Mumyakmaz, Son Osmanlı Meclisi Mebusanı ve I. TBMM Yozgat Milletvekili Bahri Tatlıoğlu’nun fırtınalı hayatını tarihi belge ve sözlü tarih çalışması üzerinden değerlendirerek bu sayıya katkıda bulundu.

Her sayı taze bir başlangıçtır. Yeni bir başlangıçta buluşmak dileğiyle…

 

 

 

Akademik Hassasiyetler

ISSN 2148-5933 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Ticaret Ltd. Şti. |
Kapak Resmi

51.698

85.723

DERGİMİZİN 10. SAYISI (ARALIK 2018) YAYIMLANMIŞTIR.  

BU SAYIYA KATKIDA BULUNAN TÜM YAZAR VE ARAŞTIRMACILARA TEŞEKKÜR EDERİZ.


11. SAYIMIZ MAYIS 2019'DA ÇIKACAKTIR. 

   Dergimiz ulusal hakemli bir dergi olup 

TR Dizin (ULAKBİM), SOBİAD ve ASOS İNDEX tarafından taranmaktadır.

 Sosyal Bilimler alanında yayın yapan "Akademik Hassasiyetler" akademik düşüncenin gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan entellektüel bir düşünce platformudur.

Dergimize gönderilen makalelerde 750-1000 kelime aralığında İngilizce uzun özetin (Extended Abstract) eklenmesi gerekmektedir.

    Dergimize gönderilen makaleler Turnitin İntihal Engelleme Programından geçirilmektedir.
    

           10. SAYI

           Editörden

Genç düşüncenin dergilerde kanat çırptığını söyleyen Cemil Meriç, dergiyi kitap ve gazeteden ayırır. Çünkü kitap zamanın dışında sizinle birlikte yaşarken, gazete ise “an”ın kendisidir ve okununca biter. Bu sebeple kitap fazla ciddi, gazete ise fazla sorumsuzdur Cemil Meriç’e göre. Dergi ise hür tefekkürün kalesidir. Dergi belki serseridir ama taze ve sıcak bir tefekkürdür. Kitap daha çok tek insanın eseri iken, dergi bir zekalar topluluğunun… Akademik ve entelektüel düşüncenin gelişimi için bir imkân olarak hayatını devam ettiren Akademik Hassasiyetler, Cemil Meriç’in dergi için vurguladığı özellikleri Türkiye’nin siyasal, ekonomik ve kültürel vb. alanlarındaki mevzuları incelerken farklı düşünce ve disiplinlerden insanları bir araya getirmekte, sizlerle yapılan çalışmaları paylaşmaktadır. Dergimiz, ULAKBİM (TR Dizin) ve SOBİAD’dan sonra ASOS İndex’te de taranmaya başlamıştır.

Bu sayımızda her zamankinden daha yoğun bir yazar ve konu zenginliğiyle 10. Sayımızı çıkarıyoruz. Bu sayımızda yer alan yazarlar ve yaptıkları çalışmalar şu şekilde.

Kazım Uğur Kızılaslan, Türkiye’de sivil-asker ilişkilerinin serüvenini bu konuda yapılan araştırmaların ortak kavram ve parametreleri üzerine bir çalışmayla ele aldı. Hakkı Göker Önen, demokratik sistemlerde rejimin devamlılığı gereği ordu üzerinde kurulan sivil denetime bağlı olarak sivil-asker ilişkileri arasındaki çok boyutlu ilişkileri inceledi. Yusuf Ziya Bölükbaşı, Türkçü-Turancı milliyetçilik tasavvurunun güçlü bir milliyetçilik anlayışı inşa edilmesinde siyasal ve toplumsal yaşamı etkileyen yönlerini anlattı. Fatma Begüm Özel ve Alper Mumyakmaz küreselleşme süreci ile birlikte tüketerek varlığını inşa eden insan düşüncesine bağlı tüketim kültürünü Max Horkheimer ve Theodor W. Adorno’un eleştirel teorileri çerçevesinde değerlendirdi. Küreselleşmeyle birlikte artan terör eylemlerinin ekonomik, siyasal ve çevresel tehditlerin, dünya ülkelerinin ortak bir güvenlik sorununu oluşturduğunu belirten Tarık Ak, modern bir devletin ihtiyaç duyacağı iç güvenlik yaklaşımı üzerine çalıştı. Yaşar Pınar Özmen birbirini tamamlayan ve güçlendiren iki kavram olarak demokrasi ve kalkınma arasındaki ilişkinin içinde barındırdığı kırılganlığı inceledi. Selman Özdan, uluslararası boyutta ortaya çıkan tehdit unsurlarına çözüm oluşturabilecek uluslararası örgütlerin meşru zeminini tesis etme yolundaki gereksinimleri açıklamaya çalıştı. Alihan Limoncuoğlu, Millet Partisi’nin ideolojik tutumunu dikkate alarak siyasi serüvenini anlattı. Bilge Kağan Şakacı, Peyami Safa’nınYalnızız” adlı romanındaki simeranya ve ütopya kavramlarının özelliklerini karşılaştırmalı analiz yöntemiyle açıklamaya çalıştı. Gülgün Çiğdem, 1980-2016 yılları arasında Körfez ekonomilerinin cari hesap fazlasının sürdürülebilirliğini araştırdı. Kemal Erkişi, yabancı yatırımlar, ticari serbestleşme ve iktisadi büyüme arasındaki nedensellik ilişkisini ele aldı. Erdem Bağcı, Türkiye’de 2001-2017 yılları arasındaki veri seti ile bütçe açığı, ticari kredi faiz oranları ve özel sektör sabit yatırımlarının ilişkisini analiz etti. Firdevs Sena Öcal, sermaye yapısının finans literatüründeki önemini vurgulayarak sermaye yapısı üzerindeki iktisadi etkiyi sektörel bazda açıkladı. İlyas Sözen ve Tunay Elüstün, liman işletmeleri çalışanları kapsamında personel güçlendirme ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi araştırdı. Azalan emek-gelir payının ardındaki nedenleri ele alan Onur Özdemir, bu nedenleri bölüşüm-dağılım belirleyicilerinin bağlantısı üzerinden açıkladı. Abdülnaim Temur, Türkiye’de 2010-2017 yılları arasında trafik sigortaları branşının zararlarının sektör karlılığına olan etkisini ve bu konudaki çözüm önerileri üzerine çalıştı. Oğuzhan Bilgin, Türk Milliyetçiliği’nin Kemalizm’e olan eleştirileri ve Kemalizm’den ayrılan noktalarını tarihsel bir perspektif ışığında ele alarak Türk Milliyetçiliğinin ideolojik öncülerinin söylemlerini analiz etti. Zafer Boge Erinç, pazarlama anlayışının işlemselden ilişkisel pazarlama anlayışına kayışının ayrıntılarını yazdı. Son olarak ise Hatice Güzel Mumyakmaz, Son Osmanlı Meclisi Mebusanı ve I. TBMM Yozgat Milletvekili Bahri Tatlıoğlu’nun fırtınalı hayatını tarihi belge ve sözlü tarih çalışması üzerinden değerlendirerek bu sayıya katkıda bulundu.

Her sayı taze bir başlangıçtır. Yeni bir başlangıçta buluşmak dileğiyle…

 

 

 

Cilt 5 - Sayı 10 - Ara 2018
 1. SOSYAL BİLİMLERDE BİR ARAŞTIRMA ALANI OLARAK SİVİL-ASKER İLİŞKİLERİ
  Sayfalar 1 - 30
  Kazım Uğur KIZILASLAN
 2. CIVIL-MILITARY RELATIONS IN THE BALKANS: THE DETERMINANTS OF DEMOCRATIC TRANSFORMATION
  Sayfalar 31 - 43
  Hakkı Göker ÖNEN
 3. TÜRKÇÜ-TURANCI MİLLİYETÇİLİĞİN DÜŞÜNSEL TEMELLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 45 - 60
  Yusuf Ziya BÖLÜKBAŞI
 4. MAX HORKHEIMER VE THEODOR W. ADORNO’DA MODERN İNSAN VE TÜKETİM İDEOLOJİSİ
  Sayfalar 61 - 82
  Fatma Begüm ÖZEL, Alper MUMYAKMAZ
 5. TOPLUMSAL GÜVENLİK BAĞLAMINDA İÇ GÜVENLİK YAKLAŞIMI
  Sayfalar 83 - 102
  Tarık AK
 6. XXI. YÜZYILIN EŞİĞİNDE DEMOKRASİ VE KALKINMA
  Sayfalar 103 - 122
  Yaşar Pınar ÖZMEN
 7. ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN MEŞRULUĞU ÜZERİNE: DE FACTO OTORİTE
  Sayfalar 123 - 144
  Selman ÖZDAN
 8. TÜRKİYE’DE ÜÇÜNCÜ YOLUN BAŞI; MİLLET PARTİSİ (1948)
  Sayfalar 145 - 155
  Alihan LİMONCUOĞLU
 9. TÜRK ROMANINDA KENT ÜTOPYASI: PEYAMİ SAFA’NIN SİMERANYA’SI ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 157 - 170
  Bilge Kağan ŞAKACI
 10. IS THE CURRENT ACCOUNT SURPLUS IN GULF ECONOMIES SUSTAINABLE? AN EMPIRICAL ANALYSIS FOR UNIT ROOT TEST WITH TWO STRUCTURAL BREAKS
  Sayfalar 171 - 188
  Gülgün ÇİĞDEM
 11. FOREIGN DIRECT INVESTMENT, TRADE OPENNESS AND ECONOMIC GROWTH: A CASE OF TURKEY
  Sayfalar 189 - 202
  Kemal ERKİŞİ
 12. BÜTÇE AÇIĞI, TİCARİ KREDİ FAİZ ORANI VE ÖZEL SEKTÖR SABİT SERMAYE YATIRIMLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ
  Sayfalar 203 - 217
  Erdem BAĞCI
 13. TCMB İMALAT SANAYİ SEKTÖREL BİLANÇOLARI KULLANILARAK İKTİSADİ PARAMETRELERİN SERMAYE YAPISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 219 - 234
  Firdevs Sena ÖCAL, Fetullah AKIN
 14. PERSONEL GÜÇLENDİRME İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ALGISI VE İLİŞKİSİ: LİMAN İŞLETMESİ ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ
  Sayfalar 235 - 270
  Tunay SEVER ELÜSTÜN, İlyas SÖZEN
 15. DISCUSSING THE POTENTIAL DETERMINANTS OF DECLINING LABOR’S SHARE: A DESCRIPTIVE RESEARCH FOR OECD AND NON-OECD COUNTRIES
  Sayfalar 271 - 304
  Onur ÖZDEMİR
 16. TÜRKİYE’DE TRAFİK SİGORTALARININ BRANŞ KARLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE BU FAKTÖRLERİN SİGORTA SEKTÖRÜ KARLILIĞINA ETKİSİ
  Sayfalar 305 - 330
  Abdülnaim TEMUR
 17. TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ VE KEMALİZM MESELESİ: HEGEMONYA, ASİMİLASYON, MÜCADELE
  Sayfalar 331 - 360
  Oğuzhan BİLGİN
 18. KOOPERATİF İŞLETMELER VE İLİŞKİSEL PAZARLAMA: BİR MODEL YAKLAŞIMI
  Sayfalar 361 - 379
  Zafer Boge ERİNÇ
 19. YUSUF BAHRİ TATLIOĞLU (1878-1957): SİVAS KONGRESİ YOZGAT AZASI, SON OSMANLI MECLİSİ MEBUSÂNI VE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YOZGAT MEBUSU, SAMSUN İSTİKLÂL MAHKEMESİ ÜYESİ
  Sayfalar 381 - 410
  Hatice GÜZEL MUMYAKMAZ