Akademik Hassasiyetler

ISSN 2148-5933 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Ticaret Ltd. Şti. |
Kapak Resmi

45.009

39.741

    Sosyal Bilimler alanında yayın yapan "Akademik Hassasiyetler Dergisi" akademik düşüncenin gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan entellektüel bir düşünce platformudur.


    Dergimiz ulusal hakemli bir dergi olup SOBİAD tarafından taranmaktadır.            8. SAYI

            Editörden

     Uluslararası gündemi çok hızlı değişen ve bundan da doğrudan etkilenen Türkiye’nin dünya siyaseti ve ekonomisindeki yeri ve etkinliği her geçen gün daha da artmakta, yaşadığı zorluk ve sıkıntılar diğer toplum ve devletlerden farklılaşan bir tecrübeyi edinmesini de sağlamaktadır. Hatta bu durum Türkiye’nin lokal bir siyasetten ziyade küresel bir unsur olarak hareket etmesine yol açmaktadır. Sosyal bilimlerdeki gelişme ve düşüncelerde yaşanan bu gelişme ve değişimlerden etkilenmekte, yeni çalışma ve fikirler bu zeminde şekillenerek ortaya çıkmaktadır.  

Yayın hayatının 4. yılına giren Akademik Hassasiyetler’in düzenli ve istikrarlı sürecine bugüne kadar katkı sağlayan ve emeği geçen tüm yazar ve akademisyenlerimize teşekkür ederiz. Bu vesileyle birbirinden ilginç konularla okuyucularımızı sayfalarına davet eden ve 8. Sayımızda yer alan konular ve yazarlarımız ise şöyle.

Ömer Baykal ve Ömer Çaha, Türk siyasetinin çok yönlü ve renkli siyasetçilerinden birisi olan Necmettin Erbakan’ı onun politik hafızası üzerinden Türk siyasetine katkısı üzerinde durdu. Jülide Gül Erdem, hukuk devletinin en temel ilkesi olan eşitlik ilkesinin idari ve yargısal kararlarda yorumlanışını ve bu kaynaklarda kadın erkek eşitliğinin ayrıntılarını araştırdı. Mehmet Akif Okur, “Bir Kuşak, Bir Yol” projesi ile Çin’in güç dengesi mantığı ile öne çıkan ve güvenilir bir koridor olan Türk ve Müslüman nüfusun meskûn olduğu coğrafya üzerinden hayata geçirilmesi planlanan projenin arkasındaki jeopolitik mantığı araladı. Günel Rahimli, Moğol saldırılarıyla maddi manevi zarar gören insanların kendilerini korumaya çalışmaları sürecinde ortaya çıkan tarikatlardan birisi olan Safeviyye Tarikatı’nın (Kızılbaş) Anadolu Aleviliği ile Halk İslam’ı üzerinden kurduğu ilişkiye temas etti. Murat Topçu, iletişim ve ulaşım imkânlarının ucuzlaması ile yaşanan krizleri fırsata çevirmenin bir kriz liderliği gereksinimi ortaya çıkardığını ve bu süreçte dönüştürücü-vizyoner liderlik modelinin etkinliğini anlattı. Eray Öztürk ve Suat Oktar, insani gelişmişlik endeksi ile gelir eşitsizliği arasındaki ilişki üzerinden 1990 sonrası ortaya çıkan kalkınma gelir eşitsizliği üzerinde durdu. Ali Emre Sucu, SSCB’nin yıkılmasında sonra güvenlik konusunda Rusya’nın Orta Asya’daki askeri varlığının Rus bölgesel güvenliği için önemi üzerine çalıştı. Son olarak da Şengül Demirel,  masallar, mitler ve destanlar gibi toplumların ortak paydaları üzerinden Avrupa içindeki Asya, Budizm ve İslam kültürü içindeki Şamanizm ögelerini araştırdı.

Mayıs 2018 döneminde çıkacak olan 9. Sayımızda buluşmak dileğiyle.