Akademik Hassasiyetler
Kapak Resmi
ISSN 2148-5933 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Ticaret Ltd. Şti. |

    Sosyal Bilimler alanında yayın yapan "Akademik Hassasiyetler Dergisi" akademik düşüncenin gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan entellektüel bir düşünce platformudur.

    Dergimiz ulusal hakemli bir dergi olup TR Dizin (ULAKBİM) ve SOBİAD tarafından taranmaktadır.

    Mayıs 2017 döneminde çıkacak 9. sayımızdan itibaren dergimize gönderilen makalelerde 750-1000 kelime aralığında İngilizce uzun özetin (Extended Abstract) eklenmesi gerekmektedir. Makalelerin yabancı okurlar tarafından takibi ve yayınlanan makalelerin atıf alabilmesi için uyguladığımız bu düzenlemenin kaynakçadan sonraki kısma eklenmesi gerekmektedir. Yayınlanacak makalenin giriş, tartışma, metot, sonuç vb. aşamalarının genel bir açıklamasını içermesi gereken İngilizce uzun özet eklenmeyen makaleler yayımlanmayacaktır. 
    Dergimize gönderilen makaleler Turnitin İntihal Engelleme Programından geçirilmektedir.
    

           9. SAYI

           Editörden

    Sosyal ve siyasal gündemin önemli gelişmeler kaydettiği 2018 yılının ilk altı ayı Türkiye’nin hem yurt içinde hem de yurtdışında yaşadığı sorun ve gelişmelerle sosyal bilimler alanında önemli analiz ve çalışmaların yapılmasını daha da değerli kılmaktadır. Bunların ancak sınırlı bir kesimine dokunabilen çalışmalarla Türkiye’nin akademik ve entelektüel hayatına sosyal bilimlerin farklı alanlarındaki çalışmalarla katkı sağlamayı çalışan Akademik Hassasiyetler yayın hayatının 5. yılında önemli çalışmalarla 9. sayısına ulaştı. Disiplinli ve istikrarlı yayın çizgisiyle bir çalışma yürüten Akademik Hassasiyetler, artık TR Dizin (Ulakbim) ve Sobiad tarafından indekslenmeye başlanmıştır. Yayın hayatını farklı akademik ve entelektüel isim ve çalışmalarla devam etmeye çalışan dergimizin bu sayısında yer alan yazarlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Bu sayımızda yer alan çalışmaların yazarları, ele aldıkları konuları ve içerikleri ise şöyle.  

    Gülsen Kaya Osmanbaşoğlu, Ortadoğu ve Neo-Osmanlıcılık kavramlarının kökenlerine ilişkin bir problematik üzerinden Ortadoğu’da barışın tesis edilmesi için Neo-Osmanlıcığın uygulanabilir ve sürdürülebilir bir alternatif olup olamayacağını araştırdı. Yaşar Pınar Özmen, Türkiye’de ilk serbest seçimlerin gerçekleştiği 1950’den bugüne kadar yapılmış 18 genel seçim sonucuna dayanarak parti sistemindeki temel dönüşümlerin ve ana karakteristiklerin bir araştırmasını yaptı. Adem Özer, Batı’da radikallik ve şiddetle özdeşleştirilen İslam karşıtlığını 29 Ekim 2009'da İsviçre'de düzenlenen minare yasağı referandumu üzerinden tartıştı. Fatma Taşdemir ve Erdinç Özdemir, günümüz silahlı çatışmaların önemli birer aktörü olan devlet dışı silahlı aktörler tarafından uygulanan gözaltı tedbirinin yasal dayanağı olup olmadığı araştırdı. Ejder Çelik, modern toplumda serbest zamanın sosyalleşme ve bireysel gelişimdeki yeri ve planlanması üzerinde durdu. Mete Kaan Namal, Mustafa Koçancı ve Beyhan Aksoy, geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz olmak üzere verilen Kosgeb girişimcilik programından mali destek alanların bu programdan yararlanma düzeylerine ilişkin veriler üzerine bir çalışma gerçekleştirdi. Elif Baykal, Cemal Zehir ve Mahmut Köle, hizmetkâr liderlik tarzı ve bu liderlik tarzının firma performansı üzerindeki etkisini, Marmara bölgesinde üretim ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren, 187 firma üzerinde 527 adet anketle bir saha çalışması yaptılar. Muhammed Samancı, Mısır vergi sisteminin yapısını Türk vergi sistemi ile karşılaştırarak iki farklı vergi sisteminin kıyaslamaya çalıştı.  Rabia Çoban Kaynak ve Rıza Gökler, korunma ihtiyacı içinde olan çocuklara yatılı bakım hizmeti veren kuruluşlarda görev yapan bakım personeli ve meslek elemanlarının mesleki doyum ve tükenmişlik düzeylerini Gümüşhane’de çocuk evlerinde çalışan 101 çocuk refahı çalışanı üzerine bir çalışma ile ortaya koymaya çalıştı. Adem Dağ, Türkiye’de ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin devamsızlık nedenlerini ortaya çıkartarak çözüm önerileri sunmaya çalıştığı araştırmasında Sakarya’da 6 farklı okulda 7 okul yöneticisiyle derinlemesine bir çalışma yürüttü. Gülten Büşra Övüt, Orta Asya’da azımsanamayacak kadar sayıda olan Korelilerin yani Koryo Saram’ların tarihini ve yaşamları üzerine bir çalışmayla bu sayıya katkıda bulundular.

Aralık 2018 döneminde çıkacak 10. Sayımızda buluşmak dileğiyle. 

   

Akademik Hassasiyetler

ISSN 2148-5933 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Ticaret Ltd. Şti. |
Kapak Resmi

50.338

71.279

    Sosyal Bilimler alanında yayın yapan "Akademik Hassasiyetler Dergisi" akademik düşüncenin gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan entellektüel bir düşünce platformudur.

    Dergimiz ulusal hakemli bir dergi olup TR Dizin (ULAKBİM) ve SOBİAD tarafından taranmaktadır.

    Mayıs 2017 döneminde çıkacak 9. sayımızdan itibaren dergimize gönderilen makalelerde 750-1000 kelime aralığında İngilizce uzun özetin (Extended Abstract) eklenmesi gerekmektedir. Makalelerin yabancı okurlar tarafından takibi ve yayınlanan makalelerin atıf alabilmesi için uyguladığımız bu düzenlemenin kaynakçadan sonraki kısma eklenmesi gerekmektedir. Yayınlanacak makalenin giriş, tartışma, metot, sonuç vb. aşamalarının genel bir açıklamasını içermesi gereken İngilizce uzun özet eklenmeyen makaleler yayımlanmayacaktır. 
    Dergimize gönderilen makaleler Turnitin İntihal Engelleme Programından geçirilmektedir.
    

           9. SAYI

           Editörden

    Sosyal ve siyasal gündemin önemli gelişmeler kaydettiği 2018 yılının ilk altı ayı Türkiye’nin hem yurt içinde hem de yurtdışında yaşadığı sorun ve gelişmelerle sosyal bilimler alanında önemli analiz ve çalışmaların yapılmasını daha da değerli kılmaktadır. Bunların ancak sınırlı bir kesimine dokunabilen çalışmalarla Türkiye’nin akademik ve entelektüel hayatına sosyal bilimlerin farklı alanlarındaki çalışmalarla katkı sağlamayı çalışan Akademik Hassasiyetler yayın hayatının 5. yılında önemli çalışmalarla 9. sayısına ulaştı. Disiplinli ve istikrarlı yayın çizgisiyle bir çalışma yürüten Akademik Hassasiyetler, artık TR Dizin (Ulakbim) ve Sobiad tarafından indekslenmeye başlanmıştır. Yayın hayatını farklı akademik ve entelektüel isim ve çalışmalarla devam etmeye çalışan dergimizin bu sayısında yer alan yazarlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Bu sayımızda yer alan çalışmaların yazarları, ele aldıkları konuları ve içerikleri ise şöyle.  

    Gülsen Kaya Osmanbaşoğlu, Ortadoğu ve Neo-Osmanlıcılık kavramlarının kökenlerine ilişkin bir problematik üzerinden Ortadoğu’da barışın tesis edilmesi için Neo-Osmanlıcığın uygulanabilir ve sürdürülebilir bir alternatif olup olamayacağını araştırdı. Yaşar Pınar Özmen, Türkiye’de ilk serbest seçimlerin gerçekleştiği 1950’den bugüne kadar yapılmış 18 genel seçim sonucuna dayanarak parti sistemindeki temel dönüşümlerin ve ana karakteristiklerin bir araştırmasını yaptı. Adem Özer, Batı’da radikallik ve şiddetle özdeşleştirilen İslam karşıtlığını 29 Ekim 2009'da İsviçre'de düzenlenen minare yasağı referandumu üzerinden tartıştı. Fatma Taşdemir ve Erdinç Özdemir, günümüz silahlı çatışmaların önemli birer aktörü olan devlet dışı silahlı aktörler tarafından uygulanan gözaltı tedbirinin yasal dayanağı olup olmadığı araştırdı. Ejder Çelik, modern toplumda serbest zamanın sosyalleşme ve bireysel gelişimdeki yeri ve planlanması üzerinde durdu. Mete Kaan Namal, Mustafa Koçancı ve Beyhan Aksoy, geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz olmak üzere verilen Kosgeb girişimcilik programından mali destek alanların bu programdan yararlanma düzeylerine ilişkin veriler üzerine bir çalışma gerçekleştirdi. Elif Baykal, Cemal Zehir ve Mahmut Köle, hizmetkâr liderlik tarzı ve bu liderlik tarzının firma performansı üzerindeki etkisini, Marmara bölgesinde üretim ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren, 187 firma üzerinde 527 adet anketle bir saha çalışması yaptılar. Muhammed Samancı, Mısır vergi sisteminin yapısını Türk vergi sistemi ile karşılaştırarak iki farklı vergi sisteminin kıyaslamaya çalıştı.  Rabia Çoban Kaynak ve Rıza Gökler, korunma ihtiyacı içinde olan çocuklara yatılı bakım hizmeti veren kuruluşlarda görev yapan bakım personeli ve meslek elemanlarının mesleki doyum ve tükenmişlik düzeylerini Gümüşhane’de çocuk evlerinde çalışan 101 çocuk refahı çalışanı üzerine bir çalışma ile ortaya koymaya çalıştı. Adem Dağ, Türkiye’de ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin devamsızlık nedenlerini ortaya çıkartarak çözüm önerileri sunmaya çalıştığı araştırmasında Sakarya’da 6 farklı okulda 7 okul yöneticisiyle derinlemesine bir çalışma yürüttü. Gülten Büşra Övüt, Orta Asya’da azımsanamayacak kadar sayıda olan Korelilerin yani Koryo Saram’ların tarihini ve yaşamları üzerine bir çalışmayla bu sayıya katkıda bulundular.

Aralık 2018 döneminde çıkacak 10. Sayımızda buluşmak dileğiyle.