Akademik İncelemeler Dergisi (AİD), sosyal bilimler alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak sosyal bilimlerin bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. AİD öncelikli olarak; Sosyoloji, İktisat, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Tarih, alanlarındaki bilimsel çalışmalara ve yazılara yer veren hakemli bir dergidir.

AİD ayrıca, sosyal bilimlerin söz konusu farklı alanlarındaki teorik ve ampirik akademik çalışmaların yanı sıra, araştırma notları, sempozyum ve kitap değerlendirmelerine de yer vermektedir.Akademik İncelemeler Dergisi değerlendirme sürecinde makaleler 3 hakeme gönderilir ve 2 hakemden olumlu yanıt alındığı takdirde makale yayınlanır. 

Publication Fee Policy:
The services provided by AID are free of charge. Author(s) do not need to make any payment for submission, processing and publishing their paper(s) in the AID.

Manuscript Preparation Guidelines:
A Sample Article is provided to assist the manuscript preparation. Author(s) must follow the format and guidelines in the Style Guide in preparing the manuscript.


Plagiarism Policy:

All manuscripts submitted to AID are screened by an anti-plagiarism software to avoid plagiarism. Regarding to plagiarism policy AID Editorial Team follow the rules listed below:

- Manuscript will be rejected if similarity index higher than 20%. In this case, author(s) kindly advised to submit their manuscripts after revision.

- Manuscripts will be accepted for double blind peer review process if similarity index equal to or lower than 20 %, and also similarity index for single source is equal to or lower than % 5.

- All author(s) accept the abovementioned rules by submitting their manuscript to AID.