Akademik İncelemeler Dergisi (AID)
Kapak Resmi
e-ISSN 2602-3016 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi |

Akademik İncelemeler Dergisi (AID) Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yılda iki defa yayımlanan uluslararası hakemli akademik bir dergidir. Dergimiz ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak sosyal bilimlerin gelişimine katkı sunmaktadır. Araştırma makalelerinin yanı sıra alana katkı sağlayacak kitap değerlendirmelerine ve araştırma notlarına da dergimizde yer verilmektedir.

Dergimizin yayın dili Türkçe olmakla beraber İngilizce çalışmalar da kabul edilmektedir.

Dergiye gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Ayrıca tüm gönderiler yayımlanmadan önce Ithenticate programı vasıtasıyla intihal taramasından geçirilir.

Akademik İncelemeler Dergisi (AID) geniş yayın yelpazesiyle sosyal bilimler alanında çalışma yapan araştırmacıların dikkatini çekmekte ve alana ciddi katkılar sunan önemli araştırmalara yer vermektedir.

Dergimizin kapsamı genel olarak şu şekilde gösterilebilir:

Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Tarih, Felsefe, Coğrafya, İlahiyat, Halkla İlişkiler, İktisat, Maliye, Uluslararası Ticaret, İletişim ve Medya, Sosyal Hizmetler, Sanat ve Edebiyat…

Dergimiz başta ULAKBİM ve EBSCOHOST olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası indekslerce taranmaktadır.

Ayrıca dergimizde yayımlanan makaleler için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Not: Dergimize makale gönderecek araştırmacılarımızın DERGİPARK üzerinden ücretsiz kullanıcı hesabı açması ve gönderilerini buradan dergimize iletmesi gerekmektedir. Makale gönderimi hakkında bilgi almak isteyenler Makale Gönderim videosunu izleyebilirler.

Akademik İncelemeler Dergisi (AID)

e-ISSN 2602-3016 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi |
Kapak Resmi

92.742

215.908

Akademik İncelemeler Dergisi (AID) Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yılda iki defa yayımlanan uluslararası hakemli akademik bir dergidir. Dergimiz ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak sosyal bilimlerin gelişimine katkı sunmaktadır. Araştırma makalelerinin yanı sıra alana katkı sağlayacak kitap değerlendirmelerine ve araştırma notlarına da dergimizde yer verilmektedir.

Dergimizin yayın dili Türkçe olmakla beraber İngilizce çalışmalar da kabul edilmektedir.

Dergiye gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Ayrıca tüm gönderiler yayımlanmadan önce Ithenticate programı vasıtasıyla intihal taramasından geçirilir.

Akademik İncelemeler Dergisi (AID) geniş yayın yelpazesiyle sosyal bilimler alanında çalışma yapan araştırmacıların dikkatini çekmekte ve alana ciddi katkılar sunan önemli araştırmalara yer vermektedir.

Dergimizin kapsamı genel olarak şu şekilde gösterilebilir:

Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Tarih, Felsefe, Coğrafya, İlahiyat, Halkla İlişkiler, İktisat, Maliye, Uluslararası Ticaret, İletişim ve Medya, Sosyal Hizmetler, Sanat ve Edebiyat…

Dergimiz başta ULAKBİM ve EBSCOHOST olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası indekslerce taranmaktadır.

Ayrıca dergimizde yayımlanan makaleler için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Not: Dergimize makale gönderecek araştırmacılarımızın DERGİPARK üzerinden ücretsiz kullanıcı hesabı açması ve gönderilerini buradan dergimize iletmesi gerekmektedir. Makale gönderimi hakkında bilgi almak isteyenler Makale Gönderim videosunu izleyebilirler.

Cilt 13 - Sayı 1 - Nis 2018
 1. A SOCIOLOGICAL APPROACH ON KIN MARRIAGES IN TURKEY
  Sayfalar 1 - 22
  Kadir Canatan
 2. Y KUŞAĞI TEMSİLCİLERİNİN AİLE ALGILARI ÜZERİNE BİR ANALİZ
  Sayfalar 23 - 40
  İrem Paker Tükel
 3. TESETTÜR GİYİMİ ETKİLEYEN TÜKETİM KÜLTÜRÜ FAKTÖRLERİ ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 41 - 70
  Ali Arslan, Melek Çaylak
 4. SOSYAL BİLİMLERDE META-METODOLOJİK BİR UNSUR OLARAK ZAMAN
  Sayfalar 71 - 90
  Yılmaz Yıldırım, Muhammet Ertoy
 5. TÜRKİYE’DE 15 TEMMUZ’UN TOPLUMSAL ETKİLERİ VE ONA YOL AÇAN FAKTÖRLER ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
  Sayfalar 91 - 124
  Fahri Çakı
 6. MEKAN ÜRETİM ENDÜSTRİSİNİN GÜVENLİĞİ PAZARLAYAN RANT STRATEJİLERİ
  Sayfalar 125 - 136
  Aydın Aktay
 7. SUUDİ ARABİSTAN'IN MÜSLÜMAN KARDEŞLER POLİTİKASI: 1932-2016
  Sayfalar 137 - 168
  İsmail Numan Telci, Mehmet Rakipoğlu
 8. TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİNDE BİR KIRILMA NOKTASI: EKİM 1998 KRİZİ VEYA DİĞER BİR İFADEYLE “İLAN EDİLMEMİŞ SAVAŞ”
  Sayfalar 169 - 198
  Özkan Gökcan
 9. UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE’ HABERCİLİĞİNDE ÇERÇEVELEME: FİLİPİNLER ÖRNEĞİ
  Sayfalar 199 - 226
  Ekmel Geçer, Krizza Janica Mahinay
 10. ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE ÇEVREYİ MERKEZE TAŞIMAK: TEMEL YAKLAŞIMLAR VE TARTIŞMALAR
  Sayfalar 227 - 262
  Çağlar Söker, Erdem Özlük
 11. 19. YÜZYIL SONLARINDA FERİKÖY’DE BULGAR RAHİPLER VE GÜRCÜ RAHİBELER ARASINDA BİLİNMEYEN BİR ARSA ANLAŞMAZLIĞI
  Sayfalar 263 - 290
  Oya Şenyurt
 12. 1851 LONDRA SERGİSİ VE OSMANLI DEVLETİ’NİN KATILIŞI
  Sayfalar 291 - 322
  Aziz Tekdemir
 13. MÜSLÜMANLARIN GÖZÜNDEN I. HAÇLI SEFERİ VE SELÇUKLULARIN HAÇLILARA KARŞI SAVUNMASI
  Sayfalar 323 - 350
  Zehra Odabaşı
 14. AHİLİĞİN TÜRK KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNE ETKİSİ
  Sayfalar 351 - 368
  Buket Karatop, Cemalettin Kubat
 15. RUSÇUK VE ÇEVRESİNDE CEREHORLAR (1694-1698)
  Sayfalar 369 - 390
  Kamil Çolak
 16. EBUBEKİR PAŞA’NIN İSTANBUL’DAKİ SIBYAN MEKTEBİ VE SEBİL VAKFININ 1867-68 YILLARINA AİT MUHASEBE DEFTERLERİ ÜZERİNDEN VAKIFLARDAKİ KAYIT DÜZENİ VE DİNAMİK YAPI
  Sayfalar 391 - 416
  Fatma Şensoy
 17. TÜRKİYE’DE KIRSAL KALKINMADA BÖLGE KALKINMA AJANSLARININ ROLÜ
  Sayfalar 417 - 446
  Yasemin Mamur Işıkçı
 18. PAZARLAMA 4.0
  Sayfalar 447 - 456
  Fatma Selin Sak