Amaç

Akademik İncelemeler Dergisi (AID) Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yılda iki defa yayımlanan uluslararası hakemli akademik bir dergidir. Dergimiz ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak sosyal bilimlerin gelişimine katkı sunmaktadır. Araştırma makalelerinin yanı sıra alana katkı sağlayacak kitap değerlendirmelerine ve araştırma notlarına da dergimizde yer verilmektedir.

Kapsam

Akademik İncelemeler Dergisi (AID) geniş yayın yelpazesiyle sosyal bilimler alanında çalışma yapan araştırmacıların dikkatini çekmekte ve alana ciddi katkılar sunan önemli araştırmalara yer vermektedir. 


Dergimizin kapsamı genel olarak şu şekilde gösterilebilir: Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Tarih, Felsefe, Coğrafya, İlahiyat, Halkla İlişkiler, İktisat, Maliye, Uluslararası Ticaret, İletişim ve Medya, Sosyal Hizmetler, Sanat ve Edebiyat…