Yıl 2018, Cilt 13, Sayı 1, Sayfalar 391 - 416 2018-04-30

EBUBEKİR PAŞA’NIN İSTANBUL’DAKİ SIBYAN MEKTEBİ VE SEBİL VAKFININ 1867-68 YILLARINA AİT MUHASEBE DEFTERLERİ ÜZERİNDEN VAKIFLARDAKİ KAYIT DÜZENİ VE DİNAMİK YAPI
The Record System And Their Dynamic Structure Of Waqfs Upon Ebubekir Pasha’s School And Fountain Waqf Accounting Books

Fatma Şensoy [1]

89 331

Vakıf sistemi sosyal güvenliğin temel kurumu olduğu kadar eğitim, kültür, diyanet, bayındırlık, sosyal yardım ve sağlık yatırımlarını yürüten mali ve hukuki bir kurumdur. Vakıf kurucuları vakfiyelerinde toplumun geneline hizmet etmek için idealize ettikleri hizmetleri sıralamışlardır. Bu hizmetlerin sonsuza değin sürmesi amaçlanmıştır. Vakıfların yüzyıllar boyunca yaşadığı süreç, hukuki altyapı, güçlü mali kaynaklar ve denetim sistemi ile oluşmuş ve gelişmiştir. Osmanlı mali geleneği içinde denetlemeye dayalı ve muhasebenin bilgi verme özelliklerine uygun muhasebe kültürünü, vakıflarda tutulmuş muhasebe defterlerinden okumak mümkündür. Bir başka açıdan bakıldığında vakıf medeniyetinin yüzyıllar boyunca yaşamasında bu etkin, denetleyen kayıt düzeninin önemli rolü olduğu görülmektedir. 
Waqf system is a judical and financial institution of social security as well as the institutions which conduct educational, cultural, religious, public works, social aid and health investments. The waqf founders lined the services idealized by them in their deeds of trustee.  It is aimed that these services countinue forever. This process survived for centuries primarily stemmed from this legal infrastructure, financial resources and efficient inspecting recording order. The accountancy culture which is on the basis of auditing and proper for information characteristics of the accountancy within the Ottoman financial tradition may be read from the accountancy books kept in the awqaf. From another point of view that the waqf culture had survived for centuries primarily stemmed from this efficient, inspecting record order.
 • Akgündüz, Ahmet. İslam Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi, Ankara: 1988.
 • Bülbül, Yaşar. “Klasik Dönem Osmanlı Muhasebe Sistemi”, Dîvân, Sayı 6, İstanbul:1996.
 • Fazlıoğlu, İhsan. “Osmanlı Klasik Muhasebe Matematik Eserleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, C.1, S.1,İstanbul: 2003.
 • Genç, Mehmet. “Klasik Osmanlı Sosyal-İktisadî Sistemi ve Vakıflar, Vakıflar Dergisi Sayı 42, Ankara, 2014
 • Güran, Tevfik. Ekonomik ve Mali Yönleri ile Vakıflar Süleymaniye ve Şehzade Süleyman Paşa Vakıfları. İstanbul 2006.
 • Güvemli, Oktay. Muhasebe Tarihi, C.1, İstanbul: 1995.
 • Güvemli, Oktay. Muhasebe Tarihi, C.3, İstanbul: 2000.
 • Güvemli, Oktay – Toraman, Cengiz– Güvemli, Batuhan. Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet Muhasebesi, İstanbul, 2014
 • Güvemli, Oktay-Güvemli,Batuhan. “The Birth and Development of an Accounting Method In the Middle East (Merdiban Method), The Fifth Accounting History International Conference, Banff (Canada), 2007.
 • İnalcık, Halil. Devlet-i ‘Aliyye Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar-I, İstanbul, 2012.
 • Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani II, Yay. Haz. Nuri Akbayar, İstanbul, 1996.
 • Öztürk, Nazif. Türk Yenileşme Tarihi Çerçevesinde Vakıf Müessesesi, Ankara: 1995
 • Öztürk, Nazif. Elmalılı M. Hamdi Yazır Gözüyle Vakıflar, Ankara:1995
 • Öztürk, Said. Osmanlı Arşiv Belgelerinde Siyakat Yazısı ve Tarihi Gelişimi, İstanbul: 1996
 • Sakaoğlu, Necdet. Bu Mülkün Kadın Sultanları, 4. Baskı, İstanbul, 2011
 • Şerifoğlu, Ömer Faruk. Su Güzeli İstanbul Sebilleri, İstanbul, 1995.
 • Tali, Şerife “İstanbul Su Mimarisinde Fatih Sebillerinin Yeri ve Önemi” Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt 3 /Sayı 10 Kış 2010.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Nisan
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Fatma Şensoy
Kurum: KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { akademikincelemeler286168, journal = {Akademik İncelemeler Dergisi (AID)}, issn = {}, eissn = {2602-3016}, address = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {13}, pages = {391 - 416}, doi = {10.17550/akademikincelemeler.286168}, title = {EBUBEKİR PAŞA’NIN İSTANBUL’DAKİ SIBYAN MEKTEBİ VE SEBİL VAKFININ 1867-68 YILLARINA AİT MUHASEBE DEFTERLERİ ÜZERİNDEN VAKIFLARDAKİ KAYIT DÜZENİ VE DİNAMİK YAPI}, key = {cite}, author = {Şensoy, Fatma} }
APA Şensoy, F . (2018). EBUBEKİR PAŞA’NIN İSTANBUL’DAKİ SIBYAN MEKTEBİ VE SEBİL VAKFININ 1867-68 YILLARINA AİT MUHASEBE DEFTERLERİ ÜZERİNDEN VAKIFLARDAKİ KAYIT DÜZENİ VE DİNAMİK YAPI. Akademik İncelemeler Dergisi (AID), 13 (1), 391-416. DOI: 10.17550/akademikincelemeler.286168
MLA Şensoy, F . "EBUBEKİR PAŞA’NIN İSTANBUL’DAKİ SIBYAN MEKTEBİ VE SEBİL VAKFININ 1867-68 YILLARINA AİT MUHASEBE DEFTERLERİ ÜZERİNDEN VAKIFLARDAKİ KAYIT DÜZENİ VE DİNAMİK YAPI". Akademik İncelemeler Dergisi (AID) 13 (2018): 391-416 <http://dergipark.gov.tr/akademikincelemeler/issue/36801/286168>
Chicago Şensoy, F . "EBUBEKİR PAŞA’NIN İSTANBUL’DAKİ SIBYAN MEKTEBİ VE SEBİL VAKFININ 1867-68 YILLARINA AİT MUHASEBE DEFTERLERİ ÜZERİNDEN VAKIFLARDAKİ KAYIT DÜZENİ VE DİNAMİK YAPI". Akademik İncelemeler Dergisi (AID) 13 (2018): 391-416
RIS TY - JOUR T1 - EBUBEKİR PAŞA’NIN İSTANBUL’DAKİ SIBYAN MEKTEBİ VE SEBİL VAKFININ 1867-68 YILLARINA AİT MUHASEBE DEFTERLERİ ÜZERİNDEN VAKIFLARDAKİ KAYIT DÜZENİ VE DİNAMİK YAPI AU - Fatma Şensoy Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17550/akademikincelemeler.286168 DO - 10.17550/akademikincelemeler.286168 T2 - Akademik İncelemeler Dergisi (AID) JF - Journal JO - JOR SP - 391 EP - 416 VL - 13 IS - 1 SN - -2602-3016 M3 - doi: 10.17550/akademikincelemeler.286168 UR - http://dx.doi.org/10.17550/akademikincelemeler.286168 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Akademik İncelemeler Dergisi (AID) EBUBEKİR PAŞA’NIN İSTANBUL’DAKİ SIBYAN MEKTEBİ VE SEBİL VAKFININ 1867-68 YILLARINA AİT MUHASEBE DEFTERLERİ ÜZERİNDEN VAKIFLARDAKİ KAYIT DÜZENİ VE DİNAMİK YAPI %A Fatma Şensoy %T EBUBEKİR PAŞA’NIN İSTANBUL’DAKİ SIBYAN MEKTEBİ VE SEBİL VAKFININ 1867-68 YILLARINA AİT MUHASEBE DEFTERLERİ ÜZERİNDEN VAKIFLARDAKİ KAYIT DÜZENİ VE DİNAMİK YAPI %D 2018 %J Akademik İncelemeler Dergisi (AID) %P -2602-3016 %V 13 %N 1 %R doi: 10.17550/akademikincelemeler.286168 %U 10.17550/akademikincelemeler.286168
ISNAD Şensoy, Fatma . "EBUBEKİR PAŞA’NIN İSTANBUL’DAKİ SIBYAN MEKTEBİ VE SEBİL VAKFININ 1867-68 YILLARINA AİT MUHASEBE DEFTERLERİ ÜZERİNDEN VAKIFLARDAKİ KAYIT DÜZENİ VE DİNAMİK YAPI". Akademik İncelemeler Dergisi (AID) 13 / 1 (Nisan 2018): 391-416. http://dx.doi.org/10.17550/akademikincelemeler.286168