Yıl 2018, Cilt 13, Sayı 1, Sayfalar 291 - 322 2018-04-30

1851 LONDRA SERGİSİ VE OSMANLI DEVLETİ’NİN KATILIŞI
The Great Exhibition of 1851 and the Ottoman State's Participation

Aziz Tekdemir [1]

98 364

Sanayi devrimi sonrası Avrupa Devletleri’nde üretimin artması, yeni pazar ve hammadde ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Bu ihtiyacın giderilebilmesi için sanayi ürünlerinin ve üretim araçlarının tanıtılması amacı ile uluslararası sergiler düzenlenmeye başlanmıştır. Ayrıca bu sergilerle ülkelerin bilim, sanayi, teknoloji ve tarım alanındaki gelişme ve yeniliklerinin herkese duyurulması amaçlanmıştır. Öncülüğünü Fransa ve İngiltere’nin yaptığı sanayi sergileri, ilgili ülkelerin sömürgelerinden gelen hammadde ve bu hammaddelerden üretilen sanayi ürünlerinin pazarlanmasına yönelik olarak yapılmıştır. Başlangıçta sanayi ve ticari amaçla başlatılan sergiler, Avrupa ile Avrupa dışında bulunan devletlerin kültür ve yerel sanatları arasında, etkileşime de sebep olmuştur. 18. yüzyılın sonlarından itibaren Fransa'da ulusal düzeyde ve 19. yüzyılın ilk yarısında çeşitli Avrupa ülkelerinde düzenlenen benzer olayların doruk noktası olan Londra sergisi ilk uluslararası sergi olarak kayda geçmiştir. 1851 yılında Londra’da açılan sergi bundan sonra düzenlenen diğer uluslararası sergilere de ilham kaynağı olmuştur.

The increase in production in the European States after the Industrial Revolution led to a growing quest for new markets and raw materials. To meet this demand, international exhibitions started to be organized to promote industrial products and production tools. Another aim of these exhibitions was to showcase scientific, industrial, technological and agricultural developments and innovations. Pioneered by France and England, the industrial exhibitions were held to market raw materials coming from the colonies of these countries and industrial products made from those raw materials. Initially launched for industrial and commercial purposes, the exhibitions also resulted in an interaction between European and non-European countries’ cultures and local arts. Similar events were held in France at the national level since the late eighteenth century and in various European countries in the first half of the nineteenth century. The first international exhibition was the Great Exhibition held in London in 1851, which was also an inspiration for other international exhibitions to be held thereafter.

  • KAYNAKÇA Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgeleri A. AMD (Bab-ı Asafi Amedi Kalemi) A. MKT. MVL (Sadaret Mektubi Meclis-i Vâlâ Kalemi) A.MKT. NZD (Sadaret Mektubi Nezaret ve Devâir Kalemi) BEO (Babıâli Evrak Odası) HR. MKT.( Hariciye Nezareti Mektubi Kalemi) İ.HR (İrade Hariciye) Süreli Yayınlar Ceride-i Havadis Sözlük ve Ansiklopediler The Crystal Palace, and its Contents; (An illustrated Cycıoledia of the Great Exhibition of the Industry of all Nations 1851), London 1852. Türkçe Sözlük, TDK Yayınları, Ankara 2011. Kaynak ve Araştırma Eserleri Abdurrahman Şeref, Tarih Muhasebeleri, İstanbul 1339. Akçura, Gökhan, Türkiye Sergicilik ve Fuarcılık Tarihi, İstanbul 2009. Auerbach, Jefferey A., The Great Exhibition of 1851, London 1999. Babbage, Charles, The Exposıtıon of 1851, London 1851. Bonython, Elizabeth, “The Planning of the Great Exhibition of 1851” , RSA Journal, C. 143, No. 5459 (May 1995), ss. 45-48 Cantor, Geoffrey, “Anglo-Jewry in 1851: the Great Exhibition and political emancipation”Jewish Historical Studies, Sayı. 44, London 2012, ss.103-126. _______________, Religion and the Great Exhibition of 1851, New York 2011. Colvin, Peter, “Muhammed Ali Paşa, the Great Exhibition of 1851, and the school of oriental and African Studies Library”, Libraries&Culture, C. 33, S. 3, 1998, ss. 249-259 Fisher, Nick, “The Great Exhibition of 1851: the struggle to describe the indescribable”, Endeavour, C. 36, S.1, 2011, ss. 6-13. Germaner, Semra,“Osmanlı İmparatorluğu’nun Uluslararası Sergilere Katılımı ve Kültürel Sonuçları” Tarih ve Toplum, C. XVI, S. 95, İstanbul 1991, ss. 33–40 Luckhurst, K. W., “The Great Exhıbıtıon of 1851”, Journal of the Royal Society of Arts, C. 99, S. 4845 April 1951, ss. 413-456. Lyon Jr., T. Edgar, “In Praise of Babylon: Church Leadership at the 1851 Great Exhibition in London”, Journal of Mormon History, C. 14, 1988, ss. 48-61 Meyer, Jonathan, Great Exhibitions 1851-1900, Suffolk 2006. Önsoy, Rıfat, “Osmanlı İmparatorluğunun Katıldığı İlk Sergiler ve Sergi-i Umumi-i Osmani (1863 İstanbul Sergisi)”, Belleten, S. 185, Ankara 1984, ss. 195–235. ____________, Tanzimat Dönemi Osmanlı Sanayii ve Sanayileşme Politikası, Ankara 1988. Swift, Anthony, “Russia and the Great Exhibition of 1851: Representations, Perceptions, and a Missed Opportunity”, Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, Neue Folge, C. 55, S. 2 (2007), ss. 242-263. Şirin, İbrahim, “Dünya Fuarları ve Osmanlı Modernleşmesi”, History Studies, C. 9, S.2, 2017, ss. 189-204. Tekdemir, Aziz, Ticaret Nezareti (1839-1876), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul 2010, (Basılmamış Doktora Tezi). _____________, “Ticaret Nezareti’nin Kuruluşu ve İdari Birimleri”, Osmanlı’dan Cumhuriyete Esnaf ve Ticaret,(Derleyen Fatmagül Demirel), İstanbul 2012, ss. 43-78. Turan, Gülname, “Turkey in the Great Exhibition of 1851” Design Issues, C. 25, S. 1, 2009, ss. 64-77. Türk Ziraat Tarihine Bir Bakış, İstanbul 1938. Walker, Martyn A., “The impact of the Great Exhibition of 1851 on the development of Technical Education During The Second Half of The Nineteenth Century”, Research in Post-Compulsory Education, C. 20, S. 2, 2015, ss.193-207 Yagou, Artemis, “Facing the West: Greece in the Great Exhibition of 1851”, Design Issues, C. 19, S.4, 2003, ss. 82-90
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Nisan
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Aziz Tekdemir
Kurum: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { akademikincelemeler350115, journal = {Akademik İncelemeler Dergisi (AID)}, issn = {}, eissn = {2602-3016}, address = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {13}, pages = {291 - 322}, doi = {10.17550/akademikincelemeler.350115}, title = {1851 LONDRA SERGİSİ VE OSMANLI DEVLETİ’NİN KATILIŞI}, key = {cite}, author = {Tekdemir, Aziz} }
APA Tekdemir, A . (2018). 1851 LONDRA SERGİSİ VE OSMANLI DEVLETİ’NİN KATILIŞI. Akademik İncelemeler Dergisi (AID), 13 (1), 291-322. DOI: 10.17550/akademikincelemeler.350115
MLA Tekdemir, A . "1851 LONDRA SERGİSİ VE OSMANLI DEVLETİ’NİN KATILIŞI". Akademik İncelemeler Dergisi (AID) 13 (2018): 291-322 <http://dergipark.gov.tr/akademikincelemeler/issue/36801/350115>
Chicago Tekdemir, A . "1851 LONDRA SERGİSİ VE OSMANLI DEVLETİ’NİN KATILIŞI". Akademik İncelemeler Dergisi (AID) 13 (2018): 291-322
RIS TY - JOUR T1 - 1851 LONDRA SERGİSİ VE OSMANLI DEVLETİ’NİN KATILIŞI AU - Aziz Tekdemir Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17550/akademikincelemeler.350115 DO - 10.17550/akademikincelemeler.350115 T2 - Akademik İncelemeler Dergisi (AID) JF - Journal JO - JOR SP - 291 EP - 322 VL - 13 IS - 1 SN - -2602-3016 M3 - doi: 10.17550/akademikincelemeler.350115 UR - http://dx.doi.org/10.17550/akademikincelemeler.350115 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Akademik İncelemeler Dergisi (AID) 1851 LONDRA SERGİSİ VE OSMANLI DEVLETİ’NİN KATILIŞI %A Aziz Tekdemir %T 1851 LONDRA SERGİSİ VE OSMANLI DEVLETİ’NİN KATILIŞI %D 2018 %J Akademik İncelemeler Dergisi (AID) %P -2602-3016 %V 13 %N 1 %R doi: 10.17550/akademikincelemeler.350115 %U 10.17550/akademikincelemeler.350115
ISNAD Tekdemir, Aziz . "1851 LONDRA SERGİSİ VE OSMANLI DEVLETİ’NİN KATILIŞI". Akademik İncelemeler Dergisi (AID) 13 / 1 (Nisan 2018): 291-322. http://dx.doi.org/10.17550/akademikincelemeler.350115