Yıl 2018, Cilt 13, Sayı 1, Sayfalar 41 - 70 2018-04-30

An Applied Research on Consumer Culture Factors Affecting Hijab Clothing
TESETTÜR GİYİMİ ETKİLEYEN TÜKETİM KÜLTÜRÜ FAKTÖRLERİ ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

Ali Arslan [1] , Melek Çaylak [2]

170 725

The concept of Veiling is religious practice to be evaluated in the scope of Islam religion in terms of its fundamental character and purpose. The concept of Veiling takes an important role in determining the measures of women’s wear in Islam, and hiding the body. But it has been seen that it is faced with a new concept of Veiling which changes and develops because of modernism linked up with the consuming culture and fashion and keeping up with the requirements of this modern age. In our work, it is tried to examine how the veiled youngs are affected by the, social environment and social media with their concept of wearing choices in veiling, and also the relation between the consuming culture and the fashion. In this respect, as a basic argument of the work, it has been found out the relation between the wearing choice in veiled youngs and the veiling fashion combined with the veiling concept, consuming culture and the fashion, and mainly due to the inherent and shape changes of the veiling and the effects of the factors causing these changes.

Tesettür kavramı temel mahiyeti ve amacı açısından İslam dini kapsamında değerlendirilecek dini bir pratiktir. İslam’da kadının giyim konusundaki sınırlarının belirlenmesi, bedenin gizlenmesi açısından tesettür kavramı önem taşımaktadır. Fakat modernleşme ekseniyle değişme ve gelişmeler gösteren tesettür anlayışının, tüketim kültürü ve moda ile birleşen, bu modern çağın gereklerine ayak uyduran yeni bir tesettür anlayışı ve imajıyla karşı karşıya kaldığı görülmektedir. Özellikle gençlerin giyim tercihlerinde tesettürün modernleşme dinamiklerinden etkilenmesi söz konudur. Bu çalışmada tesettürlü gençlerin giyim tercihlerinde tesettür algısının, tüketim kültürü ve moda ile bütünleşmesi sonucu ortaya çıkan “tesettür modası” ile olan münasebeti ve temelde tesettürün özsel ve şekilsel değişiklikleri ile bu değişikliklere sebep olan faktörlerin etkisi ortaya konulmuştur.  Teorik ve uygulamalı bir anket ile gençlerin tesettür tercihi ve algısının değişim ve dönüşüm nedenleri, bu dönüşüme etki eden unsurlar sorgulanmıştır.

  • ABALI, N. (2009). Geleneksellik ve Modernizm Açısından Kılık Kıyafet. İstanbul: İlke yayınları AMMAN, M. T. (2010). “Türkiye’de Ailenin Açık ve Örtük Sekülerleşmesinin Sosyolojik Analizi”. M. F. Bayraktar (Ed.). Aile ve Eğitim içinde. İstanbul: Ensar Yayınları. 41-70. APAYDIN, H. Y. (2011). Tesettür. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedi.c.40. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı. ARSLANTÜRK, Z.(1998). Kutsalın Dönüşü: Yeni Toplum Arayışları.İstanbul: Ayışığı Kitapları.BERKTAY, F. (1996). Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın. İstanbul: Metis Yayınları.BARBARASOĞLU, F. (2001). İmaj Ve Takva. İstanbul: Profil Yayıncılık.BARBAROSOGLU, F.(2002). Modernlesme Sürecinde Moda ve Zihniyet. İstanbul: İz Yayıncılık.BARBAROSOĞLU, F. (2006). Şov ve Mahrem. İstanbul: Timaş Yayınları.BARNARD, M. (2001). Fashion as Communication. London/New York: Routledge. DEVELİOĞLU, F. (2002). Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lügat (Eski ve Yeni Harflerle).19.Baskı. A.S. Güneyçal (hzl.) Ankara: Aydın Kitapevi.GÖLE, N.(1993). Modern Mahrem Medeniyet ve Örtünme. İstanbul: Metis Yayınları. GÖLE,N. (2008). Melez Desenler İslam ve Modernlik Üzerine. İstanbul:Metis Yayınları.GÖRMEZ, M. (2001). İlahi Dinlere Göre Başörtüsü. İslamiyat Dergisi. 9. 22, (19-33).HAENNİ. P. (2014). Piyasa İslam: İslam Suretinde Neoliberalizm. (Market Islam: Neoliberalism in the Face of Islam). L. Ünsaldı (Çev.). Ankara: Heretik Yayınları.İLYASOĞLU, A. (1994). Örtülü Kimlik. İstanbul: Metis Yayınları. KELLNER, D. (1991). Reklam ve Tüketim Kültürü. (Advertising and Consumer Culture). Y. KAPLAN (Der. ve Çev.). Enformasyon Devrimi ve Efsanesi. İstanbul: Rey Yayınları, ss. 75-91 KIZILÇELİK,S.(2003). Küreselleşme, Beden ve Şizofreni.Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 25(4).NAVARO-YAŞIN, Y. (2012). “Kimlik Piyasası. Metalar. İslamcılık. Laiklik”. D. Kandiyoti ve A. Saktanber (Ed.). Kültür Fragmanları içinde. İstanbul: Metis Yayınları, 229-258.ODABAŞI, Y. (1999). Tüketim Kültürü: Yetinen Toplumun Tüketen Topluma Dönüşümü. İstanbul: Sistem Yayıncılık.TAPLAMACIOĞLU. M. (1962). Yaşlara Göre Dini Yaşayışın Şiddet Ve Kesafeti Üzerinde Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 10.1.TDK (Türk Dil Kurumu). Genel Türkçe Sözlük. (www.tdk.org.tr)TEKİN, M. (2004). Dindarlık Bağlamında Amel-i Salih Kavramına Sosyolojik Bir Yaklaşım Dindarlık Olgusu (Sempozyum Tebliğ Ve Müzakereleri). İstanbul: Kuray Yayıncılık.WILLIS, S. (1991). Gündelik Hayat Kılavuzu. (Daily Life Guide). A. BORA ve A. EMRE. (Çev.). İstanbul: Ayrıntı YayınlarWILSON, B. R. (1987). “Secularization”. M. Eliade (Ed.). The Encyclopedia Of Religion in. Vol. 13. New York/ London: Macmillan Publishing Company, 159-165.YANIKLAR, C. (2005). Tüketimin Sosyolojisi. İstanbul: Birey YayıncılıkYILMAZ, R. Ayhan. (1998). Tüketim Kültüründe İki Sunum Biçimi: Reklâm ve Moda, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 1(8).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Nisan
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3832-3844
Yazar: Ali Arslan
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5604-7540
Yazar: Melek Çaylak
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { akademikincelemeler396263, journal = {Akademik İncelemeler Dergisi (AID)}, issn = {}, eissn = {2602-3016}, address = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {13}, pages = {41 - 70}, doi = {10.17550/akademikincelemeler.396263}, title = {TESETTÜR GİYİMİ ETKİLEYEN TÜKETİM KÜLTÜRÜ FAKTÖRLERİ ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Çaylak, Melek and Arslan, Ali} }
APA Arslan, A , Çaylak, M . (2018). TESETTÜR GİYİMİ ETKİLEYEN TÜKETİM KÜLTÜRÜ FAKTÖRLERİ ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA. Akademik İncelemeler Dergisi (AID), 13 (1), 41-70. DOI: 10.17550/akademikincelemeler.396263
MLA Arslan, A , Çaylak, M . "TESETTÜR GİYİMİ ETKİLEYEN TÜKETİM KÜLTÜRÜ FAKTÖRLERİ ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA". Akademik İncelemeler Dergisi (AID) 13 (2018): 41-70 <http://dergipark.gov.tr/akademikincelemeler/issue/36801/396263>
Chicago Arslan, A , Çaylak, M . "TESETTÜR GİYİMİ ETKİLEYEN TÜKETİM KÜLTÜRÜ FAKTÖRLERİ ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA". Akademik İncelemeler Dergisi (AID) 13 (2018): 41-70
RIS TY - JOUR T1 - TESETTÜR GİYİMİ ETKİLEYEN TÜKETİM KÜLTÜRÜ FAKTÖRLERİ ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA AU - Ali Arslan , Melek Çaylak Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17550/akademikincelemeler.396263 DO - 10.17550/akademikincelemeler.396263 T2 - Akademik İncelemeler Dergisi (AID) JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 70 VL - 13 IS - 1 SN - -2602-3016 M3 - doi: 10.17550/akademikincelemeler.396263 UR - http://dx.doi.org/10.17550/akademikincelemeler.396263 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Akademik İncelemeler Dergisi (AID) TESETTÜR GİYİMİ ETKİLEYEN TÜKETİM KÜLTÜRÜ FAKTÖRLERİ ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA %A Ali Arslan , Melek Çaylak %T TESETTÜR GİYİMİ ETKİLEYEN TÜKETİM KÜLTÜRÜ FAKTÖRLERİ ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA %D 2018 %J Akademik İncelemeler Dergisi (AID) %P -2602-3016 %V 13 %N 1 %R doi: 10.17550/akademikincelemeler.396263 %U 10.17550/akademikincelemeler.396263
ISNAD Arslan, Ali , Çaylak, Melek . "TESETTÜR GİYİMİ ETKİLEYEN TÜKETİM KÜLTÜRÜ FAKTÖRLERİ ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA". Akademik İncelemeler Dergisi (AID) 13 / 1 (Nisan 2018): 41-70. http://dx.doi.org/10.17550/akademikincelemeler.396263