Yıl 2018, Cilt 13, Sayı 1, Sayfalar 169 - 198 2018-04-30

TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİNDE BİR KIRILMA NOKTASI: EKİM 1998 KRİZİ VEYA DİĞER BİR İFADEYLE “İLAN EDİLMEMİŞ SAVAŞ”
A Breaking Point in Turkey-Syria Relations: October 1998 Crisis or in other Words “Undeclared War”

Özkan Gökcan [1]

126 1746

Türkiye-Suriye ilişkilerinin son 40 yıllık seyrine baktığımızda en önemli kırılma anlardan birinin 1998 yılının Ekim ayında yaşandığını söylemek mümkündür. 1990’lı yılların ilk yarısında imzalanan güvenlik protokollerine rağmen Suriye’nin PKK faaliyetlerine desteğini sürdürmesi ve Abdullah Öcalan’ın Suriye topraklarında ikamet ediyor olması, 1998 sonbaharında iki ülkeyi savaşın eşiğine getirmiştir. Ekim 1998 Krizi'nin Adana Mutabakatı'nın imzalanması ile son bulması, iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin kapılarının aralanmasına neden olmuştur. Bu çalışmada PKK faaliyetlerinin Türkiye-Suriye ilişkilerinde oynadığı inşa edici rol, Ekim 1998 Krizi üzerinden analiz edilmektedir. Ekim 1998 Krizi’nin Suriye yönetiminin PKK faaliyetlerine destek vermeyeceğini resmen taahhüt ederek sonlanması, iki ülke ilişkilerinde uzlaşmazlıktan her alanda işbirliği dönemine geçişin başlangıç noktası olmuştur. Bu nedenle Ekim 1998 Krizi’ni bir kırılma noktası olarak değerlendirmek mümkündür. 

Looking at the most important breaking moments from the past 40 years the course of the Turkey-Syria relations is possible to say that one happened in October of 1998. Despite the security protocols signed in the first half of the 1990s, Syria continued to support PKK activities and Abdullah Öcalan's residence in the Syrian territory brought the two countries to the brink of war in the autumn of 1998. The ending of the October 1998 Crisis with the signing of the Adana Agreement led to a gap in the doors of a new era in relations between the two countries. In this study, the agent build starring role in PKK activity in Turkey-Syria relations are analyzed through October 1998 Crisis. The ending of the October 1998 Crisis with a formal commitment by the Syrian administration to not support the activities of the PKK has been the starting point for the transition to a cooperative period of all issues from the conflict between the two countries. For this reason, it is possible to consider the October 1998 Crisis as a breaking point.

 • Akçam, Taner, “Kürt Hareketinde Gelinen Nokta Üzerine”, Birikim, sy. 134-135 (2000): 128-138. Akmandor, Neşet, Hüseyin Pazarcı ve Hasan Köni, Ortadoğu Ülkelerinde Su Sorunu, Ankara: TESAV Yayınları, 1994.
 • Altunışık, Meliha B. ve Tür, Özlem, “From Distant Neighbors to Partners? Changing Syrian-Turkish Relations”, Security Dialogue 37, sy. 2 (2006): 229-248.
 • Aras, Damla “The Syrian Uprising: Turkish-Syrian Relations Go Downhill”, The Middle East Quarterly 19, sy. 2 (2012): 41-50.
 • Aykan, Mahmut Bali, “The Turkish-Syrian Crisis of October 1998: A Turkish View”, Middle East Policy 6, sy. 4 (1999): 174-191.
 • Balıkçı, Faruk, “Ağlayarak Dağa Çıktım”, 4 Eylül 1998, http://www.hurriyet.com.tr/aglayarak-daga-ciktim-39036628, (10.02.2018).
 • Birand, Mehmet Ali, APO VE PKK, İstanbul: Milliyet Yayınları, 1993.
 • Fırat, Melek ve Kürkçüoğlu, Ömer, “Arap Devletleriyle İlişkiler”, Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşı’ndan Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar Cilt II 1980-2001 içinde, ed. Baskın Oran, İstanbul: İletişim Yayınları, 2009: 551-568.
 • Fırat, Melek ve Kürkçüoğlu, Ömer, “Irak ve Suriye’yle Sorunlu İlişkiler”, Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşı’ndan Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar Cilt II 1980-2001 içinde, ed. Baskın Oran, İstanbul: İletişim Yayınları, 2009: 129-148.
 • Gunter, Michael M., The Kurds and the Future of Turkey, New York: St. Martin’s Press, 1997.
 • Hooglund, Eric, “Government and Politics”, Turkey: A Country Study içinde, ed. Helen Chapin Metz, Washington: The Federal Research Division of the Library of Congress, 1995: 231-302.
 • Hürriyet, “Suriye’ye Sabrımız Kalmadı”, 17 Eylül 1998, http://www.hurriyet.com.tr/suriyeye-sabrimiz-kalmadi-39038649, (16.02.2018).
 • Hürriyet, “Sabrımız Taşıyor”, 2 Ekim 1998, http://www.hurriyet.com.tr/sabrimiz-tasiyor-39040871, (10.02.2018).
 • Hürriyet, “Karanlık Oyuna Son Vereceğiz”, 8 Ekim 1998, http://www.hurriyet.com.tr/karanlik-oyuna-son-verecegiz-39041812, (08.02.2018).
 • İmset, İsmet G., PKK: Ayrılıkçı Şiddetin 20 Yılı (1973-1992), Ankara: Turkish Daily News Yayınları, 1993.
 • Karakoç, Jülide, “Türk Dış Politikasında Kürt Sorununun Etkisi: 1980’lerden Bugüne”, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, 2009.
 • Kinzer, Stephen, “Turkey's Ties to Syria Sink to War in All But the Name”, 4 Ekim 1998, http://www.nytimes.com/1998/10/04/world/turkey-s-ties-to-syria-sink-to-war-in-all-but-the-name.html, (13.02.2108).
 • Marcus, Aliza, Kan ve İnanç: PKK ve Kürt Hareketi, Çeviren. Ayten Alkan, İstanbul: İletişim Yayınları, 2009.
 • Olson, Robert, “The Kurdish Questions and Turkey’s Foreign Policy toward Syria, Russia and Iraq since the Gulf War”, The Kurdish Nationalist Movement in the 1990s: Its Impact on Turkey and the Middle East içinde, ed. Robert Olson, Kentucky: The University Press of Kentucky, 1996: 84-113. Olson, Robert, “Turkey-Syria Relations Since the Gulf War: Kurds and Water”, Middle East Policy 5, sy. 2 (1997): 168-193.
 • Olson, Robert, “Turkish and Syrian Relations Since the Gulf War: The Kurdish Questions and the Water Problem”, The Kurdish Conflict in Turkey: Obstacles and Chances for Peace and Democracy içinde, ed. Ferhad Ibrahim ve Gülistan Gürbey, New York: St Martin’s Press, 2000: 119-149. Olson, Robert, Türkiye’nin Suriye, İsrail ve Rusya ile İlişkileri: 1979-2001, Çeviren Süleyman Elik, Ankara: Orient Yayınları, 2005.
 • Sayarı, Sabri, “Turkey and the Middle East in the 1990s”, Journal of Palestine Studies 26, sy. 3 (1997): 44-55.
 • Süleyman Elik, Iran-Turkey Relations, 1979-2011: Conceptualising the Dynamics of Politics, Religion and Security in Middle-Power States, London and New York: Routledge Publications, 2012.
 • Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, “Ekim 1998”, 12 Ekim 1998, http://ayintarihi.byegm.gov.tr/turkce/date/1998-10-30, (12.02.2018).
 • Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Ekonomik İşbirliği Protokolü (17 Temmuz 1987), Resmi Gazete, 87/12171, Yayım Tarihi: 10.12.1987.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Nisan
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3286-1580
Yazar: Özkan Gökcan (Sorumlu Yazar)
Kurum: MUNZUR ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { akademikincelemeler396405, journal = {Akademik İncelemeler Dergisi (AID)}, issn = {}, eissn = {2602-3016}, address = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {13}, pages = {169 - 198}, doi = {10.17550/akademikincelemeler.396405}, title = {TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİNDE BİR KIRILMA NOKTASI: EKİM 1998 KRİZİ VEYA DİĞER BİR İFADEYLE “İLAN EDİLMEMİŞ SAVAŞ”}, key = {cite}, author = {Gökcan, Özkan} }
APA Gökcan, Ö . (2018). TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİNDE BİR KIRILMA NOKTASI: EKİM 1998 KRİZİ VEYA DİĞER BİR İFADEYLE “İLAN EDİLMEMİŞ SAVAŞ”. Akademik İncelemeler Dergisi (AID), 13 (1), 169-198. DOI: 10.17550/akademikincelemeler.396405
MLA Gökcan, Ö . "TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİNDE BİR KIRILMA NOKTASI: EKİM 1998 KRİZİ VEYA DİĞER BİR İFADEYLE “İLAN EDİLMEMİŞ SAVAŞ”". Akademik İncelemeler Dergisi (AID) 13 (2018): 169-198 <http://dergipark.gov.tr/akademikincelemeler/issue/36801/396405>
Chicago Gökcan, Ö . "TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİNDE BİR KIRILMA NOKTASI: EKİM 1998 KRİZİ VEYA DİĞER BİR İFADEYLE “İLAN EDİLMEMİŞ SAVAŞ”". Akademik İncelemeler Dergisi (AID) 13 (2018): 169-198
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİNDE BİR KIRILMA NOKTASI: EKİM 1998 KRİZİ VEYA DİĞER BİR İFADEYLE “İLAN EDİLMEMİŞ SAVAŞ” AU - Özkan Gökcan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17550/akademikincelemeler.396405 DO - 10.17550/akademikincelemeler.396405 T2 - Akademik İncelemeler Dergisi (AID) JF - Journal JO - JOR SP - 169 EP - 198 VL - 13 IS - 1 SN - -2602-3016 M3 - doi: 10.17550/akademikincelemeler.396405 UR - http://dx.doi.org/10.17550/akademikincelemeler.396405 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Akademik İncelemeler Dergisi (AID) TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİNDE BİR KIRILMA NOKTASI: EKİM 1998 KRİZİ VEYA DİĞER BİR İFADEYLE “İLAN EDİLMEMİŞ SAVAŞ” %A Özkan Gökcan %T TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİNDE BİR KIRILMA NOKTASI: EKİM 1998 KRİZİ VEYA DİĞER BİR İFADEYLE “İLAN EDİLMEMİŞ SAVAŞ” %D 2018 %J Akademik İncelemeler Dergisi (AID) %P -2602-3016 %V 13 %N 1 %R doi: 10.17550/akademikincelemeler.396405 %U 10.17550/akademikincelemeler.396405
ISNAD Gökcan, Özkan . "TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİNDE BİR KIRILMA NOKTASI: EKİM 1998 KRİZİ VEYA DİĞER BİR İFADEYLE “İLAN EDİLMEMİŞ SAVAŞ”". Akademik İncelemeler Dergisi (AID) 13 / 1 (Nisan 2018): 169-198. http://dx.doi.org/10.17550/akademikincelemeler.396405