Yazım Kuralları

Araştırma makaleleri ve bilimsel kitap değerlendirmeleri Türkçe veya İngilizce olarak yayınlanmaktadır. Çalışmalar; tüm tablolar, şekiller, referanslar (kaynakça) ve ekler dahil 20 sayfayı aşmamalıdır.

 

Çalışmalar A4 kağıdı boyutunda (üstten 5 cm, alttan 2.5 cm, sol ve sağ olmalıdır. Diğer sayfalar için sol ve sağ kenar boşlukları 1.5 cm, diğerleri ise tam olarak yaslanmış olarak 2.5 cm) MS Word programında Times New Roman yazı tipi kullanılarak hazırlanmalıdır. Ana başlıklar 14 punto bold, alt başlıklar 12 punto bold olarak düzenlenmelidir. Metin kısmı 12 punto 6nk paragraf ve 1,15 satır aralığı ile yazılmalıdır.

 

Makalelerin başında Türkçe ve İngilizce özetler (Abstract) bulunmalıdır. Çalışmanın İngilizce başlığı, İngilizce özet metni üzerine mutlaka yazılmalıdır. Özetler en fazla 150 kelime olmalı, makalenin amacını, kapsamını, yöntemini ve kısa sonuçlarını içermelidir. Özetler 10 punto 0nk paragraf ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Özetlerin altına en az 3 en fazla 5 Türkçe ve İngilizce anahtar kelime (Key Words) yazılmalıdır.

 

Makalelerin başlarında giriş bölümü, sonlarında sonuç bölümü bulunmalıdır. Giriş bölümü özetin genişletilmiş hali olarak çalışmanın amacını, kapsamını, yöntemini ve desenini içermelidir.

 

Makalelerde atıf sistemi olarak İSNAD atıf sistemi kullanılmalıdır. Detaylı bilgi için bkz. (http://www.isnadsistemi.org/)