Akademik-Us
Kapak Resmi
ISSN 2587-0750 | e-ISSN 2602-3253 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Artvin Çoruh Üniversitesi | dergipark.gov.tr/akademikus