Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2528-9403 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Abant İzzet Baysal Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/akader

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 2016 yılında yayın hayatına başlayan Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi (AKAR), nisan ve ekim aylarında olmak üzere senede iki defa yayımlanan elektronik ve açık erişime sahip hakemli bir dergidir. Derginin yazım kurallarına uygun olduğu editörlerce tespit edilen akademik çalışmalar kör hakem sürecine dahil edilmektedir. Türkçe ya da İngilizce olarak yazılmış makaleler, araştırmalar, derlemeler, çeviriler ve kitap incelemeleri gibi yayınlar hakem değerlendirmesinden sonra uygun görüldüğü takdirde yayına hazır hale getirilmektedir. 


Dergimize gönderilen akademik çalışmalardan değerlendirme ya da yayım sürecinde herhangi bir ücret talep edilmez.

Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN 2528-9403 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Abant İzzet Baysal Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/akader
Kapak Resmi

10.314

54.296

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 2016 yılında yayın hayatına başlayan Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi (AKAR), nisan ve ekim aylarında olmak üzere senede iki defa yayımlanan elektronik ve açık erişime sahip hakemli bir dergidir. Derginin yazım kurallarına uygun olduğu editörlerce tespit edilen akademik çalışmalar kör hakem sürecine dahil edilmektedir. Türkçe ya da İngilizce olarak yazılmış makaleler, araştırmalar, derlemeler, çeviriler ve kitap incelemeleri gibi yayınlar hakem değerlendirmesinden sonra uygun görüldüğü takdirde yayına hazır hale getirilmektedir. 


Dergimize gönderilen akademik çalışmalardan değerlendirme ya da yayım sürecinde herhangi bir ücret talep edilmez.

Dizinler ve Platformlar
Nisan 2019 sayısı için makale çağrısı

Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi'nin 7. sayısı için (Nisan 2019) makalelerinizi 5 Mart 2019 tarihine kadar DergiPark sistemimize yükleyebilirsiniz.