Editör Kurulu

Editör:

Doç. Dr. Selami Özsoy

Editör Yardımcıları:

Arş. Gör. Hakan Kürkçüoğlu

Arş. Gör. Onur Karahan

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Himmet Hülür

Doç. Dr. Selami Özsoy

Dr. Öğr. Üyesi Hüsamettin Akar

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Sarı

Dr. Öğr. Üyesi Tülin Sepetci

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Mustafa Akdağ (Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr. Cengiz Anık (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Caner Arabacı (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Bünyamin Ayhan (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Şükrü Balcı (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Vedat Çakır (Uşak Üniversitesi)

Prof. Dr. Hamit Coşkun (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Prof. Dr. Şahabettin Güneş (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Prof. Dr. Hanife Güz (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Süleyman İrvan (Akdeniz Üniversitesi)

Prof. Dr. Nesrin Kalyoncu (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Prof. Dr. Nesrin Kula Demir (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Ersin Özarslan (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. İdil Sayımer (Kocaeli Üniversitesi)

Prof. Dr. Gülcan Seçkin (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa Şeker (Akdeniz Üniversitesi)

Prof. Dr. Cem Yaşın (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Sema Yıldırım Becerikli (Ankara Üniversitesi)

Doç. Dr. Adnan Altun (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Doç. Dr. Kemal Aydın (Kocaeli Üniversitesi)

Doç. Dr. Yaşar Ayyıldız (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Doç. Dr. Kadir Canöz (Selçuk Üniversitesi)

Doç. Dr. Mazlum Çelik (Hasan Kalyoncu Üniversitesi)

Doç. Dr. Cem Çetin (Marmara Üniversitesi)

Doç. Dr. Fatime Güneş (Anadolu Üniversitesi)

Doç. Serkan İlden (Ordu Üniversitesi)

Doç.Dr. Enderhan Karakoç (Selçuk Üniversitesi)

Doç.Dr. Ahmet Tarhan (Selçuk Üniversitesi)

Doç. Dr. Nahide Konak (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Doç. Dr. Cavit Yavuz (Ordu Üniversitesi)

 

Ekim 2018 sayısı için makale çağrısı

Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi'nin 6. sayısı için (Ekim 2018) makalelerinizi 5 Eylül 2018 tarihine kadar DergiPark sistemimize yükleyebilirsiniz.