Medyada yaşlılık ve Türk sinemasında yaşlılık temsili
Old age in media and representation of old age in Turkish cinema

Huriye Kuruoğlu [1] , Semih Salman [2]

245 162

Yaşlılar pek çok toplumda genellikle görmezden gelinen bir gruptur. Medya açısından bakıldığında da bu durumun pek değişmediği görülür. Toplumların önemli bir kesimini meydana getiren bu grup, dünyada ve Türkiye’de medya tarafından ya görmezden gelinmekte ya da gerçek hayatta olduğundan çok daha farklı ve uzak bir şekilde temsil edilmektedir. Bir başka deyişle, yaşlıların medyada yeterince temsil edilmediği, ya da eksik ve/veya yanlış temsil edildiği gözlemlenmektedir. Bu bakış açısıyla yola çıkılan çalışma, dünyada ve Türkiye’de medyada yaşlılık temsillerine ilişkin yapılan araştırma ve değerlendirmeler konusunda bir taramayı, konuyla ilgili genel bir bakış açısı sunmayı amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında, dünyada ve Türkiye’de yaşlılık konusunda yapılan akademik çalışmalardan yararlanılarak genel bir bakış açısı sunulacaktır. Bu genel bakış açısı çerçevesinde ana akım medyada ve sinemada yaşlılık temsillerinin gerçek hayatla ne kadar örtüştüğüne bakılacak ve medyanın toplumsal sorumluluk kavramı çerçevesindeki görev ve işlevlerine değinilecektir.

The elderly are a group of people often ignored in many societies. It is obvious this does not change much from a media standpoint. This group, which makes up a considerable segment of society, is either ignored by the media around the world and in Turkey or represented quite differently and unrealistically. In other words, it is observed that the elderly are either underrepresented or they are misrepresented in the media. From this point of view, the aim of this study is to provide a general overview of the issue and a survey on research and evaluations on the representation of the elderly in the media around the world and in Turkey. Throughout the study, a general perspective will be presented based on academic studies on old age in Turkey and in the world. Within the framework of this perspective, we will examine how the representation of old age in mainstream media and cinema overlap with real life, and discuss the tasks and functions of the media within the concept of social responsibility framework.

 • Akçay, Cengiz (2011) Yaşlılık: Kavramlar, Kuramlar ve Yaşlılığa Hazırlık. İstanbul: Kriter Yayınevi.
 • Akın, Galip (2004) İnsanın Ortaya Çıkışı ve Toplumsal Davranışları. Yaşlılık: Disiplinler Arası Yaklaşım, Sorunlar, Çözümler, Ed. Velittin Kalınkara, ss.1-33. Ankara: Odak Yayın Evi.
 • Ayers, Emma; Gordon, Fay (2016) Aging in Film and TV: Writing the World as It Actually is, http://asaging.org/blog/aging-film-and-tv-writing-world-it-actually-is/ Erişim: 25.05.2016.
 • Baran, Aylin G. (2004) Yaşlılık Sosyolojisi. Yaşlılık: Disiplinler Arası Yaklaşım, Sorunlar, Çözümler, Ed. Velittin Kalınkara, ss. 35-57. Ankara: Odak Yayın Evi.
 • Baran, Aylin G. (2005) Yaşlı ve Aile İlişkileri: Ankara Örneği. Ankara: T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Yayınları.
 • Büyüköztürk, Şener vd. (2014) Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çiğdem, Yasemin; Konak, Akın (2005) Yaşlılık Olgusu: Sivas Huzurevi Örneği. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler, 29(1): 23-63.
 • Çivitci, Şule vd. (2004) Yaşlı Tüketiciler ve Giyim. Yaşlılık: Disiplinler Arası Yaklaşım, Sorunlar, Çözümler, Ed. Velittin Kalınkara, ss.187-217. Ankara: Odak Yayın Evi.
 • Delloff, Linda M. (1987) Distorted Images: The Elderly and the Media. Christian Century, 7-14.
 • Esen, Şükran K. (2010) Türk Sinemasının Kilometre Taşları. İstanbul: Agora Kitaplığı.
 • Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü (2012) Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı, Araştırma. Ankara: EYHGM.
 • Gerbner, George (1993) Women and Minorities in Television: Casting and Fate. Research Report to the Screen Actors Guild and the American Federation of Television and Radio Artists. Philedelphia: The Annenberg School for Communication, University of Pennsylvania. http://www.trinity.edu/~mkearl/ger-tv.html Erişim: 5 Kasım 2006
 • Hatch, Laurie R. (2005) Gender and Ageism. Journal of the American Society of Aging, 19-20.
 • Hooymann, Nancy, Kıyak, Asuman (1991) Social Gerontology: A Multidisciplinary Perspective. Washington: Allyn and Bacon.
 • İçli, Gönül (2008) Yaşlılar ve Yetişkin Çocuklar. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 1: 29-38.
 • Işık, Caner (2002) Huzurevi ve Yaşlılık: İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi Örneğinde. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Ege Ünı̇versı̇tesı̇ Sosyal Bı̇lı̇mler Enstı̇tüsü.
 • Kalınkara, Velittin (2016) Temel Gerontoloji Yaşlılık Bilimi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kalkan, Melek (2008) Yaşlılık: Tanımı, Sınıflandırılması ve Genel Bilgiler. Psikolojik, Sosyal ve Bedensel Açıdan Yaşlılık. Ed. Kurtman Ersanlı ve Melek Kalkan. ss. 1-17. Ankara: Pegem.
 • Karaç, Rıza (2008) Film İcabı: Türkiye Sinemasına İdeolojik Bir Bakış. Ankara: De Ki Basım.
 • Oktik, Nurgün (2004) Huzurevinde Yaşam ve Yaşam Kalitesi: Muğla Örneği. Muğla: Muğla Üniversitesi Basımevi.
 • Onaran, Alim Ş. (1994) Türk Sineması. Ankara: Kitle Yayınları.
 • Onur, Bekir (1991) Gelişim Psikolojisi. Ankara: V Yayınları.
 • Özgüç, Agâh (1993) 100 Filmde Başlangıcından Günümüze Türk Sineması. Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Özön, Nijat (1985) Sinema Uygulayımı Sanatı Tarihi. İstanbul: Hil Yayın.
 • Pösteki, Nigar (2012) 1990 Sonrası Türk Sineması (1990-2011). Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
 • Scognamillo, Giovanni (2010) Türk Sinema Tarihi. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Şimşek, Hasan, Yıldırım, Ali (2013) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Tufan, İsmail (2003) Modernleşen Türkiye’de Yaşlılık ve Yaşlanmak: Yaşlanmanın Sosyolojisi. İstanbul: Anahtar Kitaplar Yayınevi.
 • Tufan, İsmail (2016) Antik Çağ’dan Günümüze Yaşlılık ve Yaşlanma. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Vickers, Kim (2007) Aging and Media: Yesterday, Today and Tomorrow. Californian Journal of Health Promotion, 5(3): 100-105.
 • WHO. (2002) Definition of an Olderor Elderly Person, http://www.who.int/healthinfo/survey/ageingdefnolder/en/ Erişim:16 Aralık 2013.
 • Zengin, Melis O. (2015) Televizyonda Yaşlı Temsilleri ve Yaşlılık. İstanbul: Kriter Yayınevi.
Konular Sosyoloji, Sosyal ve Beşeri Bilimler, İletişim
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Huriye Kuruoğlu
E-posta: huriye.kuruoglu@ege.edu.tr

Yazar: Semih Salman
E-posta: salmansemih@gmail.com

Bibtex @ { akader323239, journal = {Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, address = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {}, volume = {2}, pages = {1 - 23}, doi = {}, title = {Medyada yaşlılık ve Türk sinemasında yaşlılık temsili}, key = {cite}, author = {Salman, Semih and Kuruoğlu, Huriye} }
APA Kuruoğlu, H , Salman, S . (). Medyada yaşlılık ve Türk sinemasında yaşlılık temsili. Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi, 2 (3), 1-23. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/akader/issue/29964/323239
MLA Kuruoğlu, H , Salman, S . "Medyada yaşlılık ve Türk sinemasında yaşlılık temsili". Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi 2 (): 1-23 <http://dergipark.gov.tr/akader/issue/29964/323239>
Chicago Kuruoğlu, H , Salman, S . "Medyada yaşlılık ve Türk sinemasında yaşlılık temsili". Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi 2 (): 1-23
RIS TY - JOUR T1 - Medyada yaşlılık ve Türk sinemasında yaşlılık temsili AU - Huriye Kuruoğlu , Semih Salman Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 23 VL - 2 IS - 3 SN - -2528-9403 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi Medyada yaşlılık ve Türk sinemasında yaşlılık temsili %A Huriye Kuruoğlu , Semih Salman %T Medyada yaşlılık ve Türk sinemasında yaşlılık temsili %D 2018 %J Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi %P -2528-9403 %V 2 %N 3 %R %U