Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 3, Sayfalar 57 - 66 2017-04-30

Nuri Bilge Ceylan sinemasında İstanbul temsilleri
Representation of Istanbul in Nuri Bilge Ceylan cinema

Gülşah Sarı [1]

141 167

Bu çalışmada Türk sinemasında İstanbul’un bir kent olarak nasıl temsil edildiği ve kentte yaşayan bireylerin kentteki konumları ele alınacaktır. İstanbul, Türk sinemasında Yeşilçam’dan günümüz Türk sinemasına mekân olarak kullanılan bir şehirdir. Çalışma, Nuri Bilge Ceylan’ın Uzak ve Üç Maymun filmleriyle sınırlandırılmıştır. Bu filmlerin seçilme nedeni filmlerin İstanbul’da geçmesidir. Çalışmada İstanbul’un kentsel gelişim süreci, İstanbul’un sosyo-ekonomik değişimi, İstanbul’daki göç süreci ve göçle gelen “taşralı” kimliği, son olarak da film incelemeleri yer almıştır. Çalışmada incelenen filmlere yöntem olarak içerik analizi uygulanmıştır. İncelenen filmlerde metropol yaşantısında bireyin konumu, göçle gelen “taşralı”nın kentteki konumu, İstanbul’un kent olarak nasıl temsil edildiğine bakılacaktır.

In this study, it will be discussed how Istanbul is represented as a city in Turkish cinema and the positions of the people living in the city. Istanbul has been used as a place from Yesilcam to contemporary Turkish cinema. The study was limited to films by Nuri Bilge Ceylan's Uzak and Üç Maymun. The reason for the selection of these films is that the films pass in Istanbul. In the study, Istanbul's urban development process, the concept of metropolis and Istanbul as a metropolis, socio-economic change of Istanbul, immigration process in Istanbul and identity of "provincial" immigrants, and finally film reviews. Content analysis was applied to the films examined in the study. In the films examined, the position of the individual in the metropolitan life, the position of the "provincial" in the city, which is migrated, and how the Istanbul is represented in the films as a city will be examined.

 • Akbulut, Hasan (2005) Nuri Bilge Ceylan Sinemasını Okumak; Anlatı- Zaman- Mekân. 1.Basım, İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • Aymaz, Göksel (2003) Uzaktaki Kent, Kentteki Uzaklık. Varlık, 1153: 18-24.
 • Bali, Rıfat N (2002) Tarz-ı Hayattan Life Style’a, 5. Basım. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Çubuk, Mehmet (1994) İstanbul’un Kentsel Gelişim Sorunları ve Avrupa Metropolleri. İstanbul: MSÜ Yayınları.
 • Demir, Kemal ve Çabuk, Suat (2010) Türkiye’de Metropoliten Kentlerin Nüfus Gelişimi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28: 193-215.
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi APK Daire Başkanlığı Araştırma Müdürlüğü (2004) İstanbullu Olma Bilinci – Sosyal Doku Projesi Araştırmaları, İstanbul: İBB Yayını.
 • Karaşin, Hamdi (2009) Dört Film Bir Türkiye. Yeni Film, 17: 71-86.
 • Keyder, Çağlar (2000) İstanbul, Küresel ile Yerel Arasında. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Kıray, Mübeccel (2003) Kentleşme Yazıları, 3. Basım. İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • Kuban, Doğan (1998) İstanbul Yazıları. İstanbul: Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları.
 • Özer, M. (2002) Kasaba’dan Kent’e İndik. Radikal, İstanbul.
 • Suner, Asuman (2006) Hayalet Ev; Yeni Türk Sinemasında Aidiyet, Kimlik ve Bellek, 1. Basım. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Yıldız, Engin (2008) Gecekondu Sineması, 1. Basım. İstanbul: Hayalet Kitap.
Konular Sosyoloji, Sosyal ve Beşeri Bilimler, İletişim
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Gülşah Sarı
E-posta: gulsahdumen@hotmail.com

Bibtex @ { akader323247, journal = {Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, address = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {57 - 66}, doi = {}, title = {Nuri Bilge Ceylan sinemasında İstanbul temsilleri}, key = {cite}, author = {Sarı, Gülşah} }
APA Sarı, G . (2017). Nuri Bilge Ceylan sinemasında İstanbul temsilleri. Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi, 2 (3), 57-66. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/akader/issue/29964/323247
MLA Sarı, G . "Nuri Bilge Ceylan sinemasında İstanbul temsilleri". Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi 2 (2017): 57-66 <http://dergipark.gov.tr/akader/issue/29964/323247>
Chicago Sarı, G . "Nuri Bilge Ceylan sinemasında İstanbul temsilleri". Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi 2 (2017): 57-66
RIS TY - JOUR T1 - Nuri Bilge Ceylan sinemasında İstanbul temsilleri AU - Gülşah Sarı Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 57 EP - 66 VL - 2 IS - 3 SN - -2528-9403 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi Nuri Bilge Ceylan sinemasında İstanbul temsilleri %A Gülşah Sarı %T Nuri Bilge Ceylan sinemasında İstanbul temsilleri %D 2017 %J Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi %P -2528-9403 %V 2 %N 3 %R %U