Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 3, Sayfalar 67 - 74 2017-04-30

Küresel yönde ters akış: Asya’dan doğan alternatif bir popüler kültür
Counter flow in global aspect: An alternative popular culture arising from Asia

Demet Fırat [1]

148 165

Küreselleşmeyle birlikte kitle iletişim araçları, küresel kültürü sınırların ötesine taşımakta, yerel olanı da küresel hale getirebilmektedir. Özellikle internetin yaygınlaşmasıyla küresel egemen kültürün karşısında alternatif kültürler de yerini almaya başlamıştır. Geçtiğimiz son 10 yılda, Güney Kore popüler kültürü dünya çapında hızlı ve etkili bir şekilde yayılmaya başlamıştır. Güney Kore dizilerine filmlerine ve K-pop’a (Güney Kore pop müziği) karşı, başta Asya olmak üzere Amerika ve Avrupa’da giderek artan bir ilgi oluşmaktadır. 2005 yılından itibaren Kore dizilerinin Türkiye’de yayınlanmaya başlamasıyla birlikte Güney Kore Dalgası anlamına gelen Hallyu, Türkiye kıyılarına da vurmuştur. Çalışmada Güney Kore Dalgası’nın başlangıcından bugüne kadar olan gelişimi incelenmiş, Türkiye’deki durumu açıklayıcı bir çerçeve içerisinde ele alınmıştır.

In conjunction with globalization, mass media have carried global culture beyond the borders, on the other hand turn the local into a global. In particular, thanks to diffusion of internet, alternative sub-cultures started to have a position against dominant global cultures. In the recent 10 years, South Korea popular culture initiated to diffuse worldwide on a fast and impressive way. Notably in Asia, there is a growing interest in South Korean series, films and K-pop (South Korea pop music) in USA and Europe. Since 2005, starting Korean TV series shown on Turkish channels, South Korea Wave Hallyu lash against Turkey coasts. In the study, by reviewing development of South Korea Wave from its beginning till today, its conjuncture in Turkey have been addressed the issue from an exploratory frame.

 • Appadurai, Arjun (1997) Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization, USA: University of Minnesota Press.
 • Beynon, John ve Dunkerley, David (2010) Globalization, USA: Routledge.
 • Cho, Mi-Hea ve Kang Soo (2005) Past, Present, and Future of Tourism Education: The South Korean Case. Journal of Teaching in Travel & Tourism, 5 (3): 225–50.
 • Chua Beng Huat ve Iwabuchi Koichi (2008) East Asian Pop Culture: Analysing the Korean Wave. Hong Kong: Hong Kong Univ. Press.
 • Han, Hee-Joo ve Jae-Sub Lee (2008) A study on the KBS TV Drama Winter Sonata and Its Impact on Korea’s Hallyu Tourism Development. Journal of Travel & Tourism Marketing, 24 (2/3): 115–26.
 • Jung Young Eun (2009) Transnational Korea: A Critical Assessment of the Korean Wave in Asia and the United States. Southest Review of Asian Studies, 31:69-80.
 • Kim, Milim (2011) The Role of the government in cultural industry. Some observations from Korea’s experience. Keio Communication Review.
 • Lee, Soojin, David, Scott, ve Hyounggon Kim (2008). Celebrity Fan İnvolvement and Destination Perceptions. Annals of Tourism Research, 35 (3): 809–32.
 • Özkul, Osman (2008) Kültür ve Küreselleşme, Kültür Sosyolojisine Giriş. İstanbul: Açılım.
 • Ravina Mark (2009) Introduction: Conceptualizing the Korean Wave. Southest Review of Asian Studies, 31:3-9.
 • Samuel, Seongseop, Jerome, Agrusa, Kaye, Chon, ve Cho Youngshin (2008) The Effects of Korean Pop Culture on Hong Kong Residents Perceptions of Korea as a Potential Tourist Destination. Journal of Travel & Tourism Marketing, 24 (2/3): 163–83.
 • Shim Doobo (2006) Hybridity and Rise of Korean Popular Culture in Asia. Media, Culture&Society, 28 (1):25-44.
 • Tolou, Vasileia(2014) Sustaining the Hallyu: International Social Media Promotion and Buzz for South Korean Movies and Series, Yüksek Lisans Tezi, Tampere University.
Konular Sosyoloji, Sosyal ve Beşeri Bilimler, İletişim
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Demet Fırat
E-posta: demetfirat14@gmail.com

Bibtex @ { akader323250, journal = {Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, address = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {67 - 74}, doi = {}, title = {Küresel yönde ters akış: Asya’dan doğan alternatif bir popüler kültür}, key = {cite}, author = {Fırat, Demet} }
APA Fırat, D . (2017). Küresel yönde ters akış: Asya’dan doğan alternatif bir popüler kültür. Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi, 2 (3), 67-74. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/akader/issue/29964/323250
MLA Fırat, D . "Küresel yönde ters akış: Asya’dan doğan alternatif bir popüler kültür". Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi 2 (2017): 67-74 <http://dergipark.gov.tr/akader/issue/29964/323250>
Chicago Fırat, D . "Küresel yönde ters akış: Asya’dan doğan alternatif bir popüler kültür". Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi 2 (2017): 67-74
RIS TY - JOUR T1 - Küresel yönde ters akış: Asya’dan doğan alternatif bir popüler kültür AU - Demet Fırat Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 74 VL - 2 IS - 3 SN - -2528-9403 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi Küresel yönde ters akış: Asya’dan doğan alternatif bir popüler kültür %A Demet Fırat %T Küresel yönde ters akış: Asya’dan doğan alternatif bir popüler kültür %D 2017 %J Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi %P -2528-9403 %V 2 %N 3 %R %U