Yıl 2014, Cilt 6, Sayı 12, Sayfalar 0 - 0 2014-12-25

Batı Resmindeki İç Mekan Resmi Örneklerinin İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersinde Yaptıkları Resimlerine Yansımaları

Erol BULUT [1] , Aylin BEYOĞLU [2]

620 850

Birey, yaşamı boyunca bulunduğu ortamda gördüklerini, birbirlerine göre konumlandırarak, mekanın tanımlanmasına olanak sağlar. İç mekan kavramını; “içinde bulunulan yer”, “oda içi”, “bina içi” ve benzeri ifadelerle tanımlayabiliriz. Mekanın terim anlamıyla tanımı resimde mekan kavramının tanımını karşılamayacağı gibi sanatsal olgular arasındaki varlığını da açıklığa kavuşturmaz. Resim Eğitiminde ele alınan resimde mekan kavramı, mekan kavramının terim anlamından oldukça uzaklaşmış, bazı dönemlerde farklı yanılsamalara bürünmüştür. Mekan kavramının tanımı her sanat alanında sanat alanına göre yorumlanmıştır. Resimde mekan olgusu ise, iç mekan, dış mekan, iç-dış mekan bir arada, gerçek mekan ve düşsel mekan olarak ele alınabilir.

Bu çalışmanın amacı; Batı resmindeki iç mekan resimlerinden örnekler göstererek, İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin Görsel Sanatlar dersinde yaptığı iç mekan resimleri incelenerek, Batı resmindeki iç mekan resmi örneklerinin, gelişimlerinde, ne derece etkili olduğunu görmek açısından iyi bir analiz gerçekleştirmektir. Çalışmanın evrenini İstanbul Kadıköy Mustafa Aykın İlköğretim 6. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada öğrencilere veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formları ve ön-son test uygulanmıştır.

Araştırmanın sonucunda elde edilen verilerin, frekans ve yüzdeleri alındıktan sonra, ön-son test toplam puan ortalamaları ile Levene Testi,  t-Testi, Varyans Analizi Anova Testi, LSD Post Hoc Testi ve Dunnett C Testi ile eğitim verilen ve kontrol grupları karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgular ile sonuç ve tartışma bölümü oluşturulmuştur.

 

Mekan, iç mekan, dış mekan, görsel sanatlar, Batı Resmi.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Erol BULUT

Yazar: Aylin BEYOĞLU

Bibtex @ { akdenizsanat291564, journal = {AKDENIZ SANAT DERGİSİ}, issn = {1307-9700}, eissn = {2458-9683}, address = {Akdeniz Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {6}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Batı Resmindeki İç Mekan Resmi Örneklerinin İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersinde Yaptıkları Resimlerine Yansımaları}, key = {cite}, author = {BULUT, Erol and BEYOĞLU, Aylin} }
APA BULUT, E , BEYOĞLU, A . (2014). Batı Resmindeki İç Mekan Resmi Örneklerinin İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersinde Yaptıkları Resimlerine Yansımaları. AKDENIZ SANAT DERGİSİ, 6 (12), 0-0. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/akdenizsanat/issue/27659/291564
MLA BULUT, E , BEYOĞLU, A . "Batı Resmindeki İç Mekan Resmi Örneklerinin İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersinde Yaptıkları Resimlerine Yansımaları". AKDENIZ SANAT DERGİSİ 6 (2014): 0-0 <http://dergipark.gov.tr/akdenizsanat/issue/27659/291564>
Chicago BULUT, E , BEYOĞLU, A . "Batı Resmindeki İç Mekan Resmi Örneklerinin İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersinde Yaptıkları Resimlerine Yansımaları". AKDENIZ SANAT DERGİSİ 6 (2014): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Batı Resmindeki İç Mekan Resmi Örneklerinin İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersinde Yaptıkları Resimlerine Yansımaları AU - Erol BULUT , Aylin BEYOĞLU Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - AKDENIZ SANAT DERGİSİ JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 6 IS - 12 SN - 1307-9700-2458-9683 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 AKDENIZ SANAT DERGİSİ Batı Resmindeki İç Mekan Resmi Örneklerinin İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersinde Yaptıkları Resimlerine Yansımaları %A Erol BULUT , Aylin BEYOĞLU %T Batı Resmindeki İç Mekan Resmi Örneklerinin İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersinde Yaptıkları Resimlerine Yansımaları %D 2014 %J AKDENIZ SANAT DERGİSİ %P 1307-9700-2458-9683 %V 6 %N 12 %R %U
ISNAD BULUT, Erol , BEYOĞLU, Aylin . "Batı Resmindeki İç Mekan Resmi Örneklerinin İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersinde Yaptıkları Resimlerine Yansımaları". AKDENIZ SANAT DERGİSİ 6 / 12 (Aralık 2014): 0-0.