Yıl 2014, Cilt 6, Sayı 12, Sayfalar 0 - 0 2014-12-25

Sanat Eseri ve Ona Yüklenen Mana Sorunsalı

İsa ELİRİ [1]

583 468

Sanat biçim yaratmaktır. Yaratılan biçimler sanatçının yaşadığı tarihsel döneme, toplumsal yapıya ve sanatçının bunların içinde biçimlenen kişiliği ile ilgili değerler taşır. Yapıtın içeriği daha çok toplumsal açıdan insani olanlarla ilgilidir. İçerik yapıtın yaratıldığı dönem ve sonrasında ise ortaya çıkan yargılardan biri ya da bir kaçıdır. Oysa anlam, daha önce sözünü ettiğimiz dört ayrı kategoride değişim gösteren yapıtın biçimi ile içeriği ile ilintili özel nitelikleri bulunan bu nedenle de ortaya çıkarılması çaba gerektiren, resimdeki biçimlerin çağrışımlarıyla oluşan düşünce ve imgelerin tümüdür. Bu nedenle bir resmin temelde üç anlamı olduğunu bu anlamların,  anlamlandırma eyleminin yapıldığı toplumsal yapı ile ilintili olduğunu ileri sürebiliriz. Bu anlamlar her zaman örtüşmeyebilir. Sanatın biçim yanındaki çekicilik kadar anlamlandırma sürecindeki yansımalar da bizi daha insan kılan sanata özgü çekiciliği oluşturur.

Sanat geçmiş kültürlerden beslenen, tarihsel süreç içerisinde geride bıraktığımız kültür unsurlarından feyiz alan, kendisini ortaya koyan sanatçısının da hususiyetlerini taşıyarak bir nesne de vücut bulan sosyal bir olgudur.

Unutulmamalıdır ki, sanat eserini vücuda getiren sanatçı kendisi ve kendisi gibi birçok bireyi barındıran sosyal çevreden beslenir. Dolayısıyla üretene kadar sanat için sanat, ür Sanat yapıtlarının anlamının değişik dönemlere, kültürlere ve bireylere göre değişeceğini söylediğimizde, yapıtın anlamının durmadan değişeceğini ileri sürdüğümüz sanılmamalıdır. Çünkü her yapıt sanatçının yarattığı biçimlerle ve bu biçimlerin taşıdığı tekil, bunların karşılıklı ilişkileriyle oluşan tümel bir anlam taşıyan, anlamlı yaratılardır. Bu niteliğiyle her sanat yapıtı ancak kendi biçimiyle örtüşen bir anlam aralığına sahiptir.

Her yapıt sanatçının yaratıları içinde ve yaratıldığı dönemde tek olan özgün bir bütündür. Öyleyse resimlerin anlamlandırılmasında anlamın biçim, konu, içerik, öz, kavramlarıyla ilişkisinin bilinmesi gerekmektedir

Toplum, sanatçı, yapıt (obje), izleyici (subje)
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: İsa ELİRİ

Bibtex @ { akdenizsanat291572, journal = {AKDENIZ SANAT DERGİSİ}, issn = {1307-9700}, eissn = {2458-9683}, address = {Akdeniz Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {6}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Sanat Eseri ve Ona Yüklenen Mana Sorunsalı}, key = {cite}, author = {ELİRİ, İsa} }
APA ELİRİ, İ . (2014). Sanat Eseri ve Ona Yüklenen Mana Sorunsalı. AKDENIZ SANAT DERGİSİ, 6 (12), 0-0. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/akdenizsanat/issue/27659/291572
MLA ELİRİ, İ . "Sanat Eseri ve Ona Yüklenen Mana Sorunsalı". AKDENIZ SANAT DERGİSİ 6 (2014): 0-0 <http://dergipark.gov.tr/akdenizsanat/issue/27659/291572>
Chicago ELİRİ, İ . "Sanat Eseri ve Ona Yüklenen Mana Sorunsalı". AKDENIZ SANAT DERGİSİ 6 (2014): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Sanat Eseri ve Ona Yüklenen Mana Sorunsalı AU - İsa ELİRİ Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - AKDENIZ SANAT DERGİSİ JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 6 IS - 12 SN - 1307-9700-2458-9683 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 AKDENIZ SANAT DERGİSİ Sanat Eseri ve Ona Yüklenen Mana Sorunsalı %A İsa ELİRİ %T Sanat Eseri ve Ona Yüklenen Mana Sorunsalı %D 2014 %J AKDENIZ SANAT DERGİSİ %P 1307-9700-2458-9683 %V 6 %N 12 %R %U
ISNAD ELİRİ, İsa . "Sanat Eseri ve Ona Yüklenen Mana Sorunsalı". AKDENIZ SANAT DERGİSİ 6 / 12 (Aralık 2014): 0-0.