Yıl 2014, Cilt 7, Sayı 14, Sayfalar 0 - 0 2015-01-15

Günümüzün Eğitim Ortamlarında Resimli Öykü Taslağı (Storyboard) ve Öyküleştirme (Storyline) Tekniklerinin İşlevleri

İnci YAKUT [1]

740 532

Bu çalışma Eğitim-Öğretim Alanlarında etkili iletişim tekniklerinden öyküleştirme (storyline) tekniği ile resimli öykü taslağı (storyboard) tasarımı tekniğinin işlevlerini ve uygulanış biçimlerini ortaya koymak amacıyla yapılan betimsel bir çalışmadır. Çalışmada eleştirel literatür değerlendirmesi yapılmıştır.

Bu eği-tim-öğretim tekniklerinin ortak amacı bir konu ya da probleme ilişkin betimleme ve açıklama yaparken ve karar alırken ya da probleme çözüm bulurken tüm bunları uygun öğrenme yaşantıları içinde gerçek-leştirilmesini sağlamaktır. Çalışma sonucunda öyküleştirme tekniği ve öykülü resimli taslak tasarımı tek-niğinin sahip oldukları amaç, hedef, ilkeler ve uygulanış biçimleri nedeniyle öğrenci merkezli ve katılımcı öğrenme yaşantılarına olanak tanıyan bununla ilgili kaynak ve materyale, aktivitelere,  araştırma ve öğre-tim tekniklerine sahip bulunan yaratıcı teknikler olduğu ortaya konmuştur.

Anahtar Sözcükler: İletişim, Öyküleştirme Tekniği (Storyline), Resimli Öykü Taslağı Tekniği (Storyboard), Anlatı, Oluşturmacı öğrenme, katılım, Yorumlayıcı Paradigma
Konular
Dergi Bölümü Akdeniz Sanat Dergisi
Yazarlar

Yazar: İnci YAKUT

Bibtex @ { akdenizsanat291605, journal = {AKDENIZ SANAT DERGİSİ}, issn = {1307-9700}, eissn = {2458-9683}, address = {Akdeniz Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {7}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Günümüzün Eğitim Ortamlarında Resimli Öykü Taslağı (Storyboard) ve Öyküleştirme (Storyline) Tekniklerinin İşlevleri}, key = {cite}, author = {YAKUT, İnci} }
APA YAKUT, İ . (2015). Günümüzün Eğitim Ortamlarında Resimli Öykü Taslağı (Storyboard) ve Öyküleştirme (Storyline) Tekniklerinin İşlevleri. AKDENIZ SANAT DERGİSİ, 7 (14), 0-0. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/akdenizsanat/issue/27661/291605
MLA YAKUT, İ . "Günümüzün Eğitim Ortamlarında Resimli Öykü Taslağı (Storyboard) ve Öyküleştirme (Storyline) Tekniklerinin İşlevleri". AKDENIZ SANAT DERGİSİ 7 (2015): 0-0 <http://dergipark.gov.tr/akdenizsanat/issue/27661/291605>
Chicago YAKUT, İ . "Günümüzün Eğitim Ortamlarında Resimli Öykü Taslağı (Storyboard) ve Öyküleştirme (Storyline) Tekniklerinin İşlevleri". AKDENIZ SANAT DERGİSİ 7 (2015): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Günümüzün Eğitim Ortamlarında Resimli Öykü Taslağı (Storyboard) ve Öyküleştirme (Storyline) Tekniklerinin İşlevleri AU - İnci YAKUT Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - AKDENIZ SANAT DERGİSİ JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 7 IS - 14 SN - 1307-9700-2458-9683 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 AKDENIZ SANAT DERGİSİ Günümüzün Eğitim Ortamlarında Resimli Öykü Taslağı (Storyboard) ve Öyküleştirme (Storyline) Tekniklerinin İşlevleri %A İnci YAKUT %T Günümüzün Eğitim Ortamlarında Resimli Öykü Taslağı (Storyboard) ve Öyküleştirme (Storyline) Tekniklerinin İşlevleri %D 2015 %J AKDENIZ SANAT DERGİSİ %P 1307-9700-2458-9683 %V 7 %N 14 %R %U
ISNAD YAKUT, İnci . "Günümüzün Eğitim Ortamlarında Resimli Öykü Taslağı (Storyboard) ve Öyküleştirme (Storyline) Tekniklerinin İşlevleri". AKDENIZ SANAT DERGİSİ 7 / 14 (Ocak 2015): 0-0.