Cilt 11, Sayı 21, Sayfalar 73 - 89

Primitivist Tendencies in the Early Twentieth Century Russian Art
Erken Yirminci Yüzyıl Rus Sanatında İlkelci Eğilimler

Uğur Cihat SAKARYA [1]

28 26

The aim of this research is to determining the features of Primitivism which is an effective movement that shaped the formation of the twentieth century Russian art. The examination of styles and schools that the movement created in literature, painting and music, takes part in the scope of the research. After the Introduction, the second chapter is devoted to determining the effects of Primitivism on the modern movements which are effective in the Western European art. Research indicates that the movement arose in Paris with the influence of Africa and Australia tribal art and spread to other countries, but on the contrary; the movement is developed by national values in Russia. Therefore the Primitivist tendencies in Russia are examined in the context of Nationalist movements. The third chapter includes the examination to features and sources of inspiration of the Primitivist tendencies which are effective in literature, painting and music and styles of the artists and the examples of the works.

Bu araştırmanın amacı, yirminci yüzyıl Rus sanatının oluşumunu şekillendiren etkin bir akım olan İlkelciliğin özelliklerini belirlemektir. Akımın edebiyatta, resimde ve müzikte yarattığı tarz ve okulların incelenmesi araştırma kapsamında yer alır. Girişin ardından ikinci bölüm, İlkelciliğin Batı Avrupa sanatında etkin olan modern akımlar üzerindeki etkilerini belirlemeye ayrılmıştır. Araştırma, akımın Afrika ve Avustralya kabile sanatı esinine bağlı olarak Paris’te doğup diğer şehirlere yayıldığını; Rusya’da ise karşıt şekilde ulusal değerlerden beslendiğini göstermiştir. Bu nedenle Rusya’da İlkelci eğilimler, ulusalcı sanat hareketleri bağlamında incelenmiştir. Üçüncü bölüm, edebiyat, resim ve müzikte etkin olan İlkelci eğimlerin özelliklerine, esin kaynaklarına ve sanatçıların üsluplarına yönelik incelemeyi ve eser örneklerini içerir.

 • ASH, Jared. “Primitivism in Russian Futurist Book Design”, The Russian Avant-Garde Book: 1910-1934, Harry N. Abrahams Inc., 1. Baskı, New York, 2002, s.33-40.
 • BOWLT, John Ellis. Bowlt. Russian Art of the Avant-Garde: Theory and Criticism: 1902-1934, Thames and Hudson Ltd., 1. Baskı, Londra, 1988.
 • DEUTSCH, Babette-YARMOLINSKY, Avrahm. Modern Russian Poetry: An Anthology, Harbourt Brace and Company, 1. Baskı, New York, 1921.
 • FRAZER, James. Altın Dal: Dinin ve Folklorün Kökenleri, Payel Yayınevi, 2. Baskı, İstanbul, 2004.
 • JUSZCKIEWICZ, Anton. Litauische Volks-Weisen, Verlag der Polnischen Akademie der Wissenschaften, 1. Baskı, Krakow, 1900.
 • KUSPIT, Donald. Sanatın Sonu, Metis Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2006.
 • LITTLE, Stephen. İzmler Sanatı Anlamak, Yem Yayınları, 4. Baskı, İstanbul, 2013.
 • MORTON, Lawrence. “Footnotes to Stravinsky Studies Le Sacre du Printemps”, Tempo, Mart: 128, Cambridge University Press, Cambridge, 1979, s.9-16.
 • ÖKSÜZ, Gamze. Rus Mitolojisi, Çeviribilim Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2014.
 • ÖRNEK, Sedat Veyis. 100 Soruda İlkellerde Din, Büyü, Sanat, Efsane, Gerçek Yayınevi, 3. Baskı, İstanbul, 1995.
 • PROKHOROV, Vadim. Russian Folk Songs: Musical Genres and History, The Scarecrow Press, Inc., 1. Baskı, Boston, 2002.
 • RALSTON, William R. S. The Songs of the Russian People: An Illustrative of Slavonic Mythology and Russian Social Life, Ellis & Green, 1.Baskı, Londra, 1872.
 • RHODES, Colin. Primitivism and Modern Art, Thames and Hudson Ltd, 1. Baskı, Londra, 1994.
 • SAKARYA, Uğur Cihat. Yirminci Yüzyıl Müziğinde İlkelcilik ve İgor Stravinski’nin Bahar Ayini adlı Yapıtının İncelenmesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Danışman: Doç. Dr. İlke Boran, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2017.
 • STRAVINSKY, Igor. Stravinsky: An Autobiography, Simon and Schuster, 1. Baskı, New York, 1936.
 • STRAVINSKY, Igor. The Rite of Spring Sketches: 1911-1913, Boosey& Hawkes, 1. Baskı, Fransa, 1969.
 • STRAVINSKY, Igor. The Rite of Spring Sketches: 1911-1913, Letters to Nicholas Roerich and N.F. Findeizen, Boosey& Hawkes, 1. Baskı, Fransa, 1969.
 • STRAVINSKY, Igor-CRAFT, Robert. Memmories and Commentaries, Faber and Faber, 1. Baskı, New York, 2001.
 • TARUSKIN, Richard. Stravinsky and the Russian Traditions: A Biography of the Works Through Mavra Vol: 1, Oxford University Press, 1. Baskı, Kaliforniya, 1996.
 • TERRAS, Victor. Handbook of Russian Literature, Yale University Press, 1. Baskı, USA, 1985.
 • WHITE, Eric Walter. Stravinsky: The Composer and His Works, University of California Press, 2. Baskı, Los Angeles, 1979.
Konular Sosyal ve Beşeri Bilimler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0002-6450-692X
Yazar: Uğur Cihat SAKARYA
E-posta: cihatsakarya@gmail.com
Kurum: MEB
Ülke: Turkey


Bibtex @sanat ve edebiyat { akdenizsanat342989, journal = {AKDENIZ SANAT DERGİSİ}, issn = {1307-9700}, address = {Akdeniz Üniversitesi}, year = {}, volume = {11}, pages = {73 - 89}, doi = {}, title = {Primitivist Tendencies in the Early Twentieth Century Russian Art}, language = {en}, key = {cite}, author = {SAKARYA, Uğur Cihat} } @sanat ve edebiyat { akdenizsanat342989, journal = {AKDENIZ SANAT DERGİSİ}, issn = {1307-9700}, address = {Akdeniz Üniversitesi}, year = {}, volume = {11}, pages = {73 - 89}, doi = {}, title = {Erken Yirminci Yüzyıl Rus Sanatında İlkelci Eğilimler}, language = {tr}, key = {cite}, author = {SAKARYA, Uğur Cihat} }
APA SAKARYA, U . (). Primitivist Tendencies in the Early Twentieth Century Russian Art. AKDENIZ SANAT DERGİSİ, 11 (21), 73-89. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/akdenizsanat/issue/34505/342989
MLA SAKARYA, U . "Primitivist Tendencies in the Early Twentieth Century Russian Art". AKDENIZ SANAT DERGİSİ 11 (): 73-89 <http://dergipark.gov.tr/akdenizsanat/issue/34505/342989>
Chicago SAKARYA, U . "Primitivist Tendencies in the Early Twentieth Century Russian Art". AKDENIZ SANAT DERGİSİ 11 (): 73-89
RIS TY - JOUR T1 - Erken Yirminci Yüzyıl Rus Sanatında İlkelci Eğilimler AU - Uğur Cihat SAKARYA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - AKDENIZ SANAT DERGİSİ JF - Journal JO - JOR SP - 73 EP - 89 VL - 11 IS - 21 SN - 1307-9700-1307-9700 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 AKDENIZ SANAT DERGİSİ Erken Yirminci Yüzyıl Rus Sanatında İlkelci Eğilimler %A Uğur Cihat SAKARYA %T Erken Yirminci Yüzyıl Rus Sanatında İlkelci Eğilimler %D 2018 %J AKDENIZ SANAT DERGİSİ %P 1307-9700-1307-9700 %V 11 %N 21 %R %U