Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2619-9718 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Akdeniz Üniversitesi | http://iletisim.akdeniz.edu.tr/akademik-dergi/

            Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, iletişim alanındaki çalışmaların yayınlandığı akademik, elektronik (eISSN:2619-9718) ve “hakemli” uluslararası bir dergidir. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi iletişim alanının disiplinler arası niteliğini önemseyen, çeşitli kapsam ve yönelimlerdeki tüm akademik çalışma anlayışlarının değerli olduğunu kabul eden, ülkemizdeki iletişim alanındaki literatürün gelişmesine katkıda bulunmayı öncelikli bir görev olarak benimseyen bir süreli yayın olarak 2003 yılından bu yana yılda iki kez Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yayınlanır. 

            Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ULAKBİM SBVT tarafından taranan hakemli bir dergidir. Ayrıca EBSCO veri tabanında taranmaktadır. Yılda iki kez yayınlanır. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.


                  Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2619-9718 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Akdeniz Üniversitesi | http://iletisim.akdeniz.edu.tr/akademik-dergi/
Kapak Resmi

1.081

1.390

            Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, iletişim alanındaki çalışmaların yayınlandığı akademik, elektronik (eISSN:2619-9718) ve “hakemli” uluslararası bir dergidir. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi iletişim alanının disiplinler arası niteliğini önemseyen, çeşitli kapsam ve yönelimlerdeki tüm akademik çalışma anlayışlarının değerli olduğunu kabul eden, ülkemizdeki iletişim alanındaki literatürün gelişmesine katkıda bulunmayı öncelikli bir görev olarak benimseyen bir süreli yayın olarak 2003 yılından bu yana yılda iki kez Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yayınlanır. 

            Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ULAKBİM SBVT tarafından taranan hakemli bir dergidir. Ayrıca EBSCO veri tabanında taranmaktadır. Yılda iki kez yayınlanır. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.


                  Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 29. Sayı Son Sayı
Sayı 29 - Haz 2018
 1. Korkuyorum Anne ve Vavien Örnekleminde Aile Mitinin Sinemasal Görünümleri
  Sayfalar 11 - 34
  Ahmet Oktan
 2. Beyaz Türkler: Medyanın Ürettiği ve Dönüştürdüğü Bir Kavram
  Sayfalar 35 - 53
  Alaaddin F. Paksoy
 3. Yorgos Lanthimos Filmlerinde Distopyan Temsiller
  Sayfalar 54 - 72
  Ali Emre Bilis
 4. Birinci Dünya Savaşı’ndaki Alman Propaganda Kartpostallarında Kullanılan Karikatürlerde Türklerin Sunumunun Göstergebilimsel Açıdan İncelenmesi
  Sayfalar 73 - 94
  Caner Çakı
 5. Filmlerin Tanıtımında Halkla İlişkiler Aracı Olarak Instagram Kullanımı: Ayla Filmi Örneği
  Sayfalar 95 - 109
  Damla Akar
 6. Ümit Ünal ve “Oda” Filmleri: 9, Ara, Nar
  Sayfalar 110 - 127
  Dilar Diken Yücel
 7. Sosyal Medya ve Modanın Dijitalleşmesi Arasındaki İlişkiyi Tanımlamaya Yönelik Bir Durum Çalışması: Y Kuşağı Örneği
  Sayfalar 128 - 150
  Ebru Özmen
 8. Milyoner (Slumdog Millionaire) Filminin Sosyal Bilişsel Kuram Çerçevesinde Çözümlenmesi
  Sayfalar 151 - 164
  Esra Büdün
 9. İşveren Marka Kimliğinin İşe Alım İlanlarına Yansıması: Yaratıcı Çalışmalar Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 165 - 184
  Gonca Köse, Sinem Yeygel Çakır
 10. İşletmelerin Facebook Sayfalarında Kullandıkları Kurumsal İletişim Stratejileri ve Tüketicilerin Bu Sayfaları Takip Etme Güdüleri
  Sayfalar 185 - 205
  Gülçin İpek Emeksiz, Ali Şimşek
 11. Google Tekelinde Haberciliğin Dönüşümü
  Sayfalar 206 - 229
  Mehmet Güzel, Kürşat Özmen
 12. 16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği Referandumunda Recep Tayyip Erdoğan’ın Sosyal Medyadaki Görsel İmajı Üzerine Bir Analiz
  Sayfalar 230 - 269
  Mikail Batu, Onur Tos
 13. Sinema Seyirci İlişkisini Etki Çerçevesinde Düşünmek Bir İzleyici Araştırmasının Sonuçları
  Sayfalar 270 - 292
  Neslihan Göker
 14. Sosyal Medya Kaynaklı Krizlerin 'İmaj Restorasyon Teorisi' Açısından Örnek Olaylar Üzerinden İncelenmesi
  Sayfalar 293 - 313
  Özlem Duğan
 15. Facebook Sitesinde Kullanılan Profil Resimleri Aracılığıyla Sanal Dünyada Kadın Kimliğinin Temsili
  Sayfalar 314 - 331
  Pınar Özgökbel Bilis
 16. Türkiye’de Bölge Radyoculuğu Deneyimi: TRT Çukurova Radyosu Örneği
  Sayfalar 332 - 352
  Recep Ünal, Mert Şahin
 17. Türkiye’de Aldatıcı Reklamların Denetlenmesi
  Sayfalar 353 - 367
  Seçil Toros
 18. An Investigation of Attitudes of Students Towards Privacy on Facebook
  Sayfalar 368 - 384
  Uğur Bakan