Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2619-9718 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Akdeniz Üniversitesi | http://iletisim.akdeniz.edu.tr/akademik-dergi/

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, iletişim alanındaki çalışmaların yayımlandığı akademik, “hakemli” bir dergidir. Dergimiz iletişim alanının disiplinler arası niteliğini önemseyen, çeşitli kapsam ve yönelimlerdeki tüm akademik çalışma anlayışlarının değerli olduğunu kabul eden, ülkemizdeki iletişim alanındaki literatürün gelişmesine katkıda bulunmayı öncelikli bir görev olarak benimseyen bir süreli yayın olarak 2003 yılından bu yana Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yayımlanmaktadır.


Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ULAKBİM SBVT, EBSCO, RESEARCHBİB, SciLit, SOBIAD ve Türk Eğitim İndeksi   veri tabanı tarafından taranmaktadır. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez e-dergi olarak yayımlanan dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.     

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2619-9718 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Akdeniz Üniversitesi | http://iletisim.akdeniz.edu.tr/akademik-dergi/
Kapak Resmi

10.484

25.755

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, iletişim alanındaki çalışmaların yayımlandığı akademik, “hakemli” bir dergidir. Dergimiz iletişim alanının disiplinler arası niteliğini önemseyen, çeşitli kapsam ve yönelimlerdeki tüm akademik çalışma anlayışlarının değerli olduğunu kabul eden, ülkemizdeki iletişim alanındaki literatürün gelişmesine katkıda bulunmayı öncelikli bir görev olarak benimseyen bir süreli yayın olarak 2003 yılından bu yana Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yayımlanmaktadır.


Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ULAKBİM SBVT, EBSCO, RESEARCHBİB, SciLit, SOBIAD ve Türk Eğitim İndeksi   veri tabanı tarafından taranmaktadır. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez e-dergi olarak yayımlanan dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.     

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Son Sayı
Sayı 30 - Ara 2018
 1. Bir Savaş Alanı Olarak Beden: Bedenin Moda ve Fotoğraf Kavramları Dolayımı İle Metalaştırılmasına Eleştirel Bir Bakış
  Sayfalar 9 - 30
  Alahattin Kanlıoğlu
 2. Popüler Kültür ve Kültür Endüstrisi Bağlamında ‘Yetenek Sizsiniz Türkiye’ Program Formatına Yönelik Eleştirel Bir Analiz
  Sayfalar 31 - 50
  Ali Murat Kırık
 3. İletişim Teknolojilerinin Sinema Alanına Yansıması: Sinemanın Dijitalleşmesinde Sinema Öğrencilerinin Tepki ve Beklentileri
  Sayfalar 51 - 74
  Arzu Ertaylan
 4. Kriz Dönemi İletişim Stratejisi Olarak Yıkıcı Reklam; Kfc Örneği
  Sayfalar 75 - 118
  Aylin Göztaş, Neval Tuna Sevingül
 5. The Role of Digital Influencers in the Diffusion of New Products
  Sayfalar 119 - 141
  Deniz Maden
 6. Feminizm ve Görsel Tasarım: Birinci Kuşak Feminizm Dönemindeki Kozmetik Reklamlarında Kadın İmgelerinin Dönüşümü
  Sayfalar 142 - 163
  Eda Er Özden, Zafer Özden
 7. “Google Gazeteciliği” mi “Empati Editörü”lüğü mü? Gazetecilikte SEO Editörlüğü ve Dönüşen Gazetecilik Pratikleri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 164 - 190
  Elif Korap Özel, Şadiye Deniz
 8. Akademik Örgütlerde İtibar Algısı: Akdeniz Üniversitesi’nin İç ve Dış Paydaşları Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 191 - 217
  Fatma Yiğit Açıkgöz, Çiğdem Karakaya
 9. Dijital Yerli Gazetelerin Sosyal Medya Stratejileri ve Sosyal Medyanın Haber Okunurluğuna Etkisi
  Sayfalar 218 - 240
  İlke Atik Taşkıran
 10. Online Gazeteciliğe Geçişte Değişen Haber Tüketim Pratikleri: Yetişkinler Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 241 - 259
  İlknur Aydoğdu Karaaslan
 11. Modern İktisadın Öğretilmesinde Gazetelerin Rolü ve Gazetelerdeki İktisat Kitabı Tefrikaları (1860-1870 Dönemi)
  Sayfalar 260 - 280
  Kenan Demir
 12. Zekâ Yapay Ama Aşk Doğal: Bilim Kurgu Sinemasında Yapay Zekâ- İnsan Aşkının Temsili
  Sayfalar 281 - 300
  Mehmet Yılmaz, Nefise Sinem Turan
 13. Tarkovsky’nin “Ayna”sına Yansıyan Bellek: Bellek Türleri, Özellikleri ve Süreçleri Açısından “Ayna” Filminin Analizi
  Sayfalar 301 - 321
  Mustafa Aslan, Dilek Akıcı Tayanç
 14. Büyük Veri ve Gazetecilik: Veri Gazeteciliği Demokrasi, Katılım ve Gazeteciliğe Dair Anlayışımızı Nasıl Dönüştürebilir?
  Sayfalar 322 - 344
  Özlem Erkmen
 15. Sosyal Sermaye ve Armağan Ekonomisi Üzerinden Sosyal Medya ve Stalk Olgusu: Instagram Üzerinden Bir İnceleme
  Sayfalar 345 - 363
  Rabiya Saltik
 16. Profesyonel Gazetecilerin Gözünden Sosyal Medya ve Habercilik İlişkisi
  Sayfalar 364 - 384
  Rengim Sine, Gülşah Sarı
 17. Sinema Dergilerinin Ulusötesi Temalı Filmlere Yaklaşımı Bağlamında Kültürlerarası Farklılıklar: Positif (Fransa) Ve Altyazı (Türkiye) Dergileri Üzerine Bir Envanter Çalışması
  Sayfalar 385 - 409
  Serhat Yetimova, Battal Odabaş
 18. Sosyal Medya Üzerinden Kriz Yönetimi: Krize Yanıt Verme Stratejileri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 410 - 428
  Zuhal Gök Demir, Çiğdem Karakaya, Fulya Erendağ Sümer