Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1308-7525 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Aksaray Üniversitesi |

Duyuru

Haziran, 2018'de çıkacak 10. Cilt, 2. Sayımıza makale kabulleri başlamıştır. 

07.03.2018


Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 1308-7525 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Aksaray Üniversitesi |
Kapak Resmi

29.239

132.342

Duyuru

Haziran, 2018'de çıkacak 10. Cilt, 2. Sayımıza makale kabulleri başlamıştır. 

07.03.2018


Cilt:9, Sayı:4 Son Sayı
Cilt 9 - Sayı 4 - Kas 2017
 1. Kapadokya Bölgesi’ni Ziyaret Eden Turistlerin Sürdürülebilir Tüketim Davranışları
  Sayfalar 1 - 10
  Funda Varnacı Uzun, Aysu Altaş
 2. The Future of Salt Lake Basin and Evaluation The Context of Sustainable Destination Management As An Attractivenes
  Sayfalar 11 - 18
  Yusuf Acar
 3. Yerel Basının Sorunları Üzerine Tespitler: Aksaray Örneğinde Nitel Bir Araştırma
  Sayfalar 19 - 32
  Selahattin Çavuş
 4. Kırılgan Beşli Ülkeleri Hisse Senetleri Piyasaları Üzerine Bir Uygulama
  Sayfalar 33 - 48
  Ahmet Turgut, Bekir Köroğlu
 5. Finansal Zaman Serilerinin Fraktal Analizi
  Sayfalar 49 - 54
  Namık Kemal Erdoğan
 6. İşletmelerde Özümseme Kapasitesi İle İşletme Performansı İlişkisi: Eso Araştırması
  Sayfalar 55 - 74
  Aslı Geylan, Avni Barış Baraz
 7. “İktisada Giriş” Ders Kitaplarının Söylemsel İktisat Bağlamında İncelenmesi
  Sayfalar 75 - 90
  Hüsnü Bilir
 8. Kamu Bürokrasisinin Denetiminde “İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları
  Sayfalar 91 - 98
  Oğuzhan Erdoğan, Çiğdem Pank
 9. Giyilebilir Teknoloji Ürünleri Pazarı ve Kullanım Alanları
  Sayfalar 99 - 112
  Hicran Özgüner Kılıç
 10. Otel İşletmelerinde Yeşil Pazarlama ve Çevre Sertifikalarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 113 - 126
  Halil Korkmaz, Lütfi Atay
 11. Sosyal Girişimcilik ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Kısa Bir Değerlendirme
  Sayfalar 127 - 136
  Kahraman Kalyoncu
 12. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Web Sitelerindeki Yatırımcı İlişkileri İçeriklerinin Analiz Edilmesi: Borsa İstanbul Örneği
  Sayfalar 137 - 148
  Fatih Temizel, Saviya Lafdal
 13. Pazarlama “Ajanı” Tüketici: Bir İş Fikri Olarak Katılımcı Pazarlama
  Sayfalar 149 - 160
  Feyzan Karabulut
 14. Ücretlilerden Kesilen Gelir Vergisinin Türk Vergi Sistemi Üzerindeki İstikrar Etkisi
  Sayfalar 161 - 168
  Hünkar Güler