Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1308-7525 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Aksaray Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/aksarayiibd

Duyuru

Mart 2019'da çıkacak 11. Cilt, 1. Sayımıza makale kabulleri başlamıştır. Değerli katkılarınızı bekliyoruz.Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 1308-7525 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Aksaray Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/aksarayiibd
Kapak Resmi

35.282

162.346

Duyuru

Mart 2019'da çıkacak 11. Cilt, 1. Sayımıza makale kabulleri başlamıştır. Değerli katkılarınızı bekliyoruz.5.Kentsel ve Çevresel Sorunlar ve Politikalar Kongresi, Yıl 2018, Cilt 10, Sayı 4, Son Sayı
Cilt 10 - Sayı 4 - Ara 2018
 1. Yıkım-Tapu-Dönüşüm Tartışmalarıyla Türkiye’de Enformel Konut Üretimi: Adana Örneği
  Sayfalar 1 - 12
  Çiğdem Aksu Çam, Ezgi Uygur
 2. Yabancıların Türkiye'de Kayıtdışı İstihdamı
  Sayfalar 13 - 20
  Oğuzhan Aslantürk, Yusuf Erdem Tunç
 3. Bütünleşik Kırsal Kalkınma Perspektifinden Troya Milli Parkı Alanının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 21 - 28
  Melike Erdoğan, Şermin Atak Çobanoğlu
 4. Mevzuatta Son Dönemlerde Meydana Gelen Gelişmeler Bağlamında Çevresel Açıdan Korunan Alan Yönetiminin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 29 - 44
  Bayram Coşkun, Duygu Ak, Çiğdem Pank Yıldırım
 5. Aksaray İli Kentsel Dönüşüm Uygulamaları
  Sayfalar 45 - 54
  Sema Doğanay, Bülent Eskin
 6. Kentlilerin Kıyı Alanı Düzenlemesine Bakışı: Alaplı Örneği
  Sayfalar 55 - 62
  H.Burçin Henden Şolt
 7. Cumhuriyetten Günümüze Türkiye’de Modernleşme Bağlamında Dışa Kapalı Konut Üretimi
  Sayfalar 63 - 76
  Meryem Kartal
 8. Yerel Halk ve Suriyeli Sığınmacılar Arasında Bir Kent: Elazığ Örneği
  Sayfalar 77 - 90
  Duygu Taş, Semiha Sultan Tekkanat
 9. Bir Planlama Sorunsalı Olarak Bölgelerarası Dengesizlik: Türkiye Örneği
  Sayfalar 91 - 106
  Hanife Mermer
 10. Tarih Boyunca Kent Formlarının Biçimlenişi Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 107 - 124
  Seda Nur Türkmen, Semiha Sultan Tekkanat
 11. İklim Dostu Şehirlerin Baskın Ekonomik Faaliyet Alanı İle Etkileşimi
  Sayfalar 125 - 140
  Aysel Yücel Işıldar, Yeliz Tüzgen
 12. Tanzimat Sonrası Osmanlı Şehirlerinde Taşrada Yerel Hizmetlerin Yeniden Örgütlenmesi
  Sayfalar 141 - 150
  Arzu Yılmaz Aslantürk
 13. Kentleri Akıllandıran Yollar: Akıllı Kentler Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 151 - 157
  Levent Memiş, Cenay Babaoğlu
 14. KKTC’de Yerel Hizmet Sunumunda Bilişim Teknolojileri
  Sayfalar 158 - 163
  Deniz İşçioğlu, Ersun İşçioğlu