Yayın Kurulu

Sahibi, (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi adına)

Prof. Dr. Hilmi Serdar Özbarlas, Dekan, Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye 

Editor 

Prof. Dr. Meltem Demirkıran, Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye, editoraktd@cu.edu.tr

Alan Editörleri 

Prof. Dr. Sevgi Özcan, Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye

Doç. Dr. M. Bertan Yılmaz, Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye

Doç. Dr Ufuk Tatlı, Adana, Türkiye

Doç. Dr. İlke Coşkun Benlidayı, Adana, Türkiye

Doç. Dr. Ebru Esen, Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye

Yayın Kurulu 


Teknik Editör 

Tülay Hanoğlu, thanoglu01@gmail.com

Önceki Editörler 
Prof. Dr. Lut Tamam, 2011-2018
Prof. Dr. Suna Solmaz, 2009-2011
Prof. Dr. Acar Tokcan, 1992-2009


Alan Editörleri

Prof. Dr. Sevgi Özcan, Çukurova Üniversitesi, Adana  (Dahili Tıp Bilimler)

Doç. Dr. M. Bertan Yılmaz, Çukurova Üniversitesi, Adana  (Temel Tıp Bilimleri)

Doç Dr Ufuk Tatlı, Çukurova Üniversitesi, Adana (Diş Hekimliği)

Doç Dr İlke Benlidayı, Çukurova Üniversitesi, Adana   (Dahili Tıp Bilimleri)

Doç Dr. Ebru Esen, Çukurova Üniversitesi, Adana  (Cerrahi Tıp Bilimleri)Danışman Kurulu