Year 2013, Volume 13, Issue 1, Pages 9 - 14 2013-04-01

Some Physico-Chemical Features Düzağaç Akdeğirmen Dam
Düzağaç Akdeğirmen Barajının Bazı Fiziko-Kimyasal Özellikleri

Süleyman ARI [1] , Mustafa KARGIOĞLU [2] , Mehmet TEMEL [3]

355 1307

Düzağaç Akdeğirmen dam is situated in Afyonkarahisar and meets the need for drinkable water. The samples taken from the lake respectively on March, on June and on December months have been searched for the quality and some organisms and evaluated in terms of Physicochemical parameters. The regulation of the results of analysis of Water Pollution Control (SKKY) and the standards of the drinkable water (WHO, EC, EPA and TS 266) have been compared. The qualifications and the parameters have been indicated as owning the 1. class quality. It has further been indicated that the otrification degrees have not exceeded the limits. Moreover, the quality of the water is also convenient to grow for some other organisms.© Afyon Kocatepe Üniversitesi
Düzağaç Akdeğirmen barajı Afyonkarahisar’da bulunan Afyonkarahisar’ın içme suyu ihtiyacını karşılayan bir barajdır. Akdeğirmen barajından Mart, Nisan, Eylül ve Aralık 2011 aylarında alınan su örneklerinde fiziko-kimyasal parametreleri mevsimsel olarak incelenmiş, su kalitesi, ve bazı organizmalar için yaşam koşulu yönünden değerlendirilmiştir. Analiz sonuçları, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği (SKKY), içme sularının kullanılma standartları ile (WHO, EC, EPA ve TS 266) karşılaştırılması yapılarak değerlendirilmiş, baraj suyunun 1.sınıf su kalitesine sahip olduğu değerlendirilmiştir. Ötrofikasyon ile ilgili değerleri sınırları aşmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca suyun kalitesi bazı organizmaların yetiştiriciliğine de elverişlidir
Akdeğirmen, Baraj, Fiziko-kimyasal, Parametreler, Su kalitesi
 • Anonymous, 1995 Standart Methods fort he Examination of Water and Wastewater. 19th Ed., APHA, AWWA, WPCF, Washington.
 • Anonymous, 2000 Official Methods of Analysis of AOAC International. 17th Ed., Horwitz W(cd.), AOAC International, Gaithersburg, USA
 • Anonymous, 2003b Water for People Water for Life. The United Nations World Water Development Report.
 • Anonymous, 2004 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Sağlık İstatistikleri, Sağlık Bakanlığı, Ankara.
 • Barlas M. ve ark., 1995 Gökova Körfezindeki Akarsu kaynaklarının fiziksel ve kimyasal açıdan incelenmesi. Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
 • EC, 1998 Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption, official journal of the European Communities L 330/42.
 • EPA, 2002 Ground water and drinking water, Environmental Protection Agency, U.S.
 • Henry, R., Tundisi, J.G., Curi, P.R., 1984 Effects of Phosphorus and Nitrogen Enrichment on the Phytoplankton in a tropical Reservoir, Hydrobiologia, 118: 177-185.
 • Hutchinson, G.E., 1944 Nitrogen in the Biogeochemistry of the Atmosphere, American Scientist, 86: 201-214.
 • Kıvrak E., 2006 Seasonal and long term changes of the phytoplankton in the lake Tortum in relation to environmental factors, Erzurum, Turkey. 2006 Institute of Botany, Slovak Academy of Sciences 61/4:339-345, 2006 Section Botany
 • Munsuz ve Ünver, 1995 Su Kalitesi. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Yay. No: 1389, Ders Kitabı: 403, Ankara.
 • Nisbet M., Verneaux, J., 1970 Composantes chimiques des eaux courantes, Discussion et proposition de classes en tant que bases d’interpretation des analyses chimiques, Annales de Limnologie, 6(2): 161-190.
 • Patır B., Güven A.M., Arslan A., 1992 Elazığ Bölgesi içme ve kullanma kaynak, kuyu ve göl sularının hijyenik kaliteleri üzerinde araştırmalar. FÜ Sağlık Bilimleri Dergisi 6,1-2,127-134
 • S.Alemdar, Kahraman, Ağaoğlu, Şarlı, 2009 Bitlis ili içme sularının bazı mikrobiyolojik ve fizikokimyasal özellikleri. Ekoloji Dergisi 19, 73, 29-38
 • Sönmez, 1992 Bursa Büyükşehir Belediyesi içme sularının (Baraj, kuyu ve kaynak) bazı kimyasal özellikleri ve mikrobiyolojik kirliliği üzerinde bir araştırma. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 3, 11, 1-9
 • SKKY, 2004 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, 31.12.2004 Tarih ve 25687 Sayılı Resmi Gazete, Ankara.
 • Taş ve ark., 2010 Ulugöl ORDU’nun bazı fiziko-kimyasal özellikleri
 • Tepe, Y., Ateş A., Mutlu E., Töre Y., 2006 Karagöl’ün (Erzin-Hatay) Bazı Fiziko-Kimyasal Özellikleri, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23(1/1): 155-161.
 • TS 266, 2005 Türk Standardı 266, insani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelik, sular-içme ve kullanma suları, Türk Standartları, Ankara.
 • Tuncay, 1994 WHO, 1999. Guidelines for drinking-water quality, World Health Organization, Geneva.
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Süleyman ARI

Author: Mustafa KARGIOĞLU

Author: Mehmet TEMEL

Bibtex @ { akufemubid19841, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-3367}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2013}, volume = {13}, pages = {9 - 14}, doi = {10.5578/fmbd.5610}, title = {Düzağaç Akdeğirmen Barajının Bazı Fiziko-Kimyasal Özellikleri}, key = {cite}, author = {ARI, Süleyman and KARGIOĞLU, Mustafa and TEMEL, Mehmet} }
APA ARI, S , KARGIOĞLU, M , TEMEL, M . (2013). Düzağaç Akdeğirmen Barajının Bazı Fiziko-Kimyasal Özellikleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13 (1), 9-14. DOI: 10.5578/fmbd.5610
MLA ARI, S , KARGIOĞLU, M , TEMEL, M . "Düzağaç Akdeğirmen Barajının Bazı Fiziko-Kimyasal Özellikleri". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 13 (2013): 9-14 <http://dergipark.gov.tr/akufemubid/issue/1598/19841>
Chicago ARI, S , KARGIOĞLU, M , TEMEL, M . "Düzağaç Akdeğirmen Barajının Bazı Fiziko-Kimyasal Özellikleri". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 13 (2013): 9-14
RIS TY - JOUR T1 - Düzağaç Akdeğirmen Barajının Bazı Fiziko-Kimyasal Özellikleri AU - Süleyman ARI , Mustafa KARGIOĞLU , Mehmet TEMEL Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - doi: 10.5578/fmbd.5610 DO - 10.5578/fmbd.5610 T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 9 EP - 14 VL - 13 IS - 1 SN - -2149-3367 M3 - doi: 10.5578/fmbd.5610 UR - https://doi.org/10.5578/fmbd.5610 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Düzağaç Akdeğirmen Barajının Bazı Fiziko-Kimyasal Özellikleri %A Süleyman ARI , Mustafa KARGIOĞLU , Mehmet TEMEL %T Düzağaç Akdeğirmen Barajının Bazı Fiziko-Kimyasal Özellikleri %D 2013 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -2149-3367 %V 13 %N 1 %R doi: 10.5578/fmbd.5610 %U 10.5578/fmbd.5610
ISNAD ARI, Süleyman , KARGIOĞLU, Mustafa , TEMEL, Mehmet . "Düzağaç Akdeğirmen Barajının Bazı Fiziko-Kimyasal Özellikleri". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 13 / 1 (April 2013): 9-14. https://doi.org/10.5578/fmbd.5610