Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1302-1966 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi | http://iibfdergi.aku.edu.tr/

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (ISSN: 1302-1966) 1999 yılından bu yana yılda en az iki kez yayınlanmakta olan hakemli bir dergidir. Dergi elektronik olarak yayınlanmakta, çalışmalara bu sayfadan ve www.iibfdergi.aku.edu.tr  adresinden ulaşılabilmektedir.

Dergi; işletme, iktisat, maliye, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, uluslararası ticaret ve finansman, ekonometri ve benzeri alanlardaki özgün ve bilimsel araştırmaları yayınlamayı amaçlamaktadır. Dergiye Türkçe ve İngilizce çalışmalar kabul edilmektedir. Gönderilen çalışmaların daha önceden başka bir yerde yayınlanmamış olması veya yayınlanmak üzere başka bir dergi tarafından değerlendirilme aşamasında olmaması gerekmektedir. Çalışmalar en az 3 bin en fazla 8 bin kelime olmalıdır. Basılı nüshalar ya da sistem dışında e-posta yöntemiyle yapılan gönderimler dikkate alınmamaktadır. Çalışmalar DergiPark sistemi üzerinden yüklenmelidir. Sistem üzerinden makalenin hangi aşamada olduğu da takip edilebilmektedir.

AKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi EBSCOhost’ta taranmaktadır.

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 1302-1966 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi | http://iibfdergi.aku.edu.tr/
Kapak Resmi

79.751

149.396

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (ISSN: 1302-1966) 1999 yılından bu yana yılda en az iki kez yayınlanmakta olan hakemli bir dergidir. Dergi elektronik olarak yayınlanmakta, çalışmalara bu sayfadan ve www.iibfdergi.aku.edu.tr  adresinden ulaşılabilmektedir.

Dergi; işletme, iktisat, maliye, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, uluslararası ticaret ve finansman, ekonometri ve benzeri alanlardaki özgün ve bilimsel araştırmaları yayınlamayı amaçlamaktadır. Dergiye Türkçe ve İngilizce çalışmalar kabul edilmektedir. Gönderilen çalışmaların daha önceden başka bir yerde yayınlanmamış olması veya yayınlanmak üzere başka bir dergi tarafından değerlendirilme aşamasında olmaması gerekmektedir. Çalışmalar en az 3 bin en fazla 8 bin kelime olmalıdır. Basılı nüshalar ya da sistem dışında e-posta yöntemiyle yapılan gönderimler dikkate alınmamaktadır. Çalışmalar DergiPark sistemi üzerinden yüklenmelidir. Sistem üzerinden makalenin hangi aşamada olduğu da takip edilebilmektedir.

AKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi EBSCOhost’ta taranmaktadır.

Cilt: 19 Sayı: 2 Son Sayı
Cilt 19 - Sayı 2 - Ara 2017