Yıl 2017, Cilt 19, Sayı 2, Sayfalar 1 - 12 2017-12-30

MALİ KURALLAR VE BAĞIMSIZ MALİ KONSEYLERİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ
A COMPARATIVE ANALYSIS OF FISCAL RULES AND INDEPENDENT FISCAL AGENCIES

Burak PİRDAL [1]

155 253

Özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra, artan kamu harcamaları ve bütçe açıkları ülkeleri kalıcı çözümler bulmaya yöneltti. Stagflasyon ve bütçe açığı kaynaklı krizler ile bu ihtiyaç şiddetlendi. Önce, mali kurallar teorisi ortaya çıktı ve birçok ülkede uygulanmaya başlandı. Bunu takiben istikrarlı bir kamu mali yönetimi ve sürdürülebilir borç ve açıkların sağlanabilmesi için bağımsız mali kurumlar gündeme geldi. Her iki metodunda artıları ve eksileri var. Bu çalışmanın amacı bu iki metodu karşılaştırarak bir analiz ortaya koymak ve ülkelerin uzun dönem makro-fiskal dinamiklerini istikrara kavuşturma anlamında yararlı bir strateji geliştirmektir. 

Especially after the World War II, increasing public expenditures and budget deficits lead countries to seek for permanent solutions. With stagflation and budget-deficit oriented crises this need escalated. Firstly, the theory of fiscal rules emerged and started to be implemented in several countries. After that, independent fiscal agencies came to the fore in order to have a stable public financial management and sustainable debts and deficits. Both method have pros and cons. The aim of this study is to propose an analysis by comparing these two methods and devise a useful strategy in the sense that it helps countries to stabilize their long-term macro-fiscal dynamics.

 • Aktan, C.C., Çoban, H. ve Demir, İ. C. 2010. Kurumsal Maliye Politikası Perspektifinden Vergi ve Harcama Sınırlamaları. (Ed) Aktan, C.C., Kesik, A. ve Kaya, F Mali Kurallar Maliye Politikası Yönetiminde Yeni Bir Eğilim: Vergi Harcama, Borçlanma vs. Üzerine Kurallar ve Sınırlamalar, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ankara, Yayın No: 201/408, 98-123.
 • Anderson, B. and Minarik, J. 2006. Design Choices for Fiscal Policy Rules, OECD Journal on Budgeting, 5(4), 193, 159-203.
 • Daban, S., Detragiache T.E., Di Bella C. G., Ferretti G. M., Symansky S. A. 2003. Rules-Based Fiscal Policy in France, Germany, Italy, and Spain, IMF Occasional Paper, 225, Washington.
 • Debrun, X., David, H. and Kumar M.S. 2009. Independent Fiscal Agencies, Journal of Economic Surveys, 23:1, 44-81.
 • Debrun, X. and Kumar M. S. 2008. Fiscal Rules, Fiscal Councils and All That: Commitment Devices, Signaling Tools, or Smokescreen?, Proceedings of Banca d’Italia Public Finace Workshop, Rome: Banca d’Italia,479-512.
 • Dede, M.E. 2010. Anayasal İktisat Perspektifinden Maliye Politikası Kuralları ve Avrupa Birliği Üzerinde Uygulamanın İncelenmesi. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Mesleki Yeterlilik Tezi, Ankara. Also available at: https://www.maliye.gov.tr/MaliyeUzmYrdArasRaporlari/Maliye%20Uzmanl%C4%B1% C4%9F%C4%B1%20Ara%C5%9Ft%C4%B1rma%20Raporlar%C4%B1/Anayasal%20%C4%B0ktisat%20Perspektifinden%20Maliye%20Politikas%C4%B1%20Kurallar%C4%B1%20Melek%20ERCAN%20DEDE.pdf, Access date: 18.04.2017
 • Demir, M., İnan, M. 2011 Türkiye’de Mali Kural, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13(2),. 25-66
 • Dziemianowicz, R. 2014. Independent fiscal institutions as a tool of fiscal governance. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 9(1), 59-70.
 • Edizdoğan, N., Çetinkaya, Ö. 2013. Kamu Bütçesi, Bursa: Ekin Publications
 • European Commission, 2006. Public Finances in EMU. European Economy No. 3.
 • Günay, A. 2007. Mali Disiplinin Sağlanmasında Anayasal Denk Bütçe Yaklaşımı ve Türkiye’de Uygulanabilirliği , T.C. MALİYE BAKANLIĞI ,Strateji Geliştirme Başkanlığı Publish No:2007/375
 • Günaydın,İ., Eser L.Y. 2009. Maliye Politikasındaki Yeni Trend: Mali Kurallar. Maliye Dergisi,156, 51-65
 • Gürkan,C., Karahanoğulları, Y. 2010. Bütçeyi Özerkleştirmek: Mali Kurallar ve Kurullar, Maliye Dergisi, No:158, 547-569
 • Hagemann, R. 2011. How Can Fiscal Councils Strengthen Fiscal Performance?, OECD Journal: Economic Studies, vol.2011/1, 75-98
 • Hemming, R. 2013. The Role of Independent Fiscal Agencies, (Ed.) Allen, R., Hemming R., and Potter The International Handbook of Public Financial Management, New York: B., Palgrave Macmillan.
 • Hemming, R. 2003. Policies to Promote Fiscal Discipline, Fiscal Affairs Department, IMF, Also available ta: http://www.tulane.edu/~dnelson/PolTransConv/Hemming.pdf. Access date: 22.04.2017
 • IMF. 2009. Fiscal Rules: Anchoring Expectations for Sustainable Public Finances, IMF, Fiscal Affairs Department, 2009.
 • IMF .2013. The Functions and Impact of Fiscal Councils, Technical Report, August 2013, DOI: 10.13140, RG.2.1.2733.7447 IMF available at: https://www.researchgate.net/publication/281096431_ THE_FUNCTIONS_AND_IMPACT_OF_FISCAL_COUNCILS, Access date: 14.12.2016
 • Karakurt, B. and Akdemir, T. 2010. Kurallı Maliye Politikası: Türkiye’de Kurallı Maliye Politikası Örnekleri, Maliye Dergisi, 158, 226-26
 • Kaya, A. 2013. Mali Sürdürülebilirlik: Teori ve Türkiye Uygulaması, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.
 • Kaya, F. (2010), Mali Kurallar ve Türkiye İncelemesi, DPT Uzmanlık Tezi. Also available at:http://hakan.hozyildiz.com/file/resource/malikural_dpttezfkaya%5B1%5D_110220174555.pdf, Access date: 18.04.2017
 • Kennedy, S.; Robbins, J. and Delorme, F. 2001, The Role of Fiscal Rules in Determining Fiscal Performance, In: Fiscal Rules, 237-266, also available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2094473 Access date: 22.04.2017
 • Kopits, G. 2001. Fiscal Rules: Useful Policy Framework or Unnecessary Ormanent?, IMF Working Paper, 145, International Monetary Fund.
 • Kopits, G., 2011. Independent Fiscal Institutions: Developing Good Practices, OECD, Journal on Budgeting, 11(3): 35-52.
 • Kovancılar,B, & Alparslan,U. 2011. Mali Konseyler ve Ülke Deneyimleri. Maliye Dergisi, 160, 86-110.
 • Mihaljeck, D. & Tissot, B. 2003. Fiscal Positions in Emerging Economies: Central Banks’ Perspectives. BIS Papers, 20, 10-37,Also available at: http://www.bis.org/publ/bppdf/bispap20b.pdf, Access date: 22.03.2017
 • Özdurak, S.Ö. 2014. İktisadi Düşünce Okulları, On İki Levha Yayınları, 2. Baskı, Ankara
 • Özlale, Ü. 2010. Mali Kural, Keşke Sadece Denklem Olsaydı, TEPAV Kamu Politikaları , TEPAV Politika Notu, Also available at: http://www.tepav.org.tr/upload/files/12790303392.Mali_Kural__Keske_Sadece_ Denklem_Olsaydi.pdf, access: 03.02.2017
 • Peach, W. R. 2001. The Evaluation of the Federal Budget and Fiscal Rules, American Economic Review, 86(2), 395-400.
 • Schaechter, A., Kinda T, Budina, N. and Weber, A. 2012. Fiscal Rules in Response to the Crisis—Toward the ‘Next-Generation’ Rules: A New Dataset, IMF Working Paper, 12(187)
 • Yüksel, C. 2010. Anayasal İktisat Yaklaşımının Bir Örneği Olarak Mali Kural. Memleket Mevzuat, 6(65), 6-10. Also available at: http://www.cihanyuksel.org/makale_2010_2.pdf, Access date: 15.12.2016
 • Wyplosz, C. 2005. Fiscal policy: institutions versus rules, National Institute Economic Review, 191, pp. 64-78.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Burak PİRDAL (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { akuiibfd373101, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-1966}, eissn = {2651-4117}, address = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {19}, pages = {1 - 12}, doi = {}, title = {A COMPARATIVE ANALYSIS OF FISCAL RULES AND INDEPENDENT FISCAL AGENCIES}, key = {cite}, author = {PİRDAL, Burak} }
APA PİRDAL, B . (2017). A COMPARATIVE ANALYSIS OF FISCAL RULES AND INDEPENDENT FISCAL AGENCIES. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19 (2), 1-12. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/akuiibfd/issue/33632/373101
MLA PİRDAL, B . "A COMPARATIVE ANALYSIS OF FISCAL RULES AND INDEPENDENT FISCAL AGENCIES". Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19 (2017): 1-12 <http://dergipark.gov.tr/akuiibfd/issue/33632/373101>
Chicago PİRDAL, B . "A COMPARATIVE ANALYSIS OF FISCAL RULES AND INDEPENDENT FISCAL AGENCIES". Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19 (2017): 1-12
RIS TY - JOUR T1 - A COMPARATIVE ANALYSIS OF FISCAL RULES AND INDEPENDENT FISCAL AGENCIES AU - Burak PİRDAL Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 12 VL - 19 IS - 2 SN - 1302-1966-2651-4117 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi A COMPARATIVE ANALYSIS OF FISCAL RULES AND INDEPENDENT FISCAL AGENCIES %A Burak PİRDAL %T A COMPARATIVE ANALYSIS OF FISCAL RULES AND INDEPENDENT FISCAL AGENCIES %D 2017 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1302-1966-2651-4117 %V 19 %N 2 %R %U
ISNAD PİRDAL, Burak . "MALİ KURALLAR VE BAĞIMSIZ MALİ KONSEYLERİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ". Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19 / 2 (Aralık 2017): 1-12.