Yıl 2017, Cilt 19, Sayı 2, Sayfalar 83 - 91 2017-12-29

THE OUTLOOK OF AKHISM TO THE ECONOMIC LIFE AND ITS COMPARISON WITH CAPITALIST SYSTEM
AHİLİK DÜŞÜNCESİNİN İKTİSADİ HAYATA BAKIŞI VE KAPİTALİST SİSTEMLE KARŞILAŞTIRILMASI

Mehmet KARAGÜL [1] , Mahmut MASCA [2]

128 455

The fact that human beings, the exceptional beings of the world, can maintain their vitality in trust and prosperity is depended on its success in production to meet its own needs, which is largely expressed as economics, and its justice-based behavior in consumption and sharing. In this sense, it is clearly not possible to realize the welfare and happiness of the world with the capitalistic system containing Neo-Liberal politics, which takes the sole purpose of capital accumulation by maximizing profits without any ethical anxiety. However, this capitalistic system is still being implemented as an economic system without an alternative in the majority of the World. On the other hand, in the Akhism whose the basic principles are the Islamic values, it is possible to see that much more reasonable principles are adopted both in the name of general welfare and peace of mankind, and also in the sense of sensitivity to the environment. In this work, both systems will be compared in order to promote the foundation of world peace and the general prosperity of humanity. 

Dünyanın müstesna varlığı olan insanın hayatiyetini güven ve refah içinde devam ettirebilmesi, büyük ölçüde iktisat olarak ifade ettiğimiz, kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerçekleştirdiği üretimdeki başarısı ile tüketim ve paylaşımdaki hakkaniyete dayalı davranışlarına bağlıdır. Bu anlamda halen dünyanın ekseriyetinde alternatifsiz ekonomik bir sistem olarak uygulanmakta olan; hiçbir ahlaki kaygıyı gözetmeden kâr maksimizasyonuyla, sermaye birikimini tek gaye edinen Neo Liberal politikaları içeren kapitalist sistemle, dünyanın geneli için refah ve mutluluğu yakalamanın mümkün olmadığı açıkça görülmektedir. Buna karşılık temel ilkeleri İslami değerler olan Ahilik sisteminde; hem insanlığın genel refahı ve barışı adına, hem de çevreye karşı duyarlılık anlamında çok daha makul ilkelerin benimsendiğini görmek mümkündür. Bu çalışmada dünya barışının temini ve insanlığın genel refahının arttırılması adına her iki sistemin mukayesesi yapılacaktır. 

 • Credit Suisse. 2015. https://www.credit-suisse.com/global/en.html (Erişim Tarihi: 25.12.2015)
 • Ceylan, K. 2012. Ahilik: Türk islam Medeniyetinde Dünyevi ve Uhrevi Sistem, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kültür Yayınları, No: 1.
 • Demir, G. 1993. Geçmişten Günümüze Ahilik ve Tüketici Koruma İlişkisi, Standart Dergisi, Şubat.
 • Demir, G. 2001. Ahilik ve Yükselen Değerler, Görüş Dergisi, TÜSİAD Yay., İstanbul.
 • Demir, G. İktisadi Hayat ve Ahîlik, http://www.Ahîlik.net/index.php?view=article&id=65%3Ahîlik-makale-5&option=com_content&Itemid=41 (Erişim Tarihi: 13.10.2009)
 • Durak İ. ve Yücel A. 2010. Ahiliğin Sosyo-Ekonomik Etkileri ve Günümüze Yansımaları, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(2).
 • Ekinci, Y. 1989. Ahilik ve Meslek Eğitimi, MEB Yayınları No: 62, Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi No.132.
 • Ekinci, Y. 1991. Ahilik ve Esnaf Ahlakı, Standart Dergisi, Sayı: 350.
 • Erdem, E. 2008. AHİLİK: Ahlakla Kalitenin Buluştuğu Bir Esnaf Teşkilatlanma Modeli, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Hamitoğulları, B. 1986. Ahîliğin Çağdaş Türkiye Bakımından Önemi ve Değerlendirilmesi, Türk Kültürü ve Ahîlik, (XXI. Ahilik Bayramı Sempozyumu Tebliğleri), Ahilik Araştırma ve Kültür Vakfı Yayınları No.1, İstanbul.
 • Karagöz, B. 2008. Osmanlı Monokrasisi’nin “Sultanizm”den Korunmasında Ahilik Kurumunun Rolü, Uluslararası Ahilik Kültürü ve
 • Kırşehir Sempozyumu 15-17 Ekim 2008 Bildiriler Kitabı, Cilt: 3, Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kırşehir, s. 609-631.
 • Karagül, M. 2012. Ahilik ve Sosyal Sermaye Bağlamında İş Ahlakı ve Üretim İlişkisi, Akademik Bakış Dergisi; 32, Eylül – Ekim.
 • Oxfam, 2016. https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp210-economy-one-percent-tax-havens-180116-en_0.pdf (Erişim Tarihi: 10.09.2017)
 • Ölmezoğulları, N. 2003. Ekonomik Sistemler ve Küreselleşen Kapitalizm, Ezgi Kitapevi.
 • Öztürk, N. Ahilik Teşkilatı ve Günümüz Ekonomisi, Çalışma Hayatı ve İş Ahlakı Açısından Değerlendirilmesi, http://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/17/files/DERG_/7/43-56.pdf (Erişim Tarihi: 10.09.2017)
 • Şimşek, M. 2002. TKY ve Tarihteki Bir Uygulaması: AHİLİK, Hayat Yayınları, İstanbul.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Mehmet KARAGÜL (Sorumlu Yazar)
Kurum: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Mahmut MASCA
Kurum: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { akuiibfd373115, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-1966}, address = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {19}, pages = {83 - 91}, doi = {}, title = {AHİLİK DÜŞÜNCESİNİN İKTİSADİ HAYATA BAKIŞI VE KAPİTALİST SİSTEMLE KARŞILAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {KARAGÜL, Mehmet and MASCA, Mahmut} }
APA KARAGÜL, M , MASCA, M . (2017). AHİLİK DÜŞÜNCESİNİN İKTİSADİ HAYATA BAKIŞI VE KAPİTALİST SİSTEMLE KARŞILAŞTIRILMASI. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19 (2), 83-91. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/akuiibfd/issue/33632/373115
MLA KARAGÜL, M , MASCA, M . "AHİLİK DÜŞÜNCESİNİN İKTİSADİ HAYATA BAKIŞI VE KAPİTALİST SİSTEMLE KARŞILAŞTIRILMASI". Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19 (2017): 83-91 <http://dergipark.gov.tr/akuiibfd/issue/33632/373115>
Chicago KARAGÜL, M , MASCA, M . "AHİLİK DÜŞÜNCESİNİN İKTİSADİ HAYATA BAKIŞI VE KAPİTALİST SİSTEMLE KARŞILAŞTIRILMASI". Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19 (2017): 83-91
RIS TY - JOUR T1 - AHİLİK DÜŞÜNCESİNİN İKTİSADİ HAYATA BAKIŞI VE KAPİTALİST SİSTEMLE KARŞILAŞTIRILMASI AU - Mehmet KARAGÜL , Mahmut MASCA Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 83 EP - 91 VL - 19 IS - 2 SN - 1302-1966- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi AHİLİK DÜŞÜNCESİNİN İKTİSADİ HAYATA BAKIŞI VE KAPİTALİST SİSTEMLE KARŞILAŞTIRILMASI %A Mehmet KARAGÜL , Mahmut MASCA %T AHİLİK DÜŞÜNCESİNİN İKTİSADİ HAYATA BAKIŞI VE KAPİTALİST SİSTEMLE KARŞILAŞTIRILMASI %D 2017 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1302-1966- %V 19 %N 2 %R %U
ISNAD KARAGÜL, Mehmet , MASCA, Mahmut . "AHİLİK DÜŞÜNCESİNİN İKTİSADİ HAYATA BAKIŞI VE KAPİTALİST SİSTEMLE KARŞILAŞTIRILMASI". Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19 / 2 (Aralık 2017): 83-91.