Kişiler ve Kurullar


SAHİBİ

Prof.Dr. Tuğrul KANDEMİR

Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dekanı

(kandemir@aku.edu.tr)

EDİTÖR

Doç.Dr. Gülsüm GÜRLER HAZMAN

(gulsumgurler@hotmail.com)

 EDİTÖR YARDIMCISI

Arş.Gör. Neslihan KARAKUŞ BÜYÜKBEN

(neslihan.karakus@hotmail.com)

Arş.Gör. Atahan DEMİRKOL

(ademirkol@aku.edu.tr)

 YAYIN KURULU

Prof.Dr. Erkan AKAR, Afyon Kocatepe Üniversitesi (TR), akar@aku.edu.tr

Prof.Dr. Selçuk AKÇAY, Afyon Kocatepe Üniversitesi (TR), akcay@aku.edu.tr

Prof.Dr. H. Rıza AŞIKOĞLU, Afyon Kocatepe Üniversitesi (TR), riza@aku.edu.tr

Prof.Dr. İsmail AYDOĞUŞ, Afyon Kocatepe Üniversitesi (TR), aydogus@aku.edu.tr

Prof.Dr. M. Kemalettin ÇONKAR, Afyon Kocatepe Üniversitesi (TR), conkar@aku.edu.tr

Prof.Dr. Erdal DEMİRHAN, Afyon Kocatepe Üniversitesi (TR), demirhan@aku.edu.tr

Prof.Dr. Mustafa FİŞNE, Afyon Kocatepe Üniversitesi (TR), fisne@aku.edu.tr

Prof.Dr. Tuğrul KANDEMİR, Afyon Kocatepe Üniversitesi (TR), kandemir@aku.edu.tr

Prof.Dr. Veysel KULA, Afyon Kocatepe Üniversitesi (TR), kula@aku.edu.tr

Prof.Dr. Şuayıp ÖZDEMİR, Afyon Kocatepe Üniversitesi (TR), sozdemir@aku.edu.tr

Prof.Dr. Belkıs ÖZKARA, Afyon Kocatepe Üniversitesi (TR), bozkara@aku.edu.tr

Prof.Dr. Hatice ÖZUTKU, Afyon Kocatepe Üniversitesi (TR), hozutku@aku.edu.tr

Prof.Dr. İsa SAĞBAŞ, Afyon Kocatepe Üniversitesi (TR), isagbas@hotmail.com

Prof.Dr. Halim SÖZBİLİR, Afyon Kocatepe Üniversitesi (TR), sozbilir@aku.edu.tr

Doç.Dr. Mehmet Emre GÖRGÜLÜ, Afyon Kocatepe Üniversitesi (TR), egorgulu@aku.edu.tr

Doç.Dr. Gülsüm GÜRLER HAZMAN, Afyon Kocatepe Üniversitesi (TR), gulsumgurler@hotmail.com

Doç.Dr. Ethem Kadri PEKTAŞ, Afyon Kocatepe Üniversitesi (TR), pektas@aku.edu.tr

 SEKRETARYA

Arş.Gör. Neslihan KARAKUŞ BÜYÜKBEN, neslihan.karakus@hotmail.com

Arş.Gör. Atahan DEMİRKOL, ademirkol@aku.edu.tr