Kişiler ve Kurullar

SAHİBİ/OWNER

 • Prof.Dr. Tuğrul KANDEMİR (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı)

EDİTÖR/EDITOR

 • Doç.Dr. Ethem Kadri PEKTAŞ

YARDIMCI EDİTÖR/CO-EDITOR

 • Arş.Gör. Atahan DEMİRKOL

YAYIN KURULU/EDITORIAL BOARD

 • Prof.Dr. Erkan AKAR
  Prof.Dr. Selçuk AKÇAY
  Prof.Dr. H. Rıza AŞIKOĞLU
  Prof.Dr. İsmail AYDOĞUŞ
  Prof.Dr. M. Kemalettin ÇONKAR
  Prof.Dr. Erdal DEMİRHAN
  Prof.Dr. Tuğrul KANDEMİR
  Prof.Dr. Veysel KULA
  Prof.Dr. Şuayıp ÖZDEMİR
  Prof.Dr. Belkıs ÖZKARA
  Prof.Dr. Hatice ÖZUTKU
  Prof.Dr. İsa SAĞBAŞ
  Prof.Dr. Halim SÖZBİLİR
  Doç.Dr. Mustafa FİŞNE
  Doç.Dr. Mehmet Emre GÖRGÜLÜ
  Doç.Dr. Gülsüm GÜRLER HAZMAN

SEKRETARYA/SECRETARIAL

 • Arş.Gör. Atahan DEMİRKOL
  Arş.Gör. Durukan AYAN