Kişiler ve Kurullar


SAHİBİ

Prof.Dr. Tuğrul KANDEMİR

Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dekanı

EDİTÖR

Doç.Dr. Gülsüm GÜRLER HAZMAN

 EDİTÖR YARDIMCISI

Arş.Gör. Neslihan KARAKUŞ BÜYÜKBEN

Arş.Gör. Atahan DEMİRKOL

 YAYIN KURULU

Prof.Dr. Erkan AKAR, Afyon Kocatepe Üniversitesi (TR)

Prof.Dr. Selçuk AKÇAY, Afyon Kocatepe Üniversitesi (TR)

Prof.Dr. H. Rıza AŞIKOĞLU, Afyon Kocatepe Üniversitesi (TR)

Prof.Dr. İsmail AYDOĞUŞ, Afyon Kocatepe Üniversitesi (TR)

Prof.Dr. M. Kemalettin ÇONKAR, Afyon Kocatepe Üniversitesi (TR)

Prof.Dr. Erdal DEMİRHAN, Afyon Kocatepe Üniversitesi (TR)

Prof.Dr. Mustafa FİŞNE, Afyon Kocatepe Üniversitesi (TR)

Prof.Dr. Tuğrul KANDEMİR, Afyon Kocatepe Üniversitesi (TR)

Prof.Dr. Veysel KULA, Afyon Kocatepe Üniversitesi (TR)

Prof.Dr. Şuayıp ÖZDEMİR, Afyon Kocatepe Üniversitesi (TR)

Prof.Dr. Belkıs ÖZKARA, Afyon Kocatepe Üniversitesi (TR)

Prof.Dr. Hatice ÖZUTKU, Afyon Kocatepe Üniversitesi (TR)

Prof.Dr. İsa SAĞBAŞ, Afyon Kocatepe Üniversitesi (TR)

Prof.Dr. Halim SÖZBİLİR, Afyon Kocatepe Üniversitesi (TR)

Doç.Dr. Mehmet Emre GÖRGÜLÜ, Afyon Kocatepe Üniversitesi (TR)

Doç.Dr. Gülsüm GÜRLER HAZMAN, Afyon Kocatepe Üniversitesi (TR)

Doç.Dr. Ethem Kadri PEKTAŞ, Afyon Kocatepe Üniversitesi (TR)

 SEKRETARYA

Arş.Gör. Neslihan KARAKUŞ BÜYÜKBEN

Arş.Gör. Atahan DEMİRKOL