Kuramsal Eğitimbilim Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1308-1659 | e-ISSN 1308-1659 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/akukeg
 • Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 23.10.2018 tarihi itibari ile sadece "İngilizce" makale kabul edecektir. Süreci devam etmekte olan makaleler için bir sorun bulunmamaktadır. Kabul almaları durumunda Türkçe yayınlanacaktır.
 • Dergimiz 2019 Ocak itibariyle DRJI ve 2019 Şubat itibariyle Erih PLUS ve Index Copernicus'ta indekslenmeye başlamıştır.
 • Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, Eğitim, Eğitim teknolojisi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Matematik Eğitimi, Fen Bilimleri Eğitimi (Fizik-Kimya-Biyoloji), Fen Bilgisi Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Sosyal Bilimler Eğitimi (Tarih-Coğrafya-Felsefe Grubu), Sosyal Bilgiler Eğitimi, Güzel Sanatlar Eğitimi, Beden Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi, Sağlık Eğitimi ve eğitim ile ilgili alanlardaki kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma makalelerinin, inceleme ve derlemelerin yayınlandığı hakemli, bilimsel ve erişimi ücretsiz online bir dergidir. Dergide daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış çalışmalara yer verilir. Yazar(lar) dergiye gönderdikleri makalenin herhangi bir yerde yayınlanmadığını garanti ederler.
 • Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2008-2011 yılları arasında “Hakemli Dergi” statüsüne uygun; Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanmış, Dergi, 2012 yılından itibaren “Hakemli Dergi” statüsüne uygun; Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört sayı olarak yayımlanmaktadır. Yayın Kurulu kararıyla Özel Sayı olarak da yayımlanabilmektedir. Dergimiz, 2018 yılından itibaren basıma hazır makaleleri baskıdan önce (OnlineFirst/ÖnBaskı) web sitesinde yayınlamayı planlamaktadır.
 • Bu dergi Creative Commons'ın Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası lisansı ile lisanslanan ve 12 Eylül 2012 tarihli "Budapeşte Açık Erişim Girişimi"ni kabul eden ve destekleyen açık erişimli bir dergidir. Dergimiz için herhangi bir makale işlem ve gönderim bedeli bulunmamaktadır.

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi

ISSN 1308-1659 | e-ISSN 1308-1659 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/akukeg
Kapak Resmi

70.146

118.053
 • Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 23.10.2018 tarihi itibari ile sadece "İngilizce" makale kabul edecektir. Süreci devam etmekte olan makaleler için bir sorun bulunmamaktadır. Kabul almaları durumunda Türkçe yayınlanacaktır.
 • Dergimiz 2019 Ocak itibariyle DRJI ve 2019 Şubat itibariyle Erih PLUS ve Index Copernicus'ta indekslenmeye başlamıştır.
 • Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, Eğitim, Eğitim teknolojisi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Matematik Eğitimi, Fen Bilimleri Eğitimi (Fizik-Kimya-Biyoloji), Fen Bilgisi Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Sosyal Bilimler Eğitimi (Tarih-Coğrafya-Felsefe Grubu), Sosyal Bilgiler Eğitimi, Güzel Sanatlar Eğitimi, Beden Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi, Sağlık Eğitimi ve eğitim ile ilgili alanlardaki kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma makalelerinin, inceleme ve derlemelerin yayınlandığı hakemli, bilimsel ve erişimi ücretsiz online bir dergidir. Dergide daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış çalışmalara yer verilir. Yazar(lar) dergiye gönderdikleri makalenin herhangi bir yerde yayınlanmadığını garanti ederler.
 • Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2008-2011 yılları arasında “Hakemli Dergi” statüsüne uygun; Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanmış, Dergi, 2012 yılından itibaren “Hakemli Dergi” statüsüne uygun; Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört sayı olarak yayımlanmaktadır. Yayın Kurulu kararıyla Özel Sayı olarak da yayımlanabilmektedir. Dergimiz, 2018 yılından itibaren basıma hazır makaleleri baskıdan önce (OnlineFirst/ÖnBaskı) web sitesinde yayınlamayı planlamaktadır.
 • Bu dergi Creative Commons'ın Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası lisansı ile lisanslanan ve 12 Eylül 2012 tarihli "Budapeşte Açık Erişim Girişimi"ni kabul eden ve destekleyen açık erişimli bir dergidir. Dergimiz için herhangi bir makale işlem ve gönderim bedeli bulunmamaktadır.

Cilt: 12 Sayı: 1 Son Sayı
Cilt 12 - Sayı 1 - Oca 2019
 1. Eğitim Fakültesi Öğrencileri İle Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumları
  Sayfalar 1 - 15
  Agâh Tuğrul KORUCU, Ertuğrul USTA, Ahmet Naci ÇOKLAR
 2. How do School Children Learn Cyberbullying Perpetration?
  Sayfalar 16 - 27
  İbrahim TANRIKULU
 3. Sınıf Öğretmenlerinin Bilimsel Araştırmaların Sahip Olması Gereken Özelliklere ve Öğretmenin Rolüne Yönelik Görüşleri
  Sayfalar 28 - 46
  Menşure ALKIŞ-KÜÇÜKAYDIN
 4. Matematik Öğretmeni Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Bilgi Gelişimleri
  Sayfalar 47 - 76
  Ömer ŞAHİN, Yasin SOYLU
 5. Örgütsel Politika Algısı Ölçeğinin Okul Örgütleri İçin Türkçe’ ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 77 - 96
  Osman Tayyar ÇELİK, Mehmet ÜSTÜNER
 6. Öğretmen Adaylarının Bilgi Uçurma Tutumları
  Sayfalar 97 - 115
  Kıvanç BOZKUŞ
 7. Öğretmen Adaylarının Programlama Eğitimine Yönelik Görüşleri
  Sayfalar 116 - 134
  Ferhat Kadir PALA, Pınar MIHCI-TÜRKER
 8. Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımları ve Ölçme ve Değerlendirme Tercihleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 135 - 150
  Pınar KARAMAN
 9. Lise Öğrencilerinin Parabol Bilgisini Oluşturma Süreçlerinde Öğretmen Etkisi
  Sayfalar 151 - 184
  Mevhibe KOBAK-DEMİR, Hülya GÜR
 10. Öğretmen Adaylarının Teknopedagojik Eğitim Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenler Ve Öğretmen Öz Yeterlikleri Bağlamında İncelenmesi
  Sayfalar 185 - 204
  Yasemin SAĞLAM-KAYA
 11. Öğretmenlerin Örgütsel Erdemlilik Düzeyleri ile İş Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 205 - 226
  Gökhan KAHVECİ, Saadet BAYRAM, Selda KOTBAŞ
 12. Açık-Düşündürücü Yaklaşıma Dayalı Etkinliklerin Ortaokul Öğrencilerinin Bilimin Doğası Görüşlerine Etkisi
  Sayfalar 227 - 259
  Ertan ÇETİNKAYA
 13. Ortaöğretim Öğretim Programında Biyoloji Konularına Temel Oluşturan Fizik ve Kimya Konularının Ardışıklığının İncelenmesi
  Sayfalar 260 - 273
  Bülent KESKİN, Esra ÖZAY-KÖSE
 14. Öğretmenlerin Mesleki Çalışmalara İlişkin Metaforik Algıları
  Sayfalar 274 - 297
  Yusuf TÜRKER, Türkay Nuri TOK
 15. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim İle İlgili Görüşleri
  Sayfalar 298 - 315
  Mustafa UĞRAŞ, Erdal ZENGİN
 16. Okulöncesi Öğretmen Adayları Anlatıyor: Neden Okulöncesi Öğretmenliği ve Nasıl Bir Çocuk/Çocukluk Tanımı?
  Sayfalar 316 - 341
  Zeynep Berna ERDİLLER-YATMAZ, Ersoy ERDEMİR, Fetiye ERBİL
 17. Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Algılarının Bilim Karikatürleri Aracılığıyla İncelenmesi
  Sayfalar 342 - 368
  Tuba YILDIRIM, Nagihan TANIK-ÖNAL, Uğur BÜYÜK
 18. Lamba Parlaklığı Konusunda Değişkenleri Belirleme ve Kontrol Etmenin Öğretiminde Analoji Kullanımının Etkisi
  Sayfalar 369 - 400
  Gonca HARMAN, Aytekin ÇÖKELEZ