Kuramsal Eğitimbilim Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1308-1659 | e-ISSN 1308-1659 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/akukeg
 • Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 23.10.2018 tarihi itibari ile sadece "İngilizce" makale kabul edecektir. Süreci devam etmekte olan makaleler için bir sorun bulunmamaktadır. Kabul almaları durumunda Türkçe yayınlanacaktır.
 • Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, Eğitim, Eğitim teknolojisi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Matematik Eğitimi, Fen Bilimleri Eğitimi (Fizik-Kimya-Biyoloji), Fen Bilgisi Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Sosyal Bilimler Eğitimi (Tarih-Coğrafya-Felsefe Grubu), Sosyal Bilgiler Eğitimi, Güzel Sanatlar Eğitimi, Beden Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi, Sağlık Eğitimi ve eğitim ile ilgili alanlardaki kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma makalelerinin, inceleme ve derlemelerin yayınlandığı hakemli, bilimsel ve erişimi ücretsiz online bir dergidir. Dergide daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış çalışmalara yer verilir. Yazar(lar) dergiye gönderdikleri makalenin herhangi bir yerde yayınlanmadığını garanti ederler.
 • Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2008-2011 yılları arasında “Hakemli Dergi” statüsüne uygun; Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanmış, Dergi, 2012 yılından itibaren “Hakemli Dergi” statüsüne uygun; Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört sayı olarak yayımlanmaktadır. Yayın Kurulu kararıyla Özel Sayı olarak da yayımlanabilmektedir. Dergimiz, 2018 yılından itibaren basıma hazır makaleleri baskıdan önce (OnlineFirst/ÖnBaskı) web sitesinde yayınlamayı planlamaktadır.
 • Bu dergi Creative Commons'ın Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası lisansı ile lisanslanan ve 12 Eylül 2012 tarihli "Budapeşte Açık Erişim Girişimi"ni kabul eden ve destekleyen açık erişimli bir dergidir. Dergimiz için herhangi bir makale işlem ve gönderim bedeli bulunmamaktadır.

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi

ISSN 1308-1659 | e-ISSN 1308-1659 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/akukeg
Kapak Resmi

58.863

88.707
 • Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 23.10.2018 tarihi itibari ile sadece "İngilizce" makale kabul edecektir. Süreci devam etmekte olan makaleler için bir sorun bulunmamaktadır. Kabul almaları durumunda Türkçe yayınlanacaktır.
 • Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, Eğitim, Eğitim teknolojisi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Matematik Eğitimi, Fen Bilimleri Eğitimi (Fizik-Kimya-Biyoloji), Fen Bilgisi Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Sosyal Bilimler Eğitimi (Tarih-Coğrafya-Felsefe Grubu), Sosyal Bilgiler Eğitimi, Güzel Sanatlar Eğitimi, Beden Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi, Sağlık Eğitimi ve eğitim ile ilgili alanlardaki kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma makalelerinin, inceleme ve derlemelerin yayınlandığı hakemli, bilimsel ve erişimi ücretsiz online bir dergidir. Dergide daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış çalışmalara yer verilir. Yazar(lar) dergiye gönderdikleri makalenin herhangi bir yerde yayınlanmadığını garanti ederler.
 • Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2008-2011 yılları arasında “Hakemli Dergi” statüsüne uygun; Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanmış, Dergi, 2012 yılından itibaren “Hakemli Dergi” statüsüne uygun; Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört sayı olarak yayımlanmaktadır. Yayın Kurulu kararıyla Özel Sayı olarak da yayımlanabilmektedir. Dergimiz, 2018 yılından itibaren basıma hazır makaleleri baskıdan önce (OnlineFirst/ÖnBaskı) web sitesinde yayınlamayı planlamaktadır.
 • Bu dergi Creative Commons'ın Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası lisansı ile lisanslanan ve 12 Eylül 2012 tarihli "Budapeşte Açık Erişim Girişimi"ni kabul eden ve destekleyen açık erişimli bir dergidir. Dergimiz için herhangi bir makale işlem ve gönderim bedeli bulunmamaktadır.

Cilt:11 Sayı:4 Son Sayı
Cilt 11 - Sayı 4 - Eki 2018
 1. Ortaokul Öğrencilerinin 15 Temmuz Darbe Girişimine İlişkin Algıları
  Sayfalar 627 - 645
  Filiz ZAYİMOĞLU ÖZTÜRK
 2. Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşlerine Göre Pazarcık’ta Taşımalı Eğitim Uygulaması
  Sayfalar 646 - 675
  Durdu ÇAVUŞOĞLU, Burhanettin DÖNMEZ
 3. Öğrencilerin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Sitesine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 676 - 692
  Ferhat BAHÇECİ, Burak EFE
 4. Medya Okuryazarlığı Araştırmalarında Eğilimler: Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir İçerik Analizi
  Sayfalar 693 - 717
  Cahit ERDEM
 5. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dijital Öyküleme Sürecine İlişkin Görüşleri ve Algıları
  Sayfalar 718 - 747
  Veysel DEMİRER, Yasemin BAKİ
 6. Okul Yöneticilerinin Yetiştirilmesinde Alternatif Bir Yöntem: Simülasyonlar
  Sayfalar 748 - 771
  Songül KARABATAK, Dönüş ŞENGÜR
 7. Can Podcast Provide Meaningful Input in a Listening and Pronunciation Class?
  Sayfalar 772 - 788
  Arif BAKLA
 8. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ile Akademik Motivasyonları ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 789 - 808
  Rengin ZEMBAT, Ezgi AKŞİN YAVUZ, Hilal İlknur TUNÇELİ, Hilal YILMAZ
 9. The Relationship among Attitude, Anxiety and English Speaking Performance
  Sayfalar 809 - 821
  İbrahim KARAGÖL, Alper BAŞBAY
 10. Sinematografik Anlatıda Hersey- Blanchard Durumsal Liderlik Modelinin Eğitimde Kullanılabilirliği: Koro Filmi
  Sayfalar 822 - 837
  Sezen TOFUR
 11. Öğretmen Yetiştirmede Etkileşimli Tahta Kullanımı: Bir Yıllık Deneyimli Akademisyen ve Öğrenen Görüşleri
  Sayfalar 838 - 859
  Çetin GÜLER, Hayati ÇAVUŞ
 12. Zorunlu İngilizce Hazırlık Programının Değerlendirilmesi: Necmettin Erbakan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Örneği
  Sayfalar 860 - 893
  Özgül BALCI, Selma DURAK-ÜĞÜTEN, Fatih ÇOLAK
 13. Probleme Dayalı Öğrenme Süreci: Mevcut Durum, Sorunlar ve Teknoloji Destekli Çözüm Önerileri
  Sayfalar 894 - 921
  I.İrem BUDAKOĞLU, Özlem COŞKUN, Vildan ÖZEKE
 14. Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Bilişim Teknolojileri Öz-yeterlik Düzeylerinin Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi
  Sayfalar 922 - 943
  Osman Yılmaz KARTAL, Dinçer TEMELLİ, Çavuş ŞAHİN
 15. 2017 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Beceri ve Değerlerinin Anahtar Yetkinlikler Açısından Analizi
  Sayfalar 944 - 972
  Berna OTUZ, Büşra GÖRKAŞ-KAYABAŞI, Gülay EKİCİ
 16. Ortaokul Öğretmenlerinin Müdür Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
  Sayfalar 973 - 1002
  Mehmet KORKMAZ, Mehmet Sabir ÇEVİK
 17. Bireysel Farklılıklar Kapsamında Çevrimiçi Öğrenme Araştırmalarına İlişkin Sistematik Bir Derleme
  Sayfalar 1003 - 1018
  Hale ILGAZ
 18. Lise Öğrencilerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programına Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörler
  Sayfalar 1019 - 1069
  Fatih ÇAKMAK