Kuramsal Eğitimbilim Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1308-1659 | e-ISSN 1308-1659 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/akukeg
 • Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 23.10.2018 tarihi itibari ile sadece "İngilizce" makale kabul edecektir. Süreci devam etmekte olan makaleler için bir sorun bulunmamaktadır. Kabul almaları durumunda Türkçe yayınlanacaktır.
 • Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, Eğitim, Eğitim teknolojisi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Matematik Eğitimi, Fen Bilimleri Eğitimi (Fizik-Kimya-Biyoloji), Fen Bilgisi Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Sosyal Bilimler Eğitimi (Tarih-Coğrafya-Felsefe Grubu), Sosyal Bilgiler Eğitimi, Güzel Sanatlar Eğitimi, Beden Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi, Sağlık Eğitimi ve eğitim ile ilgili alanlardaki kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma makalelerinin, inceleme ve derlemelerin yayınlandığı hakemli, bilimsel ve erişimi ücretsiz online bir dergidir. Dergide daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış çalışmalara yer verilir. Yazar(lar) dergiye gönderdikleri makalenin herhangi bir yerde yayınlanmadığını garanti ederler.
 • Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2008-2011 yılları arasında “Hakemli Dergi” statüsüne uygun; Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanmış, Dergi, 2012 yılından itibaren “Hakemli Dergi” statüsüne uygun; Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört sayı olarak yayımlanmaktadır. Yayın Kurulu kararıyla Özel Sayı olarak da yayımlanabilmektedir. Dergimiz, 2018 yılından itibaren basıma hazır makaleleri baskıdan önce (OnlineFirst/ÖnBaskı) web sitesinde yayınlamayı planlamaktadır.
 • Bu dergi Creative Commons'ın Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası lisansı ile lisanslanan ve 12 Eylül 2012 tarihli "Budapeşte Açık Erişim Girişimi"ni kabul eden ve destekleyen açık erişimli bir dergidir. Dergimiz için herhangi bir makale işlem ve gönderim bedeli bulunmamaktadır.

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi

ISSN 1308-1659 | e-ISSN 1308-1659 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/akukeg
Kapak Resmi

63.335

99.759
 • Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 23.10.2018 tarihi itibari ile sadece "İngilizce" makale kabul edecektir. Süreci devam etmekte olan makaleler için bir sorun bulunmamaktadır. Kabul almaları durumunda Türkçe yayınlanacaktır.
 • Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, Eğitim, Eğitim teknolojisi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Matematik Eğitimi, Fen Bilimleri Eğitimi (Fizik-Kimya-Biyoloji), Fen Bilgisi Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Sosyal Bilimler Eğitimi (Tarih-Coğrafya-Felsefe Grubu), Sosyal Bilgiler Eğitimi, Güzel Sanatlar Eğitimi, Beden Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi, Sağlık Eğitimi ve eğitim ile ilgili alanlardaki kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma makalelerinin, inceleme ve derlemelerin yayınlandığı hakemli, bilimsel ve erişimi ücretsiz online bir dergidir. Dergide daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış çalışmalara yer verilir. Yazar(lar) dergiye gönderdikleri makalenin herhangi bir yerde yayınlanmadığını garanti ederler.
 • Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2008-2011 yılları arasında “Hakemli Dergi” statüsüne uygun; Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanmış, Dergi, 2012 yılından itibaren “Hakemli Dergi” statüsüne uygun; Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört sayı olarak yayımlanmaktadır. Yayın Kurulu kararıyla Özel Sayı olarak da yayımlanabilmektedir. Dergimiz, 2018 yılından itibaren basıma hazır makaleleri baskıdan önce (OnlineFirst/ÖnBaskı) web sitesinde yayınlamayı planlamaktadır.
 • Bu dergi Creative Commons'ın Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası lisansı ile lisanslanan ve 12 Eylül 2012 tarihli "Budapeşte Açık Erişim Girişimi"ni kabul eden ve destekleyen açık erişimli bir dergidir. Dergimiz için herhangi bir makale işlem ve gönderim bedeli bulunmamaktadır.

UBEK-2018 Son Sayı
Sayı - Ara 2018
 1. Ortaokul Fen Bilimleri Ders Kitaplarında Grafik Düzenleyici Kullanımının İncelenmesi
  Sayfalar 1 - 23
  Canan NAKİBOĞLU, Şafak YILDIRIM
 2. Biyoloji Öğretmen Adaylarının Ders Çalışma Becerilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 24 - 40
  Esra ÖZAY-KÖSE, Şeyda GÜL, Mehmet ERKOL
 3. Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlikleri ile Yaşam Doyumları Arasındaki İlişki
  Sayfalar 41 - 60
  Osman Tayyar ÇELİK, Mehmet ÜSTÜNER
 4. Ortaokul Öğrencilerinin Dayanışma Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yoluyla İncelenmesi
  Sayfalar 61 - 80
  Hafize ER-TÜRKÜRESİN, Enis Harun BAŞER, Hasan YAPICI
 5. Fen Bilgisi ve Biyoloji Öğretmenliği Öğrencilerinin Kimyasal Etkileşimler Hakkında Yaptığı Tanımların İncelenmesi
  Sayfalar 81 - 99
  Gamze DOLU, Handan ÜREK
 6. Farklı Meslek Çalışanı Ebeveynlerin Okul Öncesi Öğretmenlerine İlişkin Görüşlerine Nitel Bir Bakış
  Sayfalar 100 - 124
  Bengü TÜRKOĞLU
 7. Çocuklar İçin Girişimcilik Eğilimleri Envanterinin (ÇGEE) Geliştirilmesi
  Sayfalar 125 - 145
  Ramazan YURTSEVEN, Mustafa ERGÜN
 8. Öğretmen Adaylarının Kendini Belirleme (Güvengenlik) Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 146 - 165
  Fatma Betül ŞENOL, Tuğçe AKYOL, Münevver CAN-YAŞAR
 9. Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Kesirlerdeki Bütün-Yarım-Çeyrek Kavramları Hakkındaki Düşüncesi ve Kavramları Açıklamada Kullandığı Matematiksel Temel Beceriler
  Sayfalar 166 - 188
  Nejla GÜREFE, Şeyma ÖZDİL
 10. Pre-service English Teachers' Acceptance and Use of Social Networks for Learning and Teaching Purposes
  Sayfalar 189 - 203
  Hakkı BAĞCI, Cihat ATAR
 11. TIMSS 2015 Matematik Başarısı ile İlgili Bazı Değişkenlerin Cinsiyete Göre Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi
  Sayfalar 204 - 226
  Zafer ERTÜRK, Oya ERDİNÇ-AKAN