Kabul Edilmiş Makaleler

 • Matematik Ağırlıklı STEM ile İlgili Kuramsal Bir Çalışma
  Elif Arıkan 28 Eki 2017
 • ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin problem kurma becerilerinin incelenmesi
  ali çetinkaya, Doç.Dr. Danyal Soybaş 6 Kas 2017
 • Günümüz Sınıflarında Sosyal Bilgilerin Öğretimi: Öğretmenlerin Yöntemleri ve Pedagojik Uygulamaları
  Ilhan Ilter 7 Ara 2017
 • İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Çokkültürlü Eğitime Dayalı Olarak Uygulanan Etkinlikler İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi
  Serkan ASLAN, Birsel AYBEK 11 Ara 2017
 • Üniversite Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımı Durumlarının İncelenmesi
  Ahmet Murat Uzun, Erhan Ünal 26 Ara 2017
 • Sosyal Bilgiler Öğretiminde Müze ve Tarihi Mekân Kullanımının 7. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Algılarına Etkisi: Bir Eylem Araştırması
  Servet Üztemur, Erkan Dinç, İsmail Acun 14 Oca 2018
 • Farklı Kültürel Değerlere Sahip Öğrencilerin Çokkültürlü Vatandaşlık Algı Ve Farkındalıkları
  seyfettin arslan, hamza arslan 15 Oca 2018