Year 2010, Volume 3, Issue 2, Pages 135 - 147 2010-12-01

Öğretmen Adaylarının Empatik Becerileri İle Problem Çözme Becerileri
Prospective Teachers’ Problem Solving Skills and Emphatic Skills

Salih Zeki Genç [1] , Temel Kalafat [2]

415 558

Araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının empatik eğilimleri ve problem çözme becerilerinin farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmaya Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesinin farklı bölümlerinde öğrenim gören 360 öğretmen adayı katılımcı olarak alınmıştır. Verilerin toplanması amacıyla, Problem Çözme Envanteri (Heppner ve Peterson, 1982) ile Empatik Eğilim Ölçeği (Dökmen, 1988) kullanılmıştır. Problem Çözme Envanteri Türkçe’ye Şahin, Şahin ve Heppner (1993) tarafından uyarlanmıştır. Verilerin analizinde, t test ve Anova istatiksel analiz teknikleri kullanılmıştır. Sonuçlar, öğretmen adaylarının cinsiyetlerine ve bölümlerinin öğretim biçimlerine (birinci öğretim ve ikinci öğretim) göre empatik beceri ile ilgili görüşleri arasında farklılık olduğunu, öğrenim gördükleri sınıflara, anabilim dallarına, annelerinin ve babalarının öğrenim düzeylerine göre ise empatik becerileri arasında farklılık olmadığını göstermektedir. Diğer taraftan, problem çözme becerileriyle ilgili olarak da, öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri sınıflara, anabilim dallarına ve babalarının öğrenim düzeylerine göre problem çözme becerileri ile ilgili algıları arasında farklılığın olduğu; cinsiyet, bölümlerinin öğretim biçimlerine (birinci öğretim ve ikinci öğretim) ve annelerinin öğrenim düzeylerine göre ise farklılığın olmadığı ortaya konulmuştur.
The main purpose of this study is to examine prospective teachers’ problem solving skills and emphatic skills according to different variables. Randomly assigned 360 students from Çanakkale Onsekiz Mart University in Turkey were taken as participants. Emphatic Inclination Scale (Dökmen, 1988) and Problem Solving Inventory (Heppner ve Peterson (1982) which was adapted to Turkish language by Sahin, Sahin and Heppner (1993) were used in data collection. Data were analyzed by t test and One Way Anova statistical methods. Results reveal that there are differences between prospective teachers’ empathic inclinations according to sex and types of course program (daytime course program or evening course program) and there is no difference between their problem solving skills according to grade level, study deparment, parents’ educational attainment. Moreover, the differences between prospective teachers’ problem solving skills according to grade level, study department, fathers’ educational attainment were found and no differences between prospective teachers’ problem solving skills according to sex, type of course program (daytime course program or evening course program) was found.
Subjects
Other ID JA25VE33RN
Journal Section Articles
Authors

Author: Salih Zeki Genç

Author: Temel Kalafat

Bibtex @ { akukeg313984, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2010}, volume = {3}, pages = {135 - 147}, doi = {}, title = {Öğretmen Adaylarının Empatik Becerileri İle Problem Çözme Becerileri}, key = {cite}, author = {Genç, Salih Zeki and Kalafat, Temel} }
APA Genç, S , Kalafat, T . (2010). Öğretmen Adaylarının Empatik Becerileri İle Problem Çözme Becerileri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 3 (2), 135-147. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/akukeg/issue/29341/313984
MLA Genç, S , Kalafat, T . "Öğretmen Adaylarının Empatik Becerileri İle Problem Çözme Becerileri". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 3 (2010): 135-147 <http://dergipark.gov.tr/akukeg/issue/29341/313984>
Chicago Genç, S , Kalafat, T . "Öğretmen Adaylarının Empatik Becerileri İle Problem Çözme Becerileri". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 3 (2010): 135-147
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Empatik Becerileri İle Problem Çözme Becerileri AU - Salih Zeki Genç , Temel Kalafat Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 135 EP - 147 VL - 3 IS - 2 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Theoretical Educational Science Öğretmen Adaylarının Empatik Becerileri İle Problem Çözme Becerileri %A Salih Zeki Genç , Temel Kalafat %T Öğretmen Adaylarının Empatik Becerileri İle Problem Çözme Becerileri %D 2010 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Genç, Salih Zeki , Kalafat, Temel . "Öğretmen Adaylarının Empatik Becerileri İle Problem Çözme Becerileri". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 3 / 2 (December 2010): 135-147.