Yıl 2014, Cilt 7, Sayı 1, Sayfalar 1 - 15 2014-03-01

Öğrenme Stilleri ve Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutumlar Üzerine Bir Araştırma
A Research on Students’ Learning Styles and Their Attitudes toward Science and Technology

Beyza Karadeniz Bayrak [1]

60 94

İlköğretim öğrencilerinin sahip oldukları öğrenme stillerinin ve fen ve teknoloji dersine ilişkin tutumlarının incelendiği betimsel nitelikteki bu araştırma, İstanbul ili Kadıköy ilçesinde bir ilköğretim okulunda 444 ilköğretim ikinci kademe öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara Grasha (1994) tarafından geliştirilen “Öğrenci Öğrenme Stilleri Ölçeği” ve Nuhoğlu (2008) tarafından geliştirilen “Fen ve Teknoloji Dersi Tutum Ölçeği” uygulanmıştır. Toplanan verilerin çözümlenmesinde, öğrenme stillerinin belirlenmesinde frekans (f) ve yüzde (%) dağılımları, t testi, ki-kare testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Bulgulara dayalı olarak çalışmaya katılan tüm öğrencilerin öğrenme stillerinin cinsiyetlerine göre anlamlı düzeyde farklı olduğu (p < 0,05) söylenebilir. Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutum ölçeğinden aldıkları puanların ortalamaları arasında cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık bulunmadığı belirlenmiştir. Ayrıca, öğrencilerin fen ve teknoloji dersine yönelik tutumları ile öğrenme stilleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır
This descriptive research which analyzes the relationship between learning styles and attitudes toward the science and technology course was conducted with 444 primary school students in Istanbul. “The Learning Styles Inventory” developed by Grasha (1996) and “The Attitude Scale of the Science and Technology Course” developed by Nuhoğlu (2008) were administered. Data on students’ learning styles were analyzed through frequencies (f) and percentages (%). Chi-square test, t test and one-way analysis of variance were also used. According to the results of the study, it was found out that there was a significant difference between students’ learning styles and their gender (p < 0.05), but there was not a significant difference between students’ attitudes and their gender. Moreover, it was found out that there was no relationship between students’ learning styles and their attitudes toward the science and technology course.
Konular
Diğer ID JA49DJ45CF
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Beyza Karadeniz Bayrak

Bibtex @ { akukeg314084, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {7}, pages = {1 - 15}, doi = {}, title = {Öğrenme Stilleri ve Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutumlar Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Bayrak, Beyza Karadeniz} }
APA Bayrak, B . (2014). Öğrenme Stilleri ve Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutumlar Üzerine Bir Araştırma. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 7 (1), 1-15. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/akukeg/issue/29352/314084
MLA Bayrak, B . "Öğrenme Stilleri ve Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutumlar Üzerine Bir Araştırma". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 7 (2014): 1-15 <http://dergipark.gov.tr/akukeg/issue/29352/314084>
Chicago Bayrak, B . "Öğrenme Stilleri ve Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutumlar Üzerine Bir Araştırma". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 7 (2014): 1-15
RIS TY - JOUR T1 - Öğrenme Stilleri ve Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutumlar Üzerine Bir Araştırma AU - Beyza Karadeniz Bayrak Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 15 VL - 7 IS - 1 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi Öğrenme Stilleri ve Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutumlar Üzerine Bir Araştırma %A Beyza Karadeniz Bayrak %T Öğrenme Stilleri ve Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutumlar Üzerine Bir Araştırma %D 2014 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD Bayrak, Beyza Karadeniz . "Öğrenme Stilleri ve Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutumlar Üzerine Bir Araştırma". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 7 / 1 (Mart 2014): 1-15.