Yıl 2015, Cilt 8, Sayı 3, Sayfalar 380 - 396 2015-09-01

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sosyal Becerileri ve İnternet Bağımlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Examination of the Relationship Between the Social Skills and Internet Addiction of Preschool Teachers

Hülya Gülay OGELMAN [1] , Özlem KÖRÜKÇÜ [2] , Hande GÜNGÖR [3] , Gökhan KÖRÜKÇÜ [4]

141 185

Bu araştırmada, okul öncesi öğretmenlerinin sosyal becerilerinin, internet bağımlılıkları üzerindeki yordayıcı etkisi incelenmiştir. Araştırmanın örneklem grubunu, Denizli il Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokulların anasınıflarında, bağımsız anaokullarında ve uygulama anaokullarında görev yapan 150 okul öncesi eğitim öğretmeni oluşturmuştur. Veri toplama araçları olarak, Riggio tarafından 1986 yılında geliştirilen ve Yüksel (1998) tarafından Türkçe'ye uyarlanan, Sosyal Beceri Envanteri (SBE); Young (1996) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye uyarlama çalışması Bayraktar tarafından 2001 yılında yapılan İnternet Bağımlılığı Ölçeği (İBÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizinde Basit Doğrusal Regresyon analizinden faydalanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin sosyal becerileri ile internet bağımlılıkları arasında olumsuz yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin sosyal duyarlılık, sosyal kontrol, duyuşsal kontrol ve duyuşsal anlatımcılık becerileri internet bağımlılıklarını anlamlı biçimde yordamaktadır. Sosyal anlatımcılık ve duyuşsal duyarlık becerileri ise internet bağımlılıklarını anlamlı düzeyde yordamamaktadır.
The purpose of this study is to reveal whether social skill levels of preschool teachers have a predictor effect on the internet addiction or not. The sample group of the study consists of 150 teachers rendering service in kindergarten classes at primary schools of Denizli Provincial Directorate for National Education, as well as independent kindergartens and practice kindergartens. In the study, Social Skills Inventory (SSI) was used to measure the social skill levels of teachers and Internet Addiction Scale (IAS) was used to measure their internet addiction. According to results, there is a significant relationship between the internet addiction levels of teachers and all the subscale levels of social skills. According to this result, as level of one of the subscales of social skills increases, the internet addiction decreases and as the social skill level decreases, the internet addiction level increases. In addition, the internet addictions of preschool teachers are predicted by the social sensitivity skills, which are among the social skills, at most. They are followed by social control, emotional control and emotional expressivity.
Konular
Diğer ID JA29BU66DF
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hülya Gülay OGELMAN

Yazar: Özlem KÖRÜKÇÜ

Yazar: Hande GÜNGÖR

Yazar: Gökhan KÖRÜKÇÜ

Bibtex @ { akukeg314140, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {8}, pages = {380 - 396}, doi = {}, title = {Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sosyal Becerileri ve İnternet Bağımlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {KÖRÜKÇÜ, Özlem and OGELMAN, Hülya Gülay and GÜNGÖR, Hande and KÖRÜKÇÜ, Gökhan} }
APA OGELMAN, H , KÖRÜKÇÜ, Ö , GÜNGÖR, H , KÖRÜKÇÜ, G . (2015). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sosyal Becerileri ve İnternet Bağımlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 8 (3), 380-396. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/akukeg/issue/29358/314140
MLA OGELMAN, H , KÖRÜKÇÜ, Ö , GÜNGÖR, H , KÖRÜKÇÜ, G . "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sosyal Becerileri ve İnternet Bağımlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 8 (2015): 380-396 <http://dergipark.gov.tr/akukeg/issue/29358/314140>
Chicago OGELMAN, H , KÖRÜKÇÜ, Ö , GÜNGÖR, H , KÖRÜKÇÜ, G . "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sosyal Becerileri ve İnternet Bağımlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 8 (2015): 380-396
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sosyal Becerileri ve İnternet Bağımlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi AU - Hülya Gülay OGELMAN , Özlem KÖRÜKÇÜ , Hande GÜNGÖR , Gökhan KÖRÜKÇÜ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 380 EP - 396 VL - 8 IS - 3 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sosyal Becerileri ve İnternet Bağımlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %A Hülya Gülay OGELMAN , Özlem KÖRÜKÇÜ , Hande GÜNGÖR , Gökhan KÖRÜKÇÜ %T Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sosyal Becerileri ve İnternet Bağımlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %D 2015 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 8 %N 3 %R %U
ISNAD OGELMAN, Hülya Gülay , KÖRÜKÇÜ, Özlem , GÜNGÖR, Hande , KÖRÜKÇÜ, Gökhan . "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sosyal Becerileri ve İnternet Bağımlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 8 / 3 (Eylül 2015): 380-396.