Yıl 2018, Cilt 11, Sayı 2, Sayfalar 342 - 356 2018-03-12

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Etkin Katılımlı Ders Dışı Etkinliklerin Öğrenci Motivasyonuna Etkisi
The Effect of Extra-Curricular Activities with Active Participation on the Student Motivation in Teaching Turkish to the Foreigners

Mehmet SAYDAM [1] , Önder ÇANGAL [2]

215 452

Dil öğretiminde kalıcı öğrenmeyi sağlayan birçok yöntem ve teknik vardır. Yaparak yaşayarak öğrenme, dil öğretim sürecinde öğrenciyi merkeze alan, öğrenme sürecini birçok duyu organıyla gerçekleştiren, öğrencilere üst düzey bilişsel özellikler kazandıran, sınıf içi ve sınıf dışı ortamlarda gerçekleştirilebilecek olan bir modeldir. Bu araştırmanın amacı yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin, sınıf içerinde öğrenmiş oldukları yapıları yaparak yaşayarak öğrenme modeli çerçevesinde okutman tarafından düzenlenmiş alan gezileriyle çeşitli ortamlarda kullanabilmesini sağlamak ve bu gezilerin öğrencilerin motivasyonuna etkisini tespit etmektir. Araştırmanın temelini, A1 seviyesi sonunda okutman rehberliğinde gerçekleştirilen alan gezisi oluşturmaktadır. Gezi sırasında öğrencilere derste öğrenmiş oldukları yapılar, doğal çevreye uygun olarak sorulmuş ve onlardan cevap istenmiştir. Çalışmada yer alan dil bilgisi yapıları, öğrenci seviyesine uygun olarak “Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti” A1 seviyesinden seçilmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasıyla gerçekleştirilen bu araştırmada, çalışma grubunu Yunus Emre Enstitüsü Saraybosna Türk Kültür Merkezi A1 seviyesi öğrencileri oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak öğrencilere dağıtılan açık uçlu sorular, okutman gözlem formu ve öğrenci görüşleri kullanılmış; veri toplama araçlarından hareketle sonuçlara ulaşılmıştır. 

There are a lot of methods and techniques that yield permanent learning in teaching language. Learning through living is a student-centred model which can be carried out in and outside the classroom settings and which enables learners to gain high - order cognitive skills with more than one sense organ in the language teaching process. The aim of this research is to make the students learning Turkish as a foreign language to use the structures that they have learned inside the classroom in the different settings thanks to the field trips organized by the instructor in the scope of learning through living model and to analyse the effect of these field trips on the student motivations. The basis of the study is to organize field trips to be carried out under the guidance of the instructor at the end of A1 level. During the field trip, the questions about the structures that the students learned in the class were asked to the students in accordance with the natural environment. The grammar structures taken into the study were chosen from “Yedi İklim Turkish Learning Set-A1 Level. Of the qualitative research methods, the case study model was used in the research and the study group consisted of the A1 level-students from Yunus Emre Institute, Sarajevo Turkish Culture Centre.  The data collections tools included the open-ended questions, the instructor observation form and the students opinions and the conclusions were reached thanks to these tools.

 • Berberoğlu, E. O. & Uygun, S. (2013). Sınıf dışı eğitimin dünyadaki ve Türkiye’deki gelişiminin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 32-42.
 • Bülbül, M. (2001). Yabancı dil öğretiminde yöntem sorununa özgün bir bakış. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Dil Edinimi Özel Sayısı, 5, 182-190.
 • Çangal, Ö. (2012). Yabancılara Türkçe öğretiminde kültür taşıyıcısı olarak türküler. Gazi Üniversitesi Türkçe Araştırmaları Akademik Öğrenci Dergisi, 2(2), 9-20.
 • Çangal, Ö. (2013). Yabancılara Türkçe öğretiminde dil ihtiyaç analizi: Bosna-Hersek örneği (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Demirel, Ö., Seferoğlu, S. S. & Yağcı, E. (2002). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. (Genişletilmiş 2. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Duman, G. B. (2013). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde materyal geliştirme ve materyallerin etkin kullanımı. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(2), 1-8.
 • Erentay, N. & Erdoğan, M. (2009). 22 adımda doğa eğitimi. Ankara: ODTÜ Yayıncılık. Karadoğan, S. (2016). Eğitimde sınıf-okul dışı öğrenme uygulamaları ve yaşanan sorunlar. R. Aksu (Ed.), Türkiye’de Eğitim Sorunlarına Yönelik Akademik Değerlendirmeler ve Çözüm Önerileri I, (ss. 47-84). Ankara: Maya Akademi.
 • Kassas, M. (2002). Environmental education: biodiversity. The Environmentalist, 22, 345- 351.
 • Kaya, Z. (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. (2. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Köksal, D. & Varışoğlu, B. (2014). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi kuramlar, yaklaşımlar, etkinlikler. Ankara: PegemA yayıncılık.
 • Sencer, M. & Sencer, Y. (1978). Toplumsal araştırmalarda yöntembilim. Ankara: Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü.
 • Şahin, F. (2000). Okul öncesinde fen bilgisi öğretimi. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
 • Tosun, N. (2006). Bilgisayar destekli ve bilgisayar temelli öğretim yöntemlerinin, öğrencilerin bilgisayar dersi başarısı ve bilgisayar kullanım tutumlarına etkisi: “Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği” (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne.
 • Tsai, J. T. (2006). The identification of the components for an outdoor education curriculum in Taiwan (PhD Thesis). Indiana University, USA.
 • Uzuntaş, A. & Yıldız, C. (2017). Dil öğretiminde yaklaşımlar, yöntemler, strateji ve teknikler. C. Yıldız, D. Melanlıoğlu, H. Develi, İ. Gültekin ve M. Balcı (Ed.), Uygulamalı Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi el kitabı I. (ss. 205-240). İstanbul: Kesit Yayıncılık.
 • Yeşilyurt, E. (2011). Yapılandırmacı öğrenme temelli bir öğretim programının oluşturulmasına ilişkin öğretmen adaylarının görüşlerinin değerlendirilmesi. Turkish Studies, 6(4), 865-885.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Nitel araştırma yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınevi.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mehmet SAYDAM
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8560-3526
Yazar: Önder ÇANGAL (Sorumlu Yazar)
Kurum: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { akukeg384971, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {342 - 356}, doi = {10.30831/akukeg.384971}, title = {Yabancılara Türkçe Öğretiminde Etkin Katılımlı Ders Dışı Etkinliklerin Öğrenci Motivasyonuna Etkisi}, key = {cite}, author = {SAYDAM, Mehmet and ÇANGAL, Önder} }
APA SAYDAM, M , ÇANGAL, Ö . (2018). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Etkin Katılımlı Ders Dışı Etkinliklerin Öğrenci Motivasyonuna Etkisi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11 (2), 342-356. DOI: 10.30831/akukeg.384971
MLA SAYDAM, M , ÇANGAL, Ö . "Yabancılara Türkçe Öğretiminde Etkin Katılımlı Ders Dışı Etkinliklerin Öğrenci Motivasyonuna Etkisi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 11 (2018): 342-356 <http://dergipark.gov.tr/akukeg/issue/35951/384971>
Chicago SAYDAM, M , ÇANGAL, Ö . "Yabancılara Türkçe Öğretiminde Etkin Katılımlı Ders Dışı Etkinliklerin Öğrenci Motivasyonuna Etkisi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 11 (2018): 342-356
RIS TY - JOUR T1 - Yabancılara Türkçe Öğretiminde Etkin Katılımlı Ders Dışı Etkinliklerin Öğrenci Motivasyonuna Etkisi AU - Mehmet SAYDAM , Önder ÇANGAL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30831/akukeg.384971 DO - 10.30831/akukeg.384971 T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 342 EP - 356 VL - 11 IS - 2 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - doi: 10.30831/akukeg.384971 UR - http://dx.doi.org/10.30831/akukeg.384971 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi Yabancılara Türkçe Öğretiminde Etkin Katılımlı Ders Dışı Etkinliklerin Öğrenci Motivasyonuna Etkisi %A Mehmet SAYDAM , Önder ÇANGAL %T Yabancılara Türkçe Öğretiminde Etkin Katılımlı Ders Dışı Etkinliklerin Öğrenci Motivasyonuna Etkisi %D 2018 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 11 %N 2 %R doi: 10.30831/akukeg.384971 %U 10.30831/akukeg.384971
ISNAD SAYDAM, Mehmet , ÇANGAL, Önder . "Yabancılara Türkçe Öğretiminde Etkin Katılımlı Ders Dışı Etkinliklerin Öğrenci Motivasyonuna Etkisi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 11 / 2 (Mart 2018): 342-356. http://dx.doi.org/10.30831/akukeg.384971