Yıl 2018, Cilt 11, Sayı 2, Sayfalar 201 - 228 2018-04-06

Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursiyerleri Sınavının Simülatif Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test Uygulaması
Simulative Computerized Adaptive Motor Vehicle Driving License Exam Test Administration

Recep GÜR [1] , Ersoy KARABAY [2]

230 434

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı’nın Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test uygulaması ile kâğıt kalem test yönteminin simülatif olarak karşılaştırılmasının amaçlandığı bu çalışma temel araştırma modelindedir. Araştırmanın evrenini 23.10.2010 ve 12.02.2011 tarihlerinde yapılan B sertifika türü sürücü sınavına katılan adaylar; örneklemini ise bu adaylar arasından tesadüfi olarak seçilen 5000’er aday oluşturmaktadır. Verilerin analizinde XCalibre 4.2 ve CATSim programlarından yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı kağıt kalem testinde adaylara 50 madde uygulanmakta iken, simülatif Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test uygulaması sonucunda adaylara minimum 27, maksimum 50 ve ortalama 32.52 madde uygulanmıştır. Dolayısıyla yetenek kestirimi için, simülatif BOBUT uygulamasında adaylara uygulanan ortalama madde sayısı bakımından, Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı kâğıt kalem testindeki madde sayısına göre %34.96 oranında ekonomiklik sağlanmıştır. Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı’nın simülatif Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test uygulaması ile kağıt kalem testi uygulamasından elde edilen yetenek düzeyleri arasında (r=.94, p<.01) elde edilmesi uygulamaların benzer yetenek kestiriminde bulunduğunu göstermektedir.
The aim of this study is to compare simulatively administration of Motor Vehicle Driving Trainees Exam Test as computerized adaptive test [CAT] with paper-pencil test method. This study is conducted by using basic research model. Research population consists of the candidates that attended B type certificate exam at October 23rd, 2010 and February 12nd, 2011, and research sample consists of 5000 candidates being chosen randomly among those candidates. Data analysis is done via XCalibre 4.2 and CATSim programs. It is found in the study that 50 items are applied to candidates in Motor Vehicle Driving Trainees paper-pencil test while minimum 27, maximum 50 and mean 32.52 items are applied simulative computerized adaptive Motor Vehicle Driving Trainees Exam test. When it is considered that in paper-pencil test each candidate encounters 50 items, it is found that candidates encounter less item at the rate of 34.96% in simulative computerized adaptive Motor Vehicle Driving Trainees Exam test in compare with paper –pencil test application. Theta levels being estimated in Motor Vehicle Driving Trainees Exam Test between CAT and paper-pencil test is r=.94, p<01. This shows that these applications estimate similar theta levels.
 • Bulut, O. & Kan, A. (2012) Application of computerized adaptive testing to entrance examination for graduate studies in Turkey. Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational Research, 49, 61-80.
 • Cömert, M. (2008). Bireye uyarlanmış bilgisayar destekli ölçme ve değerlendirme yazılımı geliştirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
 • De Ayala, R. J. (2009). The theory and practice of item response theory. NY: The Guildford Press.
 • Embretson, S.E. & Reise, S.P. (2000). Item response theory for psychologists. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Evans, J. J. (2010). Comparability of examinee proficiency scories on computer adaptive tests using real and simulated data (Unpublished doctoral dissertation). The State University of New Jersey, USA.
 • Güler, K. (2010). Türkiye’deki sürücü eğitimi ve sınav sistemlerinin diğer ülkelerle karşılaştırılması ve yeni bir model önerisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Hambleton, R. K. & Swaminathan, H. (1985). Item response teory: principles and applications. USA: Kluwer Nijhoff Publishing.
 • Hambleton, R. K., Swaminathan, H. & Rogers, H. J. (1991). Fundamentals of item response theory. California: Sage Publications Inc. İnal, K. (2014). Türkiye’de trafik güvenliği eğitiminin bütünlüklü değerlendirilmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • İşeri, A. I. (2002). Assessment of students' mathematics achievement through computer adaptive testing procedures (Unpublished doctoral dissertation). Middle East Technical University, Ankara.
 • Kalender, İ. (2011). Effects of different computerized adaptive testing strategies on recovery of ability (Yayınlanmamış doktora tezi). Middle East Technical University, Ankara.
 • Kaptan, F. (1993). Yetenek kestiriminde adaptive (bireyselleştirilmiş) test uygulaması ile geleneksel kâğıt-kalem testi uygulamasının karşılaştırılması (Yayınlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel.
 • Kaskatı, O. T. (2011). Rasch modelleri kullanarak romatoid artirit hastaları özürlülük değerlendirimi için bilgisayar uyarlamalı test yöntemi geliştirilmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Kezer, F. (2014). Bilgisayar ortamında bireye uyarlanmış test stratejilerinin karşılaştırılması. Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi Uluslararası E-Dergi, 4(1), 143-174.
 • Leech, N. L., Barrett, K.C. & Morgan, G. A. (2005). Spss for intermediate statistics: Use and interpretation. London: Lawrence Erkbaum Associates Inc.
 • Lord, F. M. (1980). Applications of item response theory to practical testing problems. New Jersey: N.J. Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
 • Magis, D. & Raîche, G. (2012). Random generation of response patterns under computerized adaptive testing with the R package catR. Journal of Statistical Software, 48(8), 1-31.
 • MEB (2014a). Motorlu taşıt sürücü adayları sınavı e-kılavuzu. http://www.meb.gov.tr/sinavlar/dokumanlar/2014/kilavuz/mtsat_klvz_2014.pdf adresinden 29.10.2014 tarihinde alınmıştır.
 • MEB (2014b). Motorlu taşıt sürücü kursiyerleri sınavı e-kılavuzu. http://www.meb.gov.tr/meb_sinavindex.php?KATEGORI=10-11-12-24&B=2 adresinden 15.12.2014 tarihinde alınmıştır.
 • Özdemir, S. (2010). Türkiye’de örgün eğitim sistemi içerisinde trafik eğitiminin durumu: Avrupa ve dünya ülkeleri ışığında geliştirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Öztuna, D. (2008). Kas-iskelet sistemi sorunlarının özürlülük değerlendiriminde bilgisayar uyarlamalı test yönteminin uygulanması. (Yayınlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Payam, M. M. (2012). İlk ve ortaöğretim okullarında trafik eğitiminde temel sorunlar: Siirt ili örneği (Yayınlanmamış doktora tezi). Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Russo, A. (2002). Mixing tecnology and testing: Computer-based assessments lend flexibility, quick turnaround and lower costs, supporters say. School Administrator.
 • Segall, D. O. (2003). Computerized adaptive testing. Encyclopedia of social measurement. http://www.academicpress.com/refer/measure/ adresinden 16.12.2014 tarihinde alınmıştır.
 • Selbes, C. (2008). Türkiye’de sürücü eğitimi müfredat programı ile sürücü belgesi alma prosedürünün Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılaştırılması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Trotter, A. (2001). Testing computerized exam. Education week, 20(37), 30-35. http://www.edweek.org/ew/ewstory.cmf?slug=37online.h20,.adresinden 18.12.2014 tarihinde alınmıştır.
 • Veldkamp, B. P. & Linden, W. J. (2010). Designing item pools for adaptive testing. Linden W. J. & Glas C.A.W. (Eds.) Elements of adaptive testing. New York:Springer.
 • Vursavaş, F. (2004). Sürücü eğitim programının değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Web:http://berlin.angloinfo.com/information/transport/driving-licences/the-driving-test adresinden 18.12.2014 tarihinde alınmıştır.
 • Web:https://www.expat-finland.com/living_in_finland/driving.html adresinden 18.12.2014 tarihinde alınmıştır.
 • Web:https://www.gov.uk/driving-theory-test adresinden 18.12.2014 tarihinde alınmıştır.
 • Web:http://italy.angloinfo.com/transport/driving-licences/getting-a-licence adresinden 18.12.2014 tarihinde alınmıştır.
 • Web:http://www.rms.nsw.gov.au/documents/roads/licence/road_users_handbookenglish.pdf adresinden 18.12.2014 tarihinde alınmıştır.
 • Weiss, D.J. (1985). Adaptive testing by computer. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 53(6), 774-789.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayımlanma Tarihi Nisan 2018
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Recep GÜR
Kurum: Erzincan University

Yazar: Ersoy KARABAY (Sorumlu Yazar)
Kurum: Hasan Kalyoncu University

Bibtex @araştırma makalesi { akukeg395252, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {201 - 228}, doi = {10.30831/akukeg.395252}, title = {Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursiyerleri Sınavının Simülatif Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test Uygulaması}, key = {cite}, author = {GÜR, Recep and KARABAY, Ersoy} }
APA GÜR, R , KARABAY, E . (2018). Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursiyerleri Sınavının Simülatif Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test Uygulaması. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11 (2), 201-228. DOI: 10.30831/akukeg.395252
MLA GÜR, R , KARABAY, E . "Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursiyerleri Sınavının Simülatif Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test Uygulaması". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 11 (2018): 201-228 <http://dergipark.gov.tr/akukeg/issue/35951/395252>
Chicago GÜR, R , KARABAY, E . "Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursiyerleri Sınavının Simülatif Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test Uygulaması". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 11 (2018): 201-228
RIS TY - JOUR T1 - Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursiyerleri Sınavının Simülatif Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test Uygulaması AU - Recep GÜR , Ersoy KARABAY Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30831/akukeg.395252 DO - 10.30831/akukeg.395252 T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 201 EP - 228 VL - 11 IS - 2 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - doi: 10.30831/akukeg.395252 UR - http://dx.doi.org/10.30831/akukeg.395252 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursiyerleri Sınavının Simülatif Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test Uygulaması %A Recep GÜR , Ersoy KARABAY %T Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursiyerleri Sınavının Simülatif Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test Uygulaması %D 2018 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 11 %N 2 %R doi: 10.30831/akukeg.395252 %U 10.30831/akukeg.395252
ISNAD GÜR, Recep , KARABAY, Ersoy . "Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursiyerleri Sınavının Simülatif Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test Uygulaması". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 11 / 2 (Nisan 2018): 201-228. http://dx.doi.org/10.30831/akukeg.395252