Yıl 2018, Cilt 11, Sayı 3, Sayfalar 507 - 521 2018-07-03

Student Opinions on Application of Mobile QuizGame Used in Graphic and Animation 1
Grafik ve Animasyon 1 Dersinde Kullanılan Mobil QuizGame Uygulamasına Yönelik Öğrenci Görüşleri

Mehmet İsmail SOLMAZ [1] , Ali Kemal UĞUR [2] , Mesut ÖZONUR [3]

117 189

New strategies regarding teaching and learning are being searched to increase student motivation in the education system due to the unwillingness of students. New generation students have expectations and experiences regarding education.  In order to increase intrinsic motivation and participation of students in class the use of gamification, a new trend in education, is rapidly increasing. There is not much covered about student opinions regarding gamification in all the research carried out so far. The purpose of this research is to specify the student opinions about the Quizgame application. The method of research is a descriptive survey model. The participants are students in Çukurova University Adana Vocational School of Higher Education who are members of Computer Programming 1st grade. The data collecting tool in the research was a tool developed as a five point likert form with the help of the literature. In the data analysis frequency and mean values were given. During the implementation the application was downloaded to the students’ mobile devices and user accounts were created. Besides questions about the course, questions about general knowledge were added to the application. When the findings regarding the scope of the research were assessed, it is determined that the students expressed opinions in the favor of the software used. They also expressed suggestions stating the software to be used in other courses.

Oyunların doğası gereği oyunculara sundukları rekabet, seviye atlama ve ödül sistemleri gibi dış motivasyon kaynakları oyuncular tarafından içselleştirilerek bağımlılığa neden olmaktadır. Bu dış motivasyon kaynağından yararlanarak mobil oyun oynama alışkanlığının en yaygın olduğu genç bireylerin eğitiminde kullanılacak eğitim amaçlı hazırlanan oyunlar önemli bir avantaj sağlayacaktır. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı uygulamayı kullanan öğrencilerin yazılıma ilişkin görüşlerini ortaya çıkarmaktır.Araştırmanın yöntemi öğrenci görüşlerini ortaya koymayı hedefleyen tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu Çukurova Üniversitesi Adana Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Grafik ve Animasyon 1 dersine kayıtlı 1. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Veriler, öğrenci görüşlerini belirlemek amacıyla literatürden yararlanılarak beşli likert olarak geliştirilen form aracılığıyla toplanmıştır. Veri analizinde frekans ve ortalama değerleri verilmiştir. Uygulama sürecinde, çalışma grubunun mobil cihazlarda kullanabilecekleri uygulamanın yüklenmesi sağlanmış ve kullanıcı hesapları oluşturulmuştur. Uygulamada ders ile ilgili seçilen soruların yanı sıra genel kültür soruları da kullanılmıştır.Araştırma kapsamında elde edilen bulgulara dayalı olarak, öğrenciler kullanılan yazılım hakkında olumlu görüşler bildirmişlerdir. Ayrıca diğer derslerde de kullanılması şeklinde önerilerde sunmuşlardır.

 • Ar, N. A. (2016). Oyunlaştırmayla Öğrenmenin Meslek Lisesi Öğrencilerinin Akademik Başarı ve Öğrenme Stratejileri Kullanımı Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi.
 • Bozkurt, A. & Genç Kumtepe, E. (2014). Oyunlaştırma, Oyun Felsefesi ve Eğitim: Gamification. Akademik Bilişim 14 Konferansı, Mersin. De-Marcos, L., Domínguez, A., Saenz-de-Navarrete, J., & Pagés, C. (2014). An empirical study comparing gamification and socia lnetworking on e-learning. Computers&Education, 75, 82-91.
 • Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). From game design elements to game fulness: defining gamification. In Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference: Envisioning Future Media Environments (pp. 9-15). ACM.
 • Fiş Erümit, S. (2016). Oyunlaştırma Yaklaşımlarının Eğitimde Kullanımı: Tasarım Tabanlı Bir Araştırma. Doktora Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi.
 • Glover, I. (2013). Play as you learn: Gamification as a technique formotivating learners. 12.06.2017 tarihinde http://shura.shu.ac.uk/7172/1/Glover_-_Play_As_You_Learn_-_proceeding_112246.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Gümüş, İ., & Örgev, C. (2015). Önlisans Öğrencilerinin Akıllı Cep Telefon Kullanmalarının Başarı ve Harcama Düzeylerine Olası Etkileri Üzerine Bir Çalışma. Presented at the 1st International Symposium on Critical and Analytical Thinking, Sakarya.
 • Hamari, J., Koivisto, J., & Sarsa, H. (2014, January). Does gamification work? – a literature review of empirical studies on gamification. Paper presented at Proceedings of the 47th Hawaii International Conference on System Sciences, Hawaii, USA.
 • Harrold, D. J. (2015). Game on: A qualitative case study on the effects of gamified curriculum design on student motivational learning habits (Order No. 3691842). Available from ProQuest Dissertations&Theses Global. (1673159776). Retrieved from http://search.proquest.com/docview/1673159776?accountid=15958
 • Kapp, K. M. (2012). The gamification of learning and instruction: game-based methods and strategies for training and education. John Wiley&Sons.
 • Oblinger, D. G., & Oblinger, J. L. (2005). Educating the net generation. Retrieved from www.educause.edu/educatingthenetgen/.
 • Polat, Y. (2014). A Case Study: Gamification and its Effect on Motivation of Learners of English. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. Retrieved 12.06.2017 from http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20%20Digital%20Natives,%20Digital %20Immigrants%20-%20Part1.pdf
 • Prensky, M. (2004). Use their tools! Speak their language. Retrieved April, 8, 2008.
 • Sarı, A., & Altun, T. (2016). Oyunlaştırma yöntemi ile işlenen bilgisayar derslerinin etkililiğine yönelik öğrenci görüşlerinin incelenmesi. Türk Bilgisayar Ve Matematik Eğitimi Dergisi, 7(3), 553–577. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/turkbilmat/issue/25309/277871
 • Sarıtaş, T., & Yıldız, Ö. (2015). Eğitimde Oyunlaştırma (Gamification) ve Ters-Yüz Sınıflar (Sınıflar). Akademik Bilişim 2015, 4- 6 Şubat 2015, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Uğur, A. K. (2010). Yapısalcı öğrenme kuramına göre hazırlanan analog elektronik dersi yazılımının akademik başarıya etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi.
 • Werbach, K., & Hunter, D. (2012). For the win: How game thinking can revolutionize your business. Wharton Digital Press.
 • Yıldırım, İ. (2016). Oyunlaştırma Temelli “Öğretim İlke ve Yöntemleri” Dersi Öğretim Programının Geliştirilmesi, Uygulanması ve Değerlendirilmesi. Doktora Tezi. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi.
 • Zichermann, G., & Cunningham, C. (2011). Gamification by design: Implementing game mechanics in web and mobile apps. O'Reilly Media, Inc.
 • Zichermann, G. & Linder, J. (2010). Game-Based Marketing: Inspire Customer Loyalty Thorugh Rewards, Challenges, and Contests. John Wiley&Sons, Inc.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3489-4084
Yazar: Mehmet İsmail SOLMAZ
Kurum: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, ADANA MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Yazar: Ali Kemal UĞUR
Kurum: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, ADANA MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7930-9478
Yazar: Mesut ÖZONUR
Kurum: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, ADANA MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { akukeg324192, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {507 - 521}, doi = {10.30831/akukeg.324192}, title = {Grafik ve Animasyon 1 Dersinde Kullanılan Mobil QuizGame Uygulamasına Yönelik Öğrenci Görüşleri}, key = {cite}, author = {SOLMAZ, Mehmet İsmail and UĞUR, Ali Kemal and ÖZONUR, Mesut} }
APA SOLMAZ, M , UĞUR, A , ÖZONUR, M . (2018). Grafik ve Animasyon 1 Dersinde Kullanılan Mobil QuizGame Uygulamasına Yönelik Öğrenci Görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11 (3), 507-521. DOI: 10.30831/akukeg.324192
MLA SOLMAZ, M , UĞUR, A , ÖZONUR, M . "Grafik ve Animasyon 1 Dersinde Kullanılan Mobil QuizGame Uygulamasına Yönelik Öğrenci Görüşleri". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 11 (2018): 507-521 <http://dergipark.gov.tr/akukeg/issue/38124/324192>
Chicago SOLMAZ, M , UĞUR, A , ÖZONUR, M . "Grafik ve Animasyon 1 Dersinde Kullanılan Mobil QuizGame Uygulamasına Yönelik Öğrenci Görüşleri". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 11 (2018): 507-521
RIS TY - JOUR T1 - Grafik ve Animasyon 1 Dersinde Kullanılan Mobil QuizGame Uygulamasına Yönelik Öğrenci Görüşleri AU - Mehmet İsmail SOLMAZ , Ali Kemal UĞUR , Mesut ÖZONUR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30831/akukeg.324192 DO - 10.30831/akukeg.324192 T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 507 EP - 521 VL - 11 IS - 3 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - doi: 10.30831/akukeg.324192 UR - http://dx.doi.org/10.30831/akukeg.324192 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi Grafik ve Animasyon 1 Dersinde Kullanılan Mobil QuizGame Uygulamasına Yönelik Öğrenci Görüşleri %A Mehmet İsmail SOLMAZ , Ali Kemal UĞUR , Mesut ÖZONUR %T Grafik ve Animasyon 1 Dersinde Kullanılan Mobil QuizGame Uygulamasına Yönelik Öğrenci Görüşleri %D 2018 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 11 %N 3 %R doi: 10.30831/akukeg.324192 %U 10.30831/akukeg.324192
ISNAD SOLMAZ, Mehmet İsmail , UĞUR, Ali Kemal , ÖZONUR, Mesut . "Grafik ve Animasyon 1 Dersinde Kullanılan Mobil QuizGame Uygulamasına Yönelik Öğrenci Görüşleri". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 11 / 3 (Temmuz 2018): 507-521. http://dx.doi.org/10.30831/akukeg.324192