Yıl 2018, Cilt 11, Sayı 3, Sayfalar 457 - 485 2018-07-03

Investigation of Number Sense Strategies of 7th Grade Students on Rational Numbers
7. Sınıf Öğrencilerinin Rasyonel Sayılar Konusunda Kullandıkları Sayı Duyusu Stratejilerinin İncelenmesi

Kürşat YENİLMEZ [1] , Şafak YILDIZ [2]

155 207

The purpose of this study is to examine the sense of number strategies used by the 7th grade students on rational numbers. The study was attended by 38 seventh grade students, 19 female and 19 male students studying in a state school in Manisa. The achievement test developed by the researchers was applied to the students. Qualitative method was used in analysis of data. As a result of the research, it was seen that female students were more successful than male students in using number sense. It was determined that students who have received pre-school education were more successful than those who have not. It has been seen that the students are more successful in the component of number effect of numbers on transactions. It has been found that students use very few number sense components that they use generally rule-based methods to solve questions. It is seen that students do not prefer to use ways such as interpreting and predicting numbers, reasoning and practical thinking. When students are asked to place numbers on the number line according to the given length, when they are asked to order, the students do not take into account the given length of the numbers and they do not take into account the signs of the numbers when they ask for the numbers. Some students think that the multiplication process always increases the number, while the division process always reduces the number. It is seen that some students can not estimate the approximate value of a consecutive number or the closeness of fractions to a fraction or a whole.

Bu çalışmanın amacı 7. Sınıf öğrencilerinin rasyonel sayılar konusunda kullandıkları sayı duyusu stratejilerini incelemektir. Çalışmaya Manisa’da bir devlet okulunda eğitim gören 19 kız,19 erkek öğrenci olmak üzere 38 yedinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Öğrencilere araştırmacılar tarafından geliştirilen başarı testi uygulanmıştır. Verilerin analizinde nitel yöntem kullanılmıştır. Araştırma sonucunda sayı duyusu kullanımında kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha başarılı oldukları görülmüştür. Sayı duyusu kullanımında okul öncesi eğitim alan öğrencilerin almayanlardan daha başarılı oldukları belirlenmiştir.  Öğrencilerin işlemlerin sayılar üzerindeki etkisi sayı duyusu bileşeninde daha başarılı oldukları görülmüştür. Öğrencilerin soruların çözümünde genellikle kural temelli yöntemler kullandıkları sayı duyusu bileşenlerini çok az kullandıkları tespit edilmiştir. Öğrencilerin sayıları ve işlemleri yorumlayıp tahmin etme, muhakeme yapma ve pratik düşünme gibi yolları kullanmayı tercih etmedikleri görülmektedir. Öğrencilerin genel olarak rasyonel sayılarda çarpma işlemi yaparken payda eşitledikleri, verilen uzunluğa göre sayıları sayı doğrusuna yerleştirmeleri istendiğinde verilen uzunluğu dikkate almadıkları, verilen sayıları sıralamaları istendiğinde sayıların işaretlerini dikkate almadıkları tespit edilmiştir. Bazı öğrencilerin çarpma işleminin her zaman sayıyı büyüttüğünü, bölme işleminin ise her zaman sayıyı küçülttüğünü düşündükleri görülmektedir. Bazı öğrencilerin bir kesrin yaklaşık değerini ya da kesirlerin yarıma veya tama ne kadar yakın olduklarını tahmin edemedikleri görülmektedir.

 • Bayram, G. (2013). 8. sınıf öğrencilerinin üslü ifadelere ilişkin sayı duyuları ve başarıları arasındaki ilişki(Yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2016).Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A Akademi
 • Er, Z., & Artut, P. D. (2015). Sekizinci sınıf öğrencilerinin doğal sayı, ondalıklı sayı, kesirler ve yüzde konularında kullandıkları sayı duyusu stratejilerin incelenmesi. International Journal of SocialSciencesandEducationResearch, 3(1), 218-229
 • Greeno, J. G. (1991). Number sense as situatedknowing in a conceptual domainsource. JournalforResearch in MathematicsEducation, 22 (3), 170–218.
 • Harç, S. (2010). 6. Sınıf öğrencilerinin sayı duygusu kavramı açısından mevcut durumlarının analizi (Yüksek lisans tezi).Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • İymen, E., & Duatepe-Paksu, A. (2015). 8. Sınıf öğrencilerinin üslü ifadeler ile ilgili sayı duyularının sayı duyusu bileşenleri bakımından incelenmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi,(40)177, 109-125.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemi:Kavramlar ilkeler teknikler. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kayhan Altay, M. (2010). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin sayı duyularının; sınıf düzeyine, cinsiyete ve sayı duyusu bileşenlerine göre incelenmesi (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Kayhan Altay, M., & Umay, A. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının hesaplama becerileri ve sayı duyuları arasındaki ilişkinin incelenmesi. EducationSciences, 6(1), 1277-1283.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2013). Matematik dersi öğretim programı. Ankara: MEB Basımevi.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2017). Matematik dersi öğretim programı.Ankara: MEB Basımevi.
 • Reys, R. E., &Yang, D. C. (1998). Relationship between computational performanceand number sense amongsixth andeighth-gradestudents in Taiwan. JournalforResearch in MathematicsEducation, 225-237.
 • Reys, R.,Reys, B., McIntosh, A., Emanuelsson, G., Johansson, B., &Yang, D. C.(1999). Assessingnumber sense of Students in Australia, Sweeden, Taiwan, andthe United States. School ScienceandMathematics, 99 (2), 61–70.
 • Şengül, S. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının kullandıkları sayı duyusu stratejilerinin belirlenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1951-1974.
 • Şengül, S., & Dede, H. G. (2014). Matematik öğretmenlerinin sayı hissi problemlerini çözerken kullandıkları stratejiler. TurkishJournal of ComputerandMathematics Education, 1 (5), 73-88.
 • Şengül, S., & Gülbağcı, A. G. H. (2013). 7. ve 8. Sınıf öğrencilerinin sayı hissi ile Matematik öz yeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi.International Journal of Social Science,4 (6), 1049-1060.
 • Ulusoy, Ç. A., & Şahiner, Y. (2016). Sayı duyusuna yönelik öz yeterlik ölçeğinin geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(1).
 • Yang, D. C., & Tsai, Y. F. (2010). PromotingSixthGraders' Number Sense and Learning Attitudes viaTechnology-based Environment. EducationalTechnology&Society, 13 (4), 112–125.
 • Yapıcı, A. (2013). 5.,6. ve 7. Sınıf öğrencilerinin yüzdeler konusunda sayı duyularının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Kürşat YENİLMEZ
Ülke: Turkey


Yazar: Şafak YILDIZ

Bibtex @araştırma makalesi { akukeg349650, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {457 - 485}, doi = {10.30831/akukeg.349650}, title = {7. Sınıf Öğrencilerinin Rasyonel Sayılar Konusunda Kullandıkları Sayı Duyusu Stratejilerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {YENİLMEZ, Kürşat and YILDIZ, Şafak} }
APA YENİLMEZ, K , YILDIZ, Ş . (2018). 7. Sınıf Öğrencilerinin Rasyonel Sayılar Konusunda Kullandıkları Sayı Duyusu Stratejilerinin İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11 (3), 457-485. DOI: 10.30831/akukeg.349650
MLA YENİLMEZ, K , YILDIZ, Ş . "7. Sınıf Öğrencilerinin Rasyonel Sayılar Konusunda Kullandıkları Sayı Duyusu Stratejilerinin İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 11 (2018): 457-485 <http://dergipark.gov.tr/akukeg/issue/38124/349650>
Chicago YENİLMEZ, K , YILDIZ, Ş . "7. Sınıf Öğrencilerinin Rasyonel Sayılar Konusunda Kullandıkları Sayı Duyusu Stratejilerinin İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 11 (2018): 457-485
RIS TY - JOUR T1 - 7. Sınıf Öğrencilerinin Rasyonel Sayılar Konusunda Kullandıkları Sayı Duyusu Stratejilerinin İncelenmesi AU - Kürşat YENİLMEZ , Şafak YILDIZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30831/akukeg.349650 DO - 10.30831/akukeg.349650 T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 457 EP - 485 VL - 11 IS - 3 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - doi: 10.30831/akukeg.349650 UR - http://dx.doi.org/10.30831/akukeg.349650 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 7. Sınıf Öğrencilerinin Rasyonel Sayılar Konusunda Kullandıkları Sayı Duyusu Stratejilerinin İncelenmesi %A Kürşat YENİLMEZ , Şafak YILDIZ %T 7. Sınıf Öğrencilerinin Rasyonel Sayılar Konusunda Kullandıkları Sayı Duyusu Stratejilerinin İncelenmesi %D 2018 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 11 %N 3 %R doi: 10.30831/akukeg.349650 %U 10.30831/akukeg.349650
ISNAD YENİLMEZ, Kürşat , YILDIZ, Şafak . "7. Sınıf Öğrencilerinin Rasyonel Sayılar Konusunda Kullandıkları Sayı Duyusu Stratejilerinin İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 11 / 3 (Temmuz 2018): 457-485. http://dx.doi.org/10.30831/akukeg.349650