Yazım Kuralları

- Dergimize göndermek istediğiniz makaleleri Makale Şablonuna göre hazırlayınız. Şablon makaleye ulaşmak için  tıklayınız. Dergimiz herhangi bir yayın ücreti talep etmediği için yazarların çalışmalarını şablon makaleye uygun hazırlamaları kendi sorumluluğundadır. 

- Araştırmada kullanılan (varsa) ölçme aracı, gerekli diğer dökümanlar kaynakçadan sonra ekler bölümünde verilmelidir.

- Dergide yayınlanan çalışmaların içeriğinden kaynaklanan yasal sorumluluklar ve makalenin kısıtlama olmaksızın telif hakkı yazar(lar)a aittir. Makale gönderimi esnasında telif devir formunu da imzalayarak DergiPark sistemine yüklemeniz ya da tarafımıza e-posta ya da posta yolu ile göndermeniz gerekmektedir.

- Çalışmalar herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından desteklenmişse, bu kurum veya kuruluş aday makalede yazar(lar)ın isminin bulunduğu sayfalarda dipnot olarak ya da teşekkür kısmında (Acknowledgements) belirtilmelidir.

- Dergimiz intihali önlemek amacıyla gönderilen makaleleri iThenticate vb. intihal programlarıyla taramakta ve %30 (kaynakça ve doğrudan alıntılar hariç olmak üzere) üzerinde intihal çıkan makaleler dergimize kabul edilmektedir.

2017 Aralık verilerine göre dergiye eklenme süreci ile dergide yayınlanma süreci arasında yaklaşık  ortalama 5 ay ila 1 yıl arasında değişmektedir. DergiPark sistemi ile hakemlik sürecini 1-3 ayda tamamlama hedefindeyiz.