Dergi Hakkında

DERGİ HAKKINDA
Odak ve Kapsam
 • Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, Eğitim, Eğitim teknolojisi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Matematik Eğitimi, Fen Bilimleri Eğitimi (Fizik-Kimya-Biyoloji), Fen Bilgisi Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Sosyal Bilimler Eğitimi (Tarih-Coğrafya-Felsefe Grubu), Sosyal Bilgiler Eğitimi, Güzel Sanatlar Eğitimi, Beden Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi, Sağlık Eğitimi ve eğitim ile ilgili alanlardaki kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma makalelerinin, inceleme ve derlemelerin yayınlandığı hakemli, bilimsel ve erişimi ücretsiz online bir dergidir.•Dergide daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış çalışmalara yer verilir. Yazar(lar) dergiye gönderdikleri makalenin herhangi bir yerde yayınlanmadığını garanti ederler.
Değerlendirme Süreci
 • Dergide yayınlanması istenen makaleler önce Editör tarafından değerlendirilir. Derginin yayın ilkelerine uygun görülürse ilgili alan editörüne iletilir. Alan editörü tarafından da derginin yayın ilkelerine uygun görülürse uzmanlık alanından farklı üniversite öğretim üyelerinden iki hakeme gönderilir. Hakemlere değerlendirme yapmaları için 30 gün süre verilir.
 • Atanan hakem(ler) tarafından değerlendirmenin yapılmaması durumunda Alan Editörü tarafından yeni hakem(ler) atanır.
 • Hakemlerden makalenin yayınlanması hakkında kabul edilmesine ilişkin olumlu görüş gelmesi halinde makalenin yayınlanmasına karar verilir.
 • Hakemlerden makalenin yayınlanması hakkında düzeltmelerle kabul edilmesine ilişkin olumlu görüş gelmesi halinde, makalenin hakem görüşleri doğrultusunda gerekli düzeltmelerinin yapılması amacıyla yazar(lar)a gönderilmesine ve yazar(lar) tarafından gerekli düzeltmelerin yapıldığına kanaat getirilmesi durumunda yayınlanmasına karar verilir. Yazar(lar) tarafından gerekli düzeltmelerin yapıldığına dair kanaat oluşmaz ise makale reddedilebilir.
 • Hakemlerden makalenin yayınlanmasına ilişkin bir olumlu bir olumsuz görüş gelmesi durumunda üçüncü bir hakemin belirlenmesine, üçüncü hakemin vereceği karar doğrultusunda makalenin yayınlanmasına veya reddine karar verilir.
 • Hakemlerden makalenin yayınlanmasına ilişkin olumsuz (Red) görüş gelmesi durumunda makalenin reddine karar verilir.
 • Yazar(lar) hakemlerin olumsuz görüşlerine karşı kanıt göstermek koşuluyla itiraz edebilirler. Bu itiraz Yayın Kurulu’nda incelenir ve gerekli görülürse farklı hakem görüşüne başvurulabilir.
 • Çalışmaların yayınlanabilmesi için yazar(lar) Hakem ve Yayın Kurulu’nun görüş ve önerilerini dikkate almak zorundadırlar.
 • Yayınlanmış yazıların yayın hakları Kuramsal Eğitimbilim Dergisi’ne aittir. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.
Yayın Sıklığı
 • Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2008-2011 yılları arasında “Hakemli Dergi” statüsüne uygun; Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanmış,
 • Dergi, 2012 yılından itibaren “Hakemli Dergi” statüsüne uygun; Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört sayı olarak yayımlanmaktadır.
 • Yayın Kurulu kararıyla Özel Sayı olarak da yayımlanabilmektedir.
Açık Erişim Politikası
 • Bu dergi Creative Commons Atıf 4.0 Lisansı ile lisanslanan açık erişimli bir dergidir. Dergimiz için herhangi bir makale işlem ve gönderim bedeli bulunmamaktadır.