Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1302-1265 | e-ISSN 2149-4894 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi |

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi; 1999 yılından itibaren “Hakemli Dergi” statüsüne uygun olarak yayımlanmaktadır.

Derginin önceki sayıları için: http://www.sbd.aku.edu.tr/?p=20

Not: Dergiye makale yüklemeden önce "Dergi Yazım Kuralları"nı okuyunuz ve makalelerinizi, ilgili sayfada sunulan "Makale Hazırlama Formatı" nı kullanarak yazınız. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1302-1265 | e-ISSN 2149-4894 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi |
Kapak Resmi

4.574

12.480

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi; 1999 yılından itibaren “Hakemli Dergi” statüsüne uygun olarak yayımlanmaktadır.

Derginin önceki sayıları için: http://www.sbd.aku.edu.tr/?p=20

Not: Dergiye makale yüklemeden önce "Dergi Yazım Kuralları"nı okuyunuz ve makalelerinizi, ilgili sayfada sunulan "Makale Hazırlama Formatı" nı kullanarak yazınız. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi C.19 S.2 Aralık 2017 Son Sayı
Cilt 19 - Sayı 2 - Ara 2017
 1. Barter İşlemleri ve Uluslararası Muhasebe Standartlarına Göre Muhasebeleştirilmesi
  Sayfalar 1 - 21
  Hüseyin MERT, Oğuz DUKAN
 2. Okul Öncesi Çocukların Pazarlama Kavramları Farkındalığının Kırsal Kesimde Yaşayan Çocuklar İle Şehirde Yaşayan Çocukların Karşılaştırılması
  Sayfalar 23 - 52
  Yusuf KARACA, Veysel ÖZKAN, Onur KAFADAR
 3. The Efficiency of the Song Repertoire on the Musical Development Level of Pre-School Children Aged Six Years Old
  Sayfalar 53 - 66
  Gülnihal GUL, İsmail BOZKAYA
 4. Dil ve Kültür Özellikleri Yönünden Uygur Meşrepleri ile Sandıklı Yâren Kültürü
  Sayfalar 67 - 89
  Ahmet KARAMAN
 5. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini İncelemeye Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 91 - 107
  Fatih GÜMÜL, Abdurrahman ÇALIK, Halit KURT
 6. Jean Baudrillard Perspektifinden Sosyal Medya Analizi Denemesi
  Sayfalar 109 - 121
  Osman METİN, Şeref KARAKAYA
 7. Türkiye’de Vatandaş Katılımı: Milli Eğitim Bakanlığı Örneği
  Sayfalar 123 - 144
  Belgin UÇAR KOCAOĞLU, Ayşegül SAYLAM
 8. Bölgesel Kalkınma Ajansı (BKA) Deneyimlerinin Karşılaştırmalı Analizi: İngiltere ve Türkiye Örnekleri
  Sayfalar 145 - 171
  Fatih ÇELİK
 9. 4. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Derslerinde Sorulan Öğretmen Sorularının Bloom Taksonomisinin Bilişsel Alanına Göre İncelenmesi
  Sayfalar 173 - 186
  Aydın YILMAZ, Ahmet Ali GAZEL
 10. 4. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutumları ve Epistemolojik İnançları
  Sayfalar 187 - 207
  İjlal OCAK, Ömer ERBASAN
 11. Kahve Markalarının Bütünleşik Pazarlama İletişimi Bağlamında Sosyal Medya Kullanımları
  Sayfalar 209 - 234
  Ömür ALYAKUT
 12. Gelir Dağılımı ve Ekonomik Büyüme: Kuznet Eğrisi'ni Tamamlayıcı Ülkeler Arası Bir Yatay Kesit Çalışma
  Sayfalar 235 - 250
  Abdullah KESKİN
 13. Ulrich Beck’in Risk Toplum Teorisi Bağlamında Güvenlik ve Özgürlük İkilemi
  Sayfalar 251 - 265
  Hüseyin KOÇAK, Kamile MEMİŞ
 14. Avrupa Birliği Ülkelerinde Kamu Harcamaları ve Refah Devleti Bağlamında Küresel Krizin Analizi
  Sayfalar 267 - 285
  Kamil GÜNGÖR
 15. 20. Yüzyılda Türkiye’de Kadın Konusunun Tarih Derslerinde Öğretimine Yönelik Bir Değerlendirme: Türk Kadınlar Birliği ve Faaliyetleri
  Sayfalar 287 - 310
  Tuğba BELENLİ, Ayten KİRİŞ AVAROĞULLARI
 16. Milli Mücadele Döneminde Mehmet Akif Ersoy’un Kastamonu Vaazı Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 311 - 338
  Sinan ŞAHİN
 17. İkili Eşleme ve Hacimsel Nüfus Tahmini Teknikleri Kullanarak Nüfus Dağılışının Haritalanması
  Sayfalar 339 - 363
  Mustafa KÖSE, Nicholas TATE, Kevin TANSEY
 18. Normlar/Normaller/Lekeliler ve Aydın Kimliği
  Sayfalar 365 - 376
  M. Hilmi UÇAN
 19. Kutadgu Bilig’de Kavramsal Metaforlar
  Sayfalar 377 - 399
  Bayram ÇETİNKAYA
 20. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Devamsızlık Nedenleri
  Sayfalar 341 - 351
  Ufuk SARIDERE, Yaser ARSLAN