Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1302-1265 | e-ISSN 2149-4894 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi |

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi; 1999 yılından itibaren “Hakemli Dergi” statüsüne uygun olarak yayımlanmaktadır.

Derginin önceki sayıları için: http://www.sbd.aku.edu.tr/?p=20

Not: Dergiye makale yüklemeden önce "Dergi Yazım Kuralları"nı okuyunuz ve makalelerinizi, ilgili sayfada sunulan "Makale Hazırlama Formatı" nı kullanarak yazınız. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1302-1265 | e-ISSN 2149-4894 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi |
Kapak Resmi

5.864

16.658

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi; 1999 yılından itibaren “Hakemli Dergi” statüsüne uygun olarak yayımlanmaktadır.

Derginin önceki sayıları için: http://www.sbd.aku.edu.tr/?p=20

Not: Dergiye makale yüklemeden önce "Dergi Yazım Kuralları"nı okuyunuz ve makalelerinizi, ilgili sayfada sunulan "Makale Hazırlama Formatı" nı kullanarak yazınız. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Son Sayı
Cilt 20 - Sayı 1 - Haz 2018
 1. Şad Kaptanlığı’nın Kuruluşu ve Basra’nın Stratejik Önemi
  Sayfalar 1 - 16
  Selim Hilmi ÖZKAN
 2. İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım Olarak Görev Yapan Bireylerin Ses Kullanımına Yönelik Bilinç Düzeyleri ve Ses Sorunları
  Sayfalar 17 - 42
  Satı DOĞANYİĞİT, Kubilay KOLUKIRIK, Mehmet METİN
 3. Son Dönem Osmanlı Taşra Hapishanelerine Bir Örnek: Bolvadin Hapishanesi
  Sayfalar 43 - 66
  Serap SUNAY
 4. Taşköprü İlçesinin Tarımsal Üretim Durumu ve Kastamonu Tarımındaki Yeri
  Sayfalar 67 - 95
  İbrahim SEZER
 5. İlkokul Programında Yer Alan Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinin Bazı Avrupa Ülkelerindeki Benzer Dersler İle Karşılaştırılması
  Sayfalar 97 - 108
  Süleyman CAN, Gözde ÇAVA KURU
 6. Sanat ve Hayat Bağlamında, Sanat/Zanaat Söylemi
  Sayfalar 109 - 124
  Erdal ÜNSAL
 7. Günümüz Sinemasında Geleneksel Anlatı: Marslı (2015-Ridley Scott) Filminin Dramatik Yapısı
  Sayfalar 125 - 147
  Nuray Hilal TUĞAN
 8. The Sense of Uncanny in Agatha Christie’s A Caribbean Mystery
  Sayfalar 149 - 163
  Ömer ÖGÜNÇ
 9. Finansal Analiz Sürecindeki Temel Mali Tablo Düzeltmelerinin Oran Analizine Etkisi
  Sayfalar 165 - 184
  Hakan SARIKALE, Berfu İLTER
 10. Bir Yönetişim Hedefi Olarak Değer Optimizasyonu: Kalkınma Ajansları Üzerinden Bir Analiz
  Sayfalar 185 - 222
  Ahmet EFE
 11. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Tutumları ile Algıladıkları Mesleki Etik İlkeleri Arasındaki İlişki
  Sayfalar 223 - 242
  Fatma Yaşar Ekici, Rabia ATAALP, Rabia ÇELEBİ, Cansu Eda EMİNOĞLU, Gamze YÜKSEL
 12. Çocukların İnce ve Kaba Motor Gelişimlerine Oyun Etkinliklerinin Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 243 - 258
  Ender DURUALP, Neriman ARAL
 13. Matematik Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 259 - 277
  Veysel AKÇAKIN
 14. Borsa İstanbul Pay Endekslerinin Volatilite Yapısı: BİST-50 Örneği (2007-2016 Yılları)
  Sayfalar 279 - 303
  Ender BAYKUT, Veysel KULA
 15. Hatıratın Tarihsel Değeri ve Nedret Gürcan’ın Hatıratında Dinar’a Dair Ayrıntılar
  Sayfalar 305 - 326
  Güngör GÖÇER
 16. Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretme-Öğrenme Anlayışlarının İncelenmesi
  Sayfalar 327 - 339
  Şendil CAN, Cüneyd ÇELİK
 17. Kur’ân-ı Kerim'de Geçen İsm-i Tafdil Kalıpları
  Sayfalar 341 - 355
  Eyyüp Sabri FANİ
 18. Dünyada Yenilenebilir Enerji Yatırımlarına Sağlanan Vergi Teşviklerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 357 - 384
  Ali ÇELİKKAYA