Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1302-1265 | e-ISSN 2149-4894 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi |
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi; 1999 yılından itibaren “Hakemli Dergi” statüsüne uygun olarak yayımlanmaktadır.
 • Derginin önceki sayıları için: http://www.sbd.aku.edu.tr/?p=20

 • Dergimize Makale yüklemeden önce "Dergi Yazım Kuralları"nı okuyunuz ve makalelerinizi, ilgili sayfada sunulan "Makale Hazırlama Formatı" nı kullanarak yazınız. 
 • Dergimiz 2018 yılından itibaren yılda 3 sayı olarak yayımlanmakta olup, 2019 yılından itibaren dört ayda bir (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayımlanacaktır. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1302-1265 | e-ISSN 2149-4894 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi |
Kapak Resmi

9.094

31.646
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi; 1999 yılından itibaren “Hakemli Dergi” statüsüne uygun olarak yayımlanmaktadır.
 • Derginin önceki sayıları için: http://www.sbd.aku.edu.tr/?p=20

 • Dergimize Makale yüklemeden önce "Dergi Yazım Kuralları"nı okuyunuz ve makalelerinizi, ilgili sayfada sunulan "Makale Hazırlama Formatı" nı kullanarak yazınız. 
 • Dergimiz 2018 yılından itibaren yılda 3 sayı olarak yayımlanmakta olup, 2019 yılından itibaren dört ayda bir (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayımlanacaktır. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt:20, Sayı:2, Eylül-2018 Son Sayı
Cilt 20 - Sayı 2 - Eyl 2018
 1. Kadın İşgörenlerin Karşılaştığı Sorunların Örgütsel Sessizlikleri Üzerindeki Etkisi: Bodrum’daki Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
  Sayfalar 1 - 18
  Evren Güçer, Yasin Keleş, Şerif Ahmet Demirdağ, Nazik Çelikkanat
 2. Aydın İlindeki Efsanelerde Geçen Coğrafi Ögelerin Analizi
  Sayfalar 19 - 39
  Sultan BAYSAN, Zehra DÜNDAR
 3. 19. Yüzyıl Post-Romantik Bestecilerinden Aleksandr Nikolayeviç Skriyabin: Sanatı, Piyano Tekniği, Felsefesi
  Sayfalar 41 - 64
  Duygu Sökezoğlu Atılgan, Mustafa Emir Barutcu
 4. Yavaş Şehir Kriterleri Üzerinden Seferihisar Belediyesinin Faaliyetlerinden Vatandaş Memnuniyetinin Analizi
  Sayfalar 65 - 84
  Elvettin Akman, Çiğdem Akman, Meltem Karakuş
 5. Teknostresin İş Performansı Üzerindeki Etkisi; Tükenmişliğin Aracı Rolü
  Sayfalar 85 - 101
  Serdar Yener
 6. Müzelerdeki Hizmet Kalitesinin Memnuniyet Algısı ve Tavsiye Etme Niyeti Üzerindeki Etkisi: Anadolu Medeniyetleri Müzesi Örneği
  Sayfalar 103 - 122
  Ayşe Nevin Sert, Sıla Karacaoğlu
 7. Öğretmen Adaylarının Eğitim Programı Okuryazarlığı Düzeyleri
  Sayfalar 123 - 138
  Cahit Erdem, Eray Eğmir
 8. Narsist Kişiliğin Makyavelist Davranışlara Etkisi: Kocaeli Üniversitesi Özel Güvenlik Öğrencileri Örneği
  Sayfalar 139 - 154
  Ceylan Gazi Uçkun, Burcu Üzüm, Seher Uçkun
 9. Bir Değer Yargısı Olarak ‘Vakar’ ve ‘Kibir’ Bağlamında Güray Süngü’nün ‘Kibir’ Adlı Öyküsünün Göstergebilimsel Çözümlemesi
  Sayfalar 155 - 164
  Mehmet Hilmi Uçan
 10. Pozitif Ses Çıkartma Davranışının Öncülü Olarak İletişim Doyumu
  Sayfalar 165 - 175
  Emine Şener, Fatih Ferhat Çetinkaya, Ayşe Nurefşan Yüksel, Yusuf Akkoca
 11. Yönetim Kurulu ve Sahiplik Yapısının Finansal Performans Üzerindeki Etkisi: BIST İmalat Sanayi Sektöründe Bir Alan Araştırması
  Sayfalar 177 - 192
  Meltem Kılıç, Yücel Ayrıçay
 12. Tüketicilerin Online Alışverişlerindeki Sanal Kart Kullanımlarının Teknoloji Kabul Modeli İle İncelenmesi
  Sayfalar 193 - 213
  Selma Kalyoncuoğlu
 13. Demokrat Parti Döneminde Kıbrıs Sorunu
  Sayfalar 215 - 229
  Yakup Kaya, Bülent Yeter
 14. Determination of Customer Requirements for Thermal Accommodation Facility Designs
  Sayfalar 231 - 248
  Fatma Kürüm Varolgüneş, Fatih Canan
 15. İsmet Paşa'nın 1932 Sovyet Rusya Ziyareti Üzerine
  Sayfalar 249 - 260
  Ersin Müezzinoğlu
 16. Ergenlerin Sosyal Kaygı Düzeyleri ile Güvengenlik ve Özsaygıları arasındaki İlişki
  Sayfalar 261 - 269
  Özlem Tagay, Özgür Önen, İbrahim Can Polat
 17. Hizmet Güven Endeksi İle Hizmet Sektör Alt Endeksleri Arasındaki İlişkisinin Test Edilmesi
  Sayfalar 271 - 282
  Sinem Eyüboğlu, Kemal Eyüboğlu
 18. Kriz Yönetimi ve Hermeneutik
  Sayfalar 283 - 302
  Erkam Temir
 19. İllerin Yaşam Endeksi Göstergelerinin Çok Boyutlu Ölçekleme ve K-ortalamalar Kümeleme Yöntemi ile Analizi
  Sayfalar 303 - 313
  Çiğdem Özari, Özge Eren