Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1302-1265 | e-ISSN 2149-4894 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi |
 • 1999 yılından itibaren hakemli dergi statüsüne uygun olarak yayımlanmakta olan Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'nin, Dergi-Park sistemine geçmeden önceki sayıları için: http://www.sbd.aku.edu.tr/?p=20

 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine Makale yüklemeden önce "Dergi Yazım Kuralları"nı okuyunuz ve makalelerinizi, ilgili sayfada sunulan "Makale Hazırlama Formatı" nı kullanarak yazınız. 
 • 1999 yılından, 2018 yılına kadar yılda iki sayı olarak yayımlanan ve yayın kurulu kararı ile 2018 yılında 3 sayı olarak yayımlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, dergi yönergesinde yapılan değişiklik ve yayın kurulu kararı doğrultusunda 2019 yılından itibaren yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) olarak yayımlanacaktır.
 • NOT: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine makale yüklerken, makaleye ilişkin "intihal raporu" nun da (Turnitin ve/veya Ithenticate vb.) sisteme ek dosya (pdf) olarak yüklemeniz beklenmektedir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1302-1265 | e-ISSN 2149-4894 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi |
Kapak Resmi

10.359

39.290
 • 1999 yılından itibaren hakemli dergi statüsüne uygun olarak yayımlanmakta olan Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'nin, Dergi-Park sistemine geçmeden önceki sayıları için: http://www.sbd.aku.edu.tr/?p=20

 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine Makale yüklemeden önce "Dergi Yazım Kuralları"nı okuyunuz ve makalelerinizi, ilgili sayfada sunulan "Makale Hazırlama Formatı" nı kullanarak yazınız. 
 • 1999 yılından, 2018 yılına kadar yılda iki sayı olarak yayımlanan ve yayın kurulu kararı ile 2018 yılında 3 sayı olarak yayımlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, dergi yönergesinde yapılan değişiklik ve yayın kurulu kararı doğrultusunda 2019 yılından itibaren yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) olarak yayımlanacaktır.
 • NOT: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine makale yüklerken, makaleye ilişkin "intihal raporu" nun da (Turnitin ve/veya Ithenticate vb.) sisteme ek dosya (pdf) olarak yüklemeniz beklenmektedir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:20, Sayı:3, Aralık-2018 Son Sayı
Cilt 20 - Sayı 3 - Ara 2018
 1. Bilgi Toplumunda Korku: Bilgi Güvenliği ve Risk Toplumu
  Sayfalar 1 - 10
  Hüseyin Koçak, Kamile Memiş
 2. Tarihsel ve Çağdaş Türkçede “Kıskanmak” Anlam Alanına Giren Sözcükler
  Sayfalar 11 - 27
  Sevda Özen Eratalay
 3. Göçlerin Son Dönem Arap Edebiyatına ve Görsel Sanatlara Yansımaları
  Sayfalar 29 - 47
  Ramazan Kazan, Pakize Daban
 4. İslâm Hukukunda Kolaylaştırma İlkesinin Haccın Rükünlerinde Günümüz Uygulaması
  Sayfalar 49 - 67
  Mücahit Çolak, Murat Çınar
 5. Analysis of Psychological Resilience in Employees in terms of Positive and Negative Affect
  Sayfalar 69 - 94
  Sibel Aydemir
 6. Yaratıcı Drama Eğitimi ve Yaratıcı Drama Temelli Kişilerarası İlişkiler Eğitim Programının Öğretmen Adaylarının İletişim ve Sosyal Problem Çözme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 95 - 119
  Esra Dereli
 7. Okullarımızda Yazım Eğitimi ve Sorunlarımız Üzerine
  Sayfalar 121 - 135
  Celal Demir
 8. İnformal Öğrenme Ortamının Fosiller Konusunun Öğrenilmesine Etkisi: Tabiat Tarihi Müzesi Örneği
  Sayfalar 137 - 147
  Hakan Türkmen
 9. Timur’un Sarayında Yetişen Tarihçilerin Timur Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 149 - 163
  Mustafa Akkuş, İzzetullah Zeki
 10. Memet Baydur'un Limon Adlı Oyununun “Oyun İçinde Oyun” Tekniğinin İşlevi Bağlamında İncelenmesi
  Sayfalar 165 - 173
  Nazire Akbulut, Arzu Özyön
 11. Kamu Sağlık Teşkilatında Örgütsel Etkililik Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 175 - 190
  Murat Ak
 12. Yeni Kamu Yönetimi ve Geleneksel Kamu Personel Rejimi Üzerine Etkileri
  Sayfalar 191 - 210
  Mehmet Boztepe
 13. E-Devletin Benimsenmesi: Sağlık Alanında Bir Uygulama
  Sayfalar 211 - 223
  Melih Engin, Fatih Gürses
 14. Örgütsel Dışlanmanın İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Afyonkarahisar’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
  Sayfalar 225 - 249
  Hasan Hüseyin Soybalı, Osman Pelit
 15. Tools Of Motivation According To The Competing Values Framework In Organizational Culture Types: An Implementation In Accommodation Establishments
  Sayfalar 251 - 260
  Mehmet Can, Hakan Koç
 16. Turizm İşletmelerinin Etkinliklerinde Pazarlama Giderlerinin Rolü
  Sayfalar 261 - 270
  Hasan Uygurtürk, Hilal Uygurtürk
 17. Diversification Strategy in Internet Industry: Case of Google Inc.
  Sayfalar 271 - 289
  Eyüp Bayram Şekerli, Eyüp Akçetin
 18. Yenilik ve İşletme Performansı: Gıda Odaklı Perakendecilikte Bir Araştırma
  Sayfalar 291 - 312
  İzzet Gülşen, Şuayıp Özdemir
 19. Yatırım Finansman Kaynakları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği
  Sayfalar 313 - 330
  Tuğrul Kandemir, Arif Arifoğlu
 20. Tüketicilerin Online Alışveriş Niyetlerinin Teknoloji Kabul Modeli Bağlamında İncelenmesi
  Sayfalar 331 - 346
  Özer Yılmaz