DERGİ KURULLARI

Editörler:

Prof.Dr. Celal DEMİR

Doç.Dr. Elbeyi PELİT

Yrd.Doç.Dr. Selim KAYA

Editör Yardımcıları

  • Arş. Gör. Dr. Sibel TİMUR
  • Arş. Gör. Rahime ÖZDAMAR
  • Arş. Gör. Mehmet YAĞCI

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Selçuk AKÇAY

Prof. Dr. Kemalettin ÇONKAR

Prof. Dr. Celal DEMİR

Prof. Dr. Mustafa ERGÜN

Prof. Dr. Mustafa GÜLER

Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ

Prof. Dr. Şuayıp ÖZDEMİR

Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA

Prof. Dr. İsa SAĞBAŞ

Pof. Dr. Kasım TURHAN

Prof. Dr. Hilmi UÇAN

Prof. Dr. Ahmet YARAMIŞ

Prof. Dr. Hakkı YAZICI

Prof. Dr. İrfan MORİNA

Prof. Dr. Arhur KOZLOWSKI

Doç. Dr. Elbeyi PELİT

Doç. Dr. Zivar Hüseynl BAYLAN

Doç. Dr. Mustafa FİŞNE

Doç. Dr. İsmail Hakkı NAKİLCİOĞLU

Doç. Dr. Ethem Kadri PEKTAŞ

Doç. Dr. Uğur TÜRKMEN

Doç. Dr. Gürbüz OCAK

Yrd. Doç. Dr. Selim KAYA

Yrd. Doç. DR. Ayşe KILIÇ

Yrd. Doç. Dr. Eyüp Sabri FANİ

Dr. Cristopher S. LIGHTFOOT

Dr. Reem BAAZA

Dr. Adel M. ZEYADA

Dr. Leyla KERIMOVA

Dergi Sekretaryası

Arş.Gör. Mehmet YAĞCI

Arş.Gör. Mehmet BOYRAZ

Arş.Gör. Ali KABAKULAK

2016 YILI ÖNCESİ SAYILAR