Yıl 2017, Cilt 19, Sayı 2, Sayfalar 1 - 21 2017-12-30

Barter İşlemleri ve Uluslararası Muhasebe Standartlarına Göre Muhasebeleştirilmesi

Hüseyin MERT [1] , Oğuz DUKAN [2]

176 462

Barter, günümüz ticari hayatında parasal ödeme yöntemlerinin yanında kendine belli bir derecede yer bulmuş bir ödeme sistemidir. Barter sisteminin daha verimli ve etkin kullanılabilmesi için son yıllarda çalışmalar yapılmaktadır. Günümüzde ticari hayatın ve ihtiyaçların çok çeşitlenmesi, sınırların giderek ortadan kalkması ve ticaretin önündeki engellerin hızlı bir şekilde giderilmesi ile ödeme sistemleri de çeşitlilik göstermiştir. Bu ihtiyaçların ve çeşitliliğin sonucunda barter sistemi eski zamanlardaki yüksek yoğunluklu kullanım imkanına kısmı olarak ulaşmaya başlamıştır. Bu sistemin etkin bir şekilde kullanılması yerel ve uluslararası sistemde kurallara bağlanması ile mümkün olabilecektir. Aksi halde yerelden daha ziyade uluslararası alanlarda barter sisteminin uygulanması güçleşecektir.

Yapmış olduğumuz bu çalışmada barter sisteminin işleyişi örnek yevmiye kayıtları aracılığıyla incelenerek, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarında nasıl yer aldığı ve özellikle barter sisteminde ciro kavramı üzerinde durulmuştur.

Barter, UFRS, Ciro, Muhasebe
 • ARZOVA, Burak; “Barter İşlemleri”, Türkmen Kitabevi, İstanbul 2000.
 • ÇİÇEKÇİ, N. Kasım 1997. “Barter’da Yeni Satış Teknikleri”, Barternews Türkiye, Yıl:1, Sayı:2, 11.
 • DEMİRBAŞ, M., Haziran 2001.“Takas ve Saklama Sistemleri”, Muhasebe Bilim ve Dünya Dergisi, Cilt:3, Sayı:2, 30.
 • DURMUŞ, N. ve TAŞ, O. 2008. Spk Düzenlemeleri ve 3568 Sayılı Mevzuat Kapsamında Denetim, İstanbul: Alfa Yayınları .
 • ERKAN, M. Mayıs 2000.“Yeni Bir Finansman Aracı Olarak Barter’ın, Diğer Finansman Teknikleri Karşılaştırılması”, Active Finans Dergisi, Yıl:2, Sayı:12, 92.
 • GÜRSOY, C. 2000. Bartering 2. Kitap - Türkiye’de Barter Ticaretinin Kullanıldığı Sektörler, Birinci Basım, İstanbul. “Geçmişten Günümüze Barter” ekonomix, Yıl:8, Sayı:93, Ekim 2005.
 • http://www.turk-internet.com/ Erişim Tarihi, (16.04.2017)
 • http://www.barteractive.com.tr/ Erişim Tarihi, (17.04.2017)
 • http://www.deneme.toptanpazaryeri.com/b2bdeneme/ortak11.html/ Erişim Tarihi, (14.05.2017)
 • KALMIŞ, H., Dereköy, F. (2010). TMS 18’e göre hasılatın muhasebeleştirilmesi ve tekdüzen muhasebe sistemi ile karşılaştırılması, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 1,5,123-145.
 • KAVUT, L., TAŞ, O. ve ŞAVLI, T. 2009. Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında Bağımsız Denetim, İstanbul KGK, Türkiye Muhasebe Standartları 18, Hasılat Standardı
 • KIZIL, A. 2015. “Yatırım Barter”, Barter Sistemi, https://prezi.com/wocvfxn3vvob/barter-sistemi/ Erişim Tarihi, (24.04.2017)
 • ŞENOL, Aydın; Barter Sisteminin İşleyişi Uygulama ve Muhasebesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya, 1999.
 • ŞİMŞEK, M. S., Parasız Ticaret Barter, Türk Barter Yayınları, İstanbul, 2004.
 • TAŞ, O. ve İNALTONG, C. 2015. Bağımsız Denetim Sürecinde Önemlilik Düzeyinin Belirlenmesi ve Bir Uygulama, Vergi Dünyası Dergisi, 34(401), 75-76
 • UZAY Şaban, Ergün KÜÇÜK, Leasing, Factoring ve Barter Finansman Tekniklerinden Kobilerin Yararlanma Düzeylerinin Araştırılması: Kayseri Uygulaması,
 • http://www.kobinet.org.tr/hizmetler/bilgibankasi/ekonomi/OAKDocs/OAK-T23.pdf/ Erişim Tarihi, (02.05.2002).
 • YAKOVLEV, A. 2000 “Barter in the Russian Economy: Classifications and Implications (Evidence From Case Study Analyses)”, Post Communist Economies, Vol. 12, No:3, 280.
 • YILDIZ A. M. ve E. KARTALOĞLU, “Finansal Kiralama Sözleşmesinde Doğan Hakların Kiracı Tarafından Devri Sonucu Elde Edilen Kazançların Vergi Kanunları Açısından Değerlendirilmesi”, Yaklaşım, Yıl:9, Sayı:107, Kasım 2001.
 • YILDIZ A. M. ve S. GÜMÜŞAY, “Barter Sistemi, Yapısı ve Avantajları İle Vergisel Boyutu – II”, Maliye Postası, Yıl: 24, Sayı: 552, 01 Eylül 2003a.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hüseyin MERT
Kurum: OKAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Oğuz DUKAN
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { akusosbil377478, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1265}, eissn = {2149-4894}, address = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {19}, pages = {1 - 21}, doi = {}, title = {Barter İşlemleri ve Uluslararası Muhasebe Standartlarına Göre Muhasebeleştirilmesi}, key = {cite}, author = {MERT, Hüseyin and DUKAN, Oğuz} }
APA MERT, H , DUKAN, O . (2017). Barter İşlemleri ve Uluslararası Muhasebe Standartlarına Göre Muhasebeleştirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19 (2), 1-21. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/akusosbil/issue/34128/377478
MLA MERT, H , DUKAN, O . "Barter İşlemleri ve Uluslararası Muhasebe Standartlarına Göre Muhasebeleştirilmesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2017): 1-21 <http://dergipark.gov.tr/akusosbil/issue/34128/377478>
Chicago MERT, H , DUKAN, O . "Barter İşlemleri ve Uluslararası Muhasebe Standartlarına Göre Muhasebeleştirilmesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2017): 1-21
RIS TY - JOUR T1 - Barter İşlemleri ve Uluslararası Muhasebe Standartlarına Göre Muhasebeleştirilmesi AU - Hüseyin MERT , Oğuz DUKAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 21 VL - 19 IS - 2 SN - 1302-1265-2149-4894 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Barter İşlemleri ve Uluslararası Muhasebe Standartlarına Göre Muhasebeleştirilmesi %A Hüseyin MERT , Oğuz DUKAN %T Barter İşlemleri ve Uluslararası Muhasebe Standartlarına Göre Muhasebeleştirilmesi %D 2017 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1265-2149-4894 %V 19 %N 2 %R %U
ISNAD MERT, Hüseyin , DUKAN, Oğuz . "Barter İşlemleri ve Uluslararası Muhasebe Standartlarına Göre Muhasebeleştirilmesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 2 (Aralık 2017): 1-21.